20. 09. 2012

Processen omkring kollektiv opkrævning hos klubberne

Spillerforeningen går i dialog med Divisionsforeningen og klubberne om kollektivt at opkræve klubbernes manglende udbetaling af feriepenge og pension. Jeppe Curth forklarer den kollektive opkrævning af spillernes samlede krav.

Spillerforeningen går i dialog med Divisionsforeningen og klubberne om kollektivt at opkræve klubbernes manglende udbetaling af feriepenge og pension. Jeppe Curth forklarer den kollektive opkrævning af spillernes samlede krav.

Som følge af kendelsen fra Fodboldens Voldgiftsret omkring manglende udbetaling af feriepenge og pension har Spillerforeningen nu igangsat arbejdet omkring klubbernes efterbetaling. Møder er aftalt med Brøndby IF og Divisionsforeningen, og vi forventer, at vi efter dialogen med Divisionsforeningen får møder i stand med de øvrige klubber.

Spillerforeningen vil sikre, at spillernes berettigede krav bliver betalt af klubberne, og efterbetalingsaftaler med klubberne kan vise sig nødvendige for at sikre, at de klarer sig godt igennem.

Alle klubber skal efterbetale i overensstemmelse med kendelsen. Vi har, inden kendelsen kom, indgået forlig med fem klubber, ligesom to klubber (OB og FC København) i en vis grad har efterlevet overenskomsten. Disse syv klubber har altså betalt pension og feriepenge. Af hensyn til de forlig, som vi har indgået, og de klubber som har fulgt overenskomsten, er det ikke muligt at give en egentlig rabat til de øvrige klubber efter at have modtaget kendelsen. Vi kan eventuelt arbejde med en afbetalingsplan.

Kollektiv opkrævning
Enkelte tidligere spillere har udtalt, at de ikke vil kræve deres pension eller feriepenge af klubberne. Dette er imidlertid en misforståelse. Det er ikke op til enkeltspillere, om de skal have pension og/eller feriepenge. Det skal alle – uden undtagelse – hvilket er fastslået i overenskomsten og i kendelsen.

Spillere bliver sat under et urimeligt pres, når de bliver opfordret til at afstå fra deres manglende feriepenge og pension. Men man kan ikke forlange, at en spiller skal vælge mellem sine krav efter overenskomsten og fansenes/klubbens/pressens gunst.

Derfor opkræver Spillerforeningen kollektivt efterbetalinger for alle medlemmer, som har et krav.

Jeppe Curth om kravene
Jeppe Curth, der er bestyrelsesmedlem i Spillerforeningen, udtaler om den kollektive opkrævning hos klubberne:

- Der er tale om berettigede krav mod klubberne, som udspringer af vores kollektive overenskomst, og det er derfor godt, at opkrævningerne gennemføres samlet.

- Det kommer alle medlemmer af Spillerforeningen til gode. Spillerforeningens ansatte og advokat vil nu i dialog med klubberne sikre, at der vil komme holdbare løsninger for efterbetaling, slutter Jeppe Curth.

Spillerforeningen vil løbende udsende relevante oplysninger om processen i denne sag, men du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Som følge af kendelsen fra Fodboldens Voldgiftsret omkring manglende udbetaling af feriepenge og pension har Spillerforeningen nu igangsat arbejdet omkring klubbernes efterbetaling. Møder er aftalt med Brøndby IF og Divisionsforeningen, og vi forventer, at vi efter dialogen med Divisionsforeningen får møder i stand med de øvrige klubber.

Spillerforeningen vil sikre, at spillernes berettigede krav bliver betalt af klubberne, og efterbetalingsaftaler med klubberne kan vise sig nødvendige for at sikre, at de klarer sig godt igennem.

Alle klubber skal efterbetale i overensstemmelse med kendelsen. Vi har, inden kendelsen kom, indgået forlig med fem klubber, ligesom to klubber (OB og FC København) i en vis grad har efterlevet overenskomsten. Disse syv klubber har altså betalt pension og feriepenge. Af hensyn til de forlig, som vi har indgået, og de klubber som har fulgt overenskomsten, er det ikke muligt at give en egentlig rabat til de øvrige klubber efter at have modtaget kendelsen. Vi kan eventuelt arbejde med en afbetalingsplan.

Kollektiv opkrævning
Enkelte tidligere spillere har udtalt, at de ikke vil kræve deres pension eller feriepenge af klubberne. Dette er imidlertid en misforståelse. Det er ikke op til enkeltspillere, om de skal have pension og/eller feriepenge. Det skal alle – uden undtagelse – hvilket er fastslået i overenskomsten og i kendelsen.

Spillere bliver sat under et urimeligt pres, når de bliver opfordret til at afstå fra deres manglende feriepenge og pension. Men man kan ikke forlange, at en spiller skal vælge mellem sine krav efter overenskomsten og fansenes/klubbens/pressens gunst.

Derfor opkræver Spillerforeningen kollektivt efterbetalinger for alle medlemmer, som har et krav.

Jeppe Curth om kravene
Jeppe Curth, der er bestyrelsesmedlem i Spillerforeningen, udtaler om den kollektive opkrævning hos klubberne:

- Der er tale om berettigede krav mod klubberne, som udspringer af vores kollektive overenskomst, og det er derfor godt, at opkrævningerne gennemføres samlet.

- Det kommer alle medlemmer af Spillerforeningen til gode. Spillerforeningens ansatte og advokat vil nu i dialog med klubberne sikre, at der vil komme holdbare løsninger for efterbetaling, slutter Jeppe Curth.

Spillerforeningen vil løbende udsende relevante oplysninger om processen i denne sag, men du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Tilbage