31. 05. 2012

Mads Øland ny dommer i Arbejdsretten

LO har udpeget Mads Øland som faglig dommer i Arbejdsretten. Udpegningen er et resultat af et ønske om øget bemanding, som kan forkorte sagsbehandlingstiden.

LO har udpeget Mads Øland som faglig dommer i Arbejdsretten. Udpegningen er et resultat af et ønske om øget bemanding, som kan forkorte sagsbehandlingstiden.Der har i den sidste tid været tendens til, at behandlingen af faglige konflikter trækker i langdrag. Det skyldes blandt andet, at det har været svært at få påsat dommere til Arbejdsretten. Men nu har Folketinget vedtaget at øge bemandingen.
 
Det har betydet, at direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, er blevet udpeget som dommersuppleant af LO.
 
Hidtil har Arbejdsretten haft 12 faglige dommere og 31 faglige dommersuppleanter. Fremover vil der være op til 41 faglige dommersuppleanter. Heraf er to af de nye pladser blevet tildelt LO, og Mads Øland sætter sig altså på den ene af dem.
 
Udpegningen betyder, at Spillerforeningens direktør nu også skal være med til at løse stridigheder på andre arbejdspladser end grønsværen.
 
 
Om Arbejdsretten
Arbejdsretten er en statslig specialdomstol uden for det almindelige domstolssystem, mens faglige voldgiftsretter (såsom Fodboldens Voldgiftsret) er domstolslignende instanser, der nedsættes af parterne til behandling af enkelte sager eller mere permanent.
 
Arbejdsretten er et led i et særligt system, der har til formål at opnå hurtige, endelige løsninger på en række konflikter mellem på den ene side arbejdsgivere og deres eventuelle organisationer og på den anden lønmodtagere og deres organisationer.
 
Kilde: Arbejdsretten.dkDer har i den sidste tid været tendens til, at behandlingen af faglige konflikter trækker i langdrag. Det skyldes blandt andet, at det har været svært at få påsat dommere til Arbejdsretten. Men nu har Folketinget vedtaget at øge bemandingen.
 
Det har betydet, at direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, er blevet udpeget som dommersuppleant af LO.
 
Hidtil har Arbejdsretten haft 12 faglige dommere og 31 faglige dommersuppleanter. Fremover vil der være op til 41 faglige dommersuppleanter. Heraf er to af de nye pladser blevet tildelt LO, og Mads Øland sætter sig altså på den ene af dem.
 
Udpegningen betyder, at Spillerforeningens direktør nu også skal være med til at løse stridigheder på andre arbejdspladser end grønsværen.
 
 
Om Arbejdsretten
Arbejdsretten er en statslig specialdomstol uden for det almindelige domstolssystem, mens faglige voldgiftsretter (såsom Fodboldens Voldgiftsret) er domstolslignende instanser, der nedsættes af parterne til behandling af enkelte sager eller mere permanent.
 
Arbejdsretten er et led i et særligt system, der har til formål at opnå hurtige, endelige løsninger på en række konflikter mellem på den ene side arbejdsgivere og deres eventuelle organisationer og på den anden lønmodtagere og deres organisationer.
 
Kilde: Arbejdsretten.dk

Tilbage