05. 03. 2007

Spillerforeningen har sendt påkrav til Køge Boldklub

Spillerforeningen mødtes i fredags med spillertruppen i Køge Boldklub for at vurdere, hvordan spillerne skal forholde sig til den manglende løn. Resultatet blev, at Spillerforeningen har sendt et påkrav til klubben. Foto: © Per Kjærbye

Spillerforeningen mødtes i fredags med spillertruppen i Køge Boldklub for at vurdere, hvordan spillerne skal forholde sig til den manglende løn. Resultatet blev, at Spillerforeningen har sendt et påkrav til klubben. Foto: © Per Kjærbye
Køge Boldklub A/S gik natten til fredag i betalingsstandsning, og spillerne i klubben skulle derfor i samråd med Spillerforeningens rådgiver Allan Reese vurdere, hvordan man bedst muligt sikrer spillernes vilkår. På dette orienteringsmøde blev der svaret på spillernes spørgsmål, der dukkede op efter den manglende udbetaling af løn. Derudover snakkede spillerne forskellige mulige scenarier igennem med Allan Reese for at have et fuldt overblik over situationen.

- Vi blev enige om at sende et påkrav til klubben på vegne af vores medlemmer. Det har naturligvis ikke været nogen nem beslutning, men ud fra omstændighederne er det nødvendigt. Nu har Køge indtil tirsdag ved midnat til at udbetale løn, udtaler Allan Reese.

Påkravet er udformet således, at udbetaling af løn skal ske senest tirsdag ved midnat. Herefter vil Spillerforeningen sammen med spillerne samlet og individuelt vurdere, hvad der skal ske. Èn af mulighederne er, at spillerne kan vælge at få ophævet deres kontrakt, men denne beslutning er endnu ikke truffet. Spillerforeningen afventer nu, om lønnen bliver udbetalt, og om Køge Boldklub kan fremkomme med oplysninger, der ændrer billedet.

Spillerne kan søge dispensation om transfer

Med fremsendelsen af påkravet har Spillerforeningen sikret, at spillerne har mulighed for at komme hurtigt videre med deres fodboldmæssige karriere. I DBU’s regler er det nemlig anført, at spillere ”på grund af klubbens konkurs eller anden væsentlig misligholdelse” kan søge om dispensation til et klubskifte uden for de såkaldte transfervinduer.

FAKTA

Uddrag af DBU’s regler om arbejdsløse kontraktspillere, styk B:

”En tidligere kontraktspiller, hvis spillerkontrakt er bragt til ophør i utide på grund af klubbens konkurs eller anden væsentlig misligholdelse fra klubbens eller spillerens side, kan ansøge DBUs kontraktfodboldudvalg om dispensation til at indgå kontrakt med og i den forbindelse foretage skifte til en dansk klub uden hensyn til bestemmelserne om overgangsperioder m.v., selv om den pågældende spiller har spillet officielle kampe som amatør efter kontraktophøret. Denne særlige dispensationsmulighed gælder kun i perioden fra det ufrivillige kontraktophør og frem til starten af den førstkommende overgangsperiode efter kontraktophøret. Derefter gælder den i punkt A beskrevne almindelige dispensationsregel.”

Uddrag af DBU’s regler om misligholdelse af spillerkontrakter, samt behandling af spillerkontrakter i tilfælde af konkurs:

”Cirkulære nr. 33 (2003)

1.2
Hævebegrundende misligholdelse fra klubbens side foreligger f.eks., hvis klubben ikke har betalt forfalden løn, bonus, feriegodtgørelse eller anden pligtig pengeydelse i ansættelsesforholdet senest 3 hverdage efter, at spilleren har afsendt eller fremsat skriftligt påkrav herom. Som hverdage anses alle dage, der ikke er søn- og helligdage. Påkravet kan først afgives efter forfaldstidspunktet.

Er der ikke ved fristens udløb sket fuld og effektiv betaling, kan spilleren ophæve kontrakten. Ophævelsen skal ske skriftligt enten ved anbefalet brev eller med klubbens kvittering for modtagelsen. Spilleren skal tilsende DBU en kopi af ophævelsesskrivelsen til orientering.”

Køge Boldklub A/S gik natten til fredag i betalingsstandsning, og spillerne i klubben skulle derfor i samråd med Spillerforeningens rådgiver Allan Reese vurdere, hvordan man bedst muligt sikrer spillernes vilkår. På dette orienteringsmøde blev der svaret på spillernes spørgsmål, der dukkede op efter den manglende udbetaling af løn. Derudover snakkede spillerne forskellige mulige scenarier igennem med Allan Reese for at have et fuldt overblik over situationen.

- Vi blev enige om at sende et påkrav til klubben på vegne af vores medlemmer. Det har naturligvis ikke været nogen nem beslutning, men ud fra omstændighederne er det nødvendigt. Nu har Køge indtil tirsdag ved midnat til at udbetale løn, udtaler Allan Reese.

Påkravet er udformet således, at udbetaling af løn skal ske senest tirsdag ved midnat. Herefter vil Spillerforeningen sammen med spillerne samlet og individuelt vurdere, hvad der skal ske. Èn af mulighederne er, at spillerne kan vælge at få ophævet deres kontrakt, men denne beslutning er endnu ikke truffet. Spillerforeningen afventer nu, om lønnen bliver udbetalt, og om Køge Boldklub kan fremkomme med oplysninger, der ændrer billedet.

Spillerne kan søge dispensation om transfer

Med fremsendelsen af påkravet har Spillerforeningen sikret, at spillerne har mulighed for at komme hurtigt videre med deres fodboldmæssige karriere. I DBU’s regler er det nemlig anført, at spillere ”på grund af klubbens konkurs eller anden væsentlig misligholdelse” kan søge om dispensation til et klubskifte uden for de såkaldte transfervinduer.

FAKTA

Uddrag af DBU’s regler om arbejdsløse kontraktspillere, styk B:

”En tidligere kontraktspiller, hvis spillerkontrakt er bragt til ophør i utide på grund af klubbens konkurs eller anden væsentlig misligholdelse fra klubbens eller spillerens side, kan ansøge DBUs kontraktfodboldudvalg om dispensation til at indgå kontrakt med og i den forbindelse foretage skifte til en dansk klub uden hensyn til bestemmelserne om overgangsperioder m.v., selv om den pågældende spiller har spillet officielle kampe som amatør efter kontraktophøret. Denne særlige dispensationsmulighed gælder kun i perioden fra det ufrivillige kontraktophør og frem til starten af den førstkommende overgangsperiode efter kontraktophøret. Derefter gælder den i punkt A beskrevne almindelige dispensationsregel.”

Uddrag af DBU’s regler om misligholdelse af spillerkontrakter, samt behandling af spillerkontrakter i tilfælde af konkurs:

”Cirkulære nr. 33 (2003)

1.2
Hævebegrundende misligholdelse fra klubbens side foreligger f.eks., hvis klubben ikke har betalt forfalden løn, bonus, feriegodtgørelse eller anden pligtig pengeydelse i ansættelsesforholdet senest 3 hverdage efter, at spilleren har afsendt eller fremsat skriftligt påkrav herom. Som hverdage anses alle dage, der ikke er søn- og helligdage. Påkravet kan først afgives efter forfaldstidspunktet.

Er der ikke ved fristens udløb sket fuld og effektiv betaling, kan spilleren ophæve kontrakten. Ophævelsen skal ske skriftligt enten ved anbefalet brev eller med klubbens kvittering for modtagelsen. Spilleren skal tilsende DBU en kopi af ophævelsesskrivelsen til orientering.”

Tilbage