24. 06. 2009

Klubbers ret til at straffe spillere, som får dom ved domstolene

Også fodboldspillere kommer på kant med loven. Det sker heldigvis sjældent, men det sker. Spillerforeningen bringer her et overblik over, hvornår klubben kan give en spiller en ansættelsesretlig straf for en dom ved domstolene, og hvornår den ikke kan.

Også fodboldspillere kommer på kant med loven. Det sker heldigvis sjældent, men det sker. Spillerforeningen bringer her et overblik over, hvornår klubben kan give en spiller en ansættelsesretlig straf for en dom ved domstolene, og hvornår den ikke kan.

Foto © Per Kjærbye
 
Da der altid vil være sags-specifikke forskelle, er det ikke muligt at give en gennemgang af alle tænkelige scenarier. I stedet vil Spillerforeningen her anskueliggøre de overordnede forhold, der gør sig gældende:
  
- Hvis en ansat gør sig skyldig i en voldsag på arbejdspladsen, kan dette uden tvivl medføre fyring. Hvis en spiller eksempelvis udøver vold i omklædningsrummet, vil dette være tilstrækkeligt til en afskedigelse eller en disciplinær straf. Det er her et krav, at klubben skal reagere umiddelbart efter en sådan voldssag.
 
- Hvis en spiller derimod straffes for skattesvig eller for en voldssag i privat regi, er det som udgangspunkt ikke muligt at fyre spilleren, da det ikke har relation til arbejdet.
 
- Men indebærer en ubetinget fængselsdom, at spilleren ikke kan møde på arbejde, kan spilleren fyres pga. udeblivelse fra arbejde. Det er altså ikke en lovlig undskyldning, at spilleren sidder i fængsel, men kan en dom afsones i ferien, er der derimod ikke tale om udeblivelse.
 
- Klubberne kan ikke forskelsbehandle spillere i disse sager. Hvis fx en betinget dom for noget som er sket i fodboldens regi ikke medfører fyring, kan denne klub i en efterfølgende lignende sag ikke skride til fyring.
 
 
I dag har OB’s keeper Arek Onyszko modtaget en strafudmåling på tre måneders fængsel, heraf en måned ubetinget, ved byretten i Odense. Hvis tiden i fængsel betyder, at Onyszko ikke kan møde arbejde ved at deltage i træning og kamp, vil OB kunne afskedige ham af den grund.
 
Det kunne i øvrigt have fået betydning for den ansættelsesretlige bedømmelse af Arek Onyszkos sag, at en af OB’s tidligere spillere, David Nielsen, er blevet dømt for vold. Her skred OB ikke til fyring, da David Nielsen blev idømt en betinget dom. Havde sagerne været sammenlignelige i forhold til strafudmålingen, ville OB være forpligtet til at behandle Arek Onyszko på samme måde, som David Nielsen blev behandlet.

Foto © Per Kjærbye
 
Da der altid vil være sags-specifikke forskelle, er det ikke muligt at give en gennemgang af alle tænkelige scenarier. I stedet vil Spillerforeningen her anskueliggøre de overordnede forhold, der gør sig gældende:
  
- Hvis en ansat gør sig skyldig i en voldsag på arbejdspladsen, kan dette uden tvivl medføre fyring. Hvis en spiller eksempelvis udøver vold i omklædningsrummet, vil dette være tilstrækkeligt til en afskedigelse eller en disciplinær straf. Det er her et krav, at klubben skal reagere umiddelbart efter en sådan voldssag.
 
- Hvis en spiller derimod straffes for skattesvig eller for en voldssag i privat regi, er det som udgangspunkt ikke muligt at fyre spilleren, da det ikke har relation til arbejdet.
 
- Men indebærer en ubetinget fængselsdom, at spilleren ikke kan møde på arbejde, kan spilleren fyres pga. udeblivelse fra arbejde. Det er altså ikke en lovlig undskyldning, at spilleren sidder i fængsel, men kan en dom afsones i ferien, er der derimod ikke tale om udeblivelse.
 
- Klubberne kan ikke forskelsbehandle spillere i disse sager. Hvis fx en betinget dom for noget som er sket i fodboldens regi ikke medfører fyring, kan denne klub i en efterfølgende lignende sag ikke skride til fyring.
 
 
I dag har OB’s keeper Arek Onyszko modtaget en strafudmåling på tre måneders fængsel, heraf en måned ubetinget, ved byretten i Odense. Hvis tiden i fængsel betyder, at Onyszko ikke kan møde arbejde ved at deltage i træning og kamp, vil OB kunne afskedige ham af den grund.
 
Det kunne i øvrigt have fået betydning for den ansættelsesretlige bedømmelse af Arek Onyszkos sag, at en af OB’s tidligere spillere, David Nielsen, er blevet dømt for vold. Her skred OB ikke til fyring, da David Nielsen blev idømt en betinget dom. Havde sagerne været sammenlignelige i forhold til strafudmålingen, ville OB være forpligtet til at behandle Arek Onyszko på samme måde, som David Nielsen blev behandlet.

Tilbage