03. 02. 2011

Stofmisbrug kun marginalt problem i holdsport

Ser man bort fra stoffer til rekreativ brug, er problemet med stoffer marginalt inden for bl.a. fodbold. Det var en af konklusionerne på det netop afholdte forum for professionelle sportsudøvere i Bruxelles. Udmeldingen understøttes af tal fra DGI.

Ser man bort fra stoffer til rekreativ brug, er problemet med stoffer marginalt inden for bl.a. fodbold. Det var en af konklusionerne på det netop afholdte forum for professionelle sportsudøvere i Bruxelles. Udmeldingen understøttes af tal fra DGI.

I Bruxelles mødtes foreninger og organisationer, der repræsenterer sportsudøvere i Europa, for at diskutere udøvernes rettigheder ved the European Professional Sportspeoples’ Forum. Mødet mundede ud i en fælles erklæring om bl.a. anti-doping.
 
Ser man bort fra rekreative stoffer, er doping et yderst marginalt problem, især i europæisk holdsport såsom ishockey, basketball, rugby og fodbold,” lyder det i erklæringen. Der lægges samtidig vægt på, at anti-doping-regler skal respektere udøvernes fundamentale rettigheder, have proportionelle sanktioner og vurderes fra sag til sag.
 
Herhjemme dømte DIF’s dopingnævn i det forgangne år elleve dopingsyndere på elitesportsområdet. Stimulerende stoffer som hash og kokain dominerede listen over forbudte stoffer i de elleve sager vedrørende dopingmisbrug, som blev behandlet i DIF’s dopingnævn.
 
De elleve domme fordeler sig på fire sager i amerikansk fodbold, to i rugby, to i triatlon, én i cykelsport og én i kick- og thaiboksning. Offentliggørelsen fra DIF understreger, at der generelt er meget få dopingsager i dansk eliteidræt.
 
 
Erklæring om anti-doping
Forneden kan du læse erklæringen om anti-doping fra the European Professional Sportspeoples’ Forum:

”Vi er forpligtede til en stoffri sport og vil støtte et retfærdigt og effektivt testsystem af præstationsfremmende midler, der anerkender, respekterer og beskytter atleternes lovbestemte ret som ansatte, arbejdere og europæiske borgere. På områder, hvor der findes et klart økonomisk element, skal anti-doping-regler forhandles direkte med ansattes partnerorganisationer igennem enten Social Dialogue eller overenskomstforhandlinger.
 
Opretholdelsen af anti-doping-regler skal være proportionelle og afbalancerede. Nationale og europæiske regeringer skal være proaktive i at beskytte sportsudøveres fundamentale rettigheder. Anti-doping-regler skal rette sig efter loven og ikke omvendt.
 
En stor del af de små grupper af sportsudøvere, der bliver udvalgt til dopingkontrol, er helt tydeligt involveret i sport som en økonomisk aktivitet og må ikke blive nægtet deres ret til at organisere sig og blive kollektivt repræsenteret. Kommissionerne for sportsudøvere under det internationale dopingagentur, WADA, og de internationale forbund kan på ingen måde opfattes som kollektivt at repræsentere sportsudøvere, da de hverken er demokratisk valgte eller transparente i deres virksomhed. WADA er nødt til at respektere sine egne love angående repræsentationen af sportsudøvere og national lovgivnings præcedens.
 
Vi har følgende standpunkter:
a) Anti-doping-regler er nødt til at respektere sportsudøveres fundamentale rettigheder;
b) Dopingsanktioner skal være proportionelle og vurderes fra sag til sag;
c) Dopingkontrol må kun finde sted i forbindelse med træning eller kampe og må ikke finde sted på fridage eller under ferie (undtagen med en udtrykt aftale fra uafhængige foreninger for sportsudøvere);
d) Hvor det findes egnet, er et holds opholdssted og tidsplan (whereabouts) tilstrækkeligt i stedet for individuel whereabouts-rapportering;
e) Professionelle sportsudøvere skal have lov til at træne med deres hold i karantæneperioder;
f) Der skal lægges mere vægt på undervisning omkring anti-doping og rehabilitering af sportsudøvere, der er blevet fundet skyldige i at overtræde en anti-doping-regel
 
Vi noterer os, at når man ser bort fra rekreative stoffer, er doping et yderst marginalt problem, især i europæisk holdsport såsom ishockey, basketball, rugby og fodbold. Mere intelligente, mere specifikke og mere proportionelle systemer bør udvikles, hvor det findes egnet. I denne sammenhæng anmoder vi om, at Europa-Kommissionen støtter en undersøgelse, der foretager en cost-benefit-analyse af forskellige aspekter i anti-doping-programmer.”

I Bruxelles mødtes foreninger og organisationer, der repræsenterer sportsudøvere i Europa, for at diskutere udøvernes rettigheder ved the European Professional Sportspeoples’ Forum. Mødet mundede ud i en fælles erklæring om bl.a. anti-doping.
 
Ser man bort fra rekreative stoffer, er doping et yderst marginalt problem, især i europæisk holdsport såsom ishockey, basketball, rugby og fodbold,” lyder det i erklæringen. Der lægges samtidig vægt på, at anti-doping-regler skal respektere udøvernes fundamentale rettigheder, have proportionelle sanktioner og vurderes fra sag til sag.
 
Herhjemme dømte DIF’s dopingnævn i det forgangne år elleve dopingsyndere på elitesportsområdet. Stimulerende stoffer som hash og kokain dominerede listen over forbudte stoffer i de elleve sager vedrørende dopingmisbrug, som blev behandlet i DIF’s dopingnævn.
 
De elleve domme fordeler sig på fire sager i amerikansk fodbold, to i rugby, to i triatlon, én i cykelsport og én i kick- og thaiboksning. Offentliggørelsen fra DIF understreger, at der generelt er meget få dopingsager i dansk eliteidræt.
 
 
Erklæring om anti-doping
Forneden kan du læse erklæringen om anti-doping fra the European Professional Sportspeoples’ Forum:

”Vi er forpligtede til en stoffri sport og vil støtte et retfærdigt og effektivt testsystem af præstationsfremmende midler, der anerkender, respekterer og beskytter atleternes lovbestemte ret som ansatte, arbejdere og europæiske borgere. På områder, hvor der findes et klart økonomisk element, skal anti-doping-regler forhandles direkte med ansattes partnerorganisationer igennem enten Social Dialogue eller overenskomstforhandlinger.
 
Opretholdelsen af anti-doping-regler skal være proportionelle og afbalancerede. Nationale og europæiske regeringer skal være proaktive i at beskytte sportsudøveres fundamentale rettigheder. Anti-doping-regler skal rette sig efter loven og ikke omvendt.
 
En stor del af de små grupper af sportsudøvere, der bliver udvalgt til dopingkontrol, er helt tydeligt involveret i sport som en økonomisk aktivitet og må ikke blive nægtet deres ret til at organisere sig og blive kollektivt repræsenteret. Kommissionerne for sportsudøvere under det internationale dopingagentur, WADA, og de internationale forbund kan på ingen måde opfattes som kollektivt at repræsentere sportsudøvere, da de hverken er demokratisk valgte eller transparente i deres virksomhed. WADA er nødt til at respektere sine egne love angående repræsentationen af sportsudøvere og national lovgivnings præcedens.
 
Vi har følgende standpunkter:
a) Anti-doping-regler er nødt til at respektere sportsudøveres fundamentale rettigheder;
b) Dopingsanktioner skal være proportionelle og vurderes fra sag til sag;
c) Dopingkontrol må kun finde sted i forbindelse med træning eller kampe og må ikke finde sted på fridage eller under ferie (undtagen med en udtrykt aftale fra uafhængige foreninger for sportsudøvere);
d) Hvor det findes egnet, er et holds opholdssted og tidsplan (whereabouts) tilstrækkeligt i stedet for individuel whereabouts-rapportering;
e) Professionelle sportsudøvere skal have lov til at træne med deres hold i karantæneperioder;
f) Der skal lægges mere vægt på undervisning omkring anti-doping og rehabilitering af sportsudøvere, der er blevet fundet skyldige i at overtræde en anti-doping-regel
 
Vi noterer os, at når man ser bort fra rekreative stoffer, er doping et yderst marginalt problem, især i europæisk holdsport såsom ishockey, basketball, rugby og fodbold. Mere intelligente, mere specifikke og mere proportionelle systemer bør udvikles, hvor det findes egnet. I denne sammenhæng anmoder vi om, at Europa-Kommissionen støtter en undersøgelse, der foretager en cost-benefit-analyse af forskellige aspekter i anti-doping-programmer.”

Tilbage