05. 06. 2012

Spillerforeningen tilbyder nu A-kasse til sine medlemmer

Spillerforeningen kan for fremtiden tilbyde sine medlemmer mulighed for at blive optaget i Metal A-kasse. Det er gode nyheder for spillere, der går ledige, da de nu har mulighed for at modtage dagpenge i denne periode.

Spillerforeningen kan for fremtiden tilbyde sine medlemmer mulighed for at blive optaget i Metal A-kasse. Det er gode nyheder for spillere, der går ledige, da de nu har mulighed for at modtage dagpenge i denne periode.

Det nye samarbejde mellem Spillerforeningen og Dansk Metal betyder, at Spillerforeningens medlemmer får mulighed for at modtage dagpenge. Det vækker stor glæde hos Spillerforeningens direktør, Mads Øland, der opfordrer spillerne til at melde sig ind, så de er bedre sikret, hvis de en dag står uden arbejde:
 
- At vores medlemmer fremover kan tilbydes medlemskab hos Metal A-kasse, er af afgørende betydning. Det sikrer dem langt bedre og giver dem tryghed, hvis de en dag står uden job. Hos Spillerforeningen ser vi frem til samarbejdet med Dansk Metal, og jeg kan kun opfordre vores medlemmer til at gøre brug af denne unikke mulighed for fodboldspillere og melde sig ind i Metal A-kasse.
 
Fakta om A-kasse tilbuddet
For at kunne få udbetalt dagpenge, er der en række betingelser, som skal være opfyldt:

 • Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst ét år. Det betyder, at du skal melde dig ind inden den 30. juni 2012, hvis du vil dækkes ind efter evt. kontraktudløb 30. juni 2013
 • Du skal som fuldtidsforsikret have haft mindst 1.924 timers arbejde inden for de seneste tre år, mens du har været medlem af A-kassen. Deltidsforsikrede skal have haft mindst 1.258 timers arbejde. Er du kontraktansat, vil vi se på indholdet af din kontrakt sammenholdt med bestemmelserne om arbejdstid i Spillerforeningens overenskomst, når vi skal vurdere, om du opfylder beskæftigelseskravet
 • Du skal være tilmeldt jobcenteret via www.jobnet.dk
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark. Bemærk, at der er særlige regler, hvis du bor eller arbejder i et andet land
 • Kontingentet er kr. 467,50 pr. måned i 2012 for fuldtidsforsikrede. Eventuelt efterlønsbidrag er på kr. 460,00 ligeledes pr. måned.

Læs mere her
 
Kontakt
Kresten Blæsild, spillerrådgiver, kresten.blaesild@spillerforeningen.dk
 
Metal A-kasse, 33 63 24 40 (Taastrup-afdeling) eller 33 63 20 50 (Århus-afdeling)

Det nye samarbejde mellem Spillerforeningen og Dansk Metal betyder, at Spillerforeningens medlemmer får mulighed for at modtage dagpenge. Det vækker stor glæde hos Spillerforeningens direktør, Mads Øland, der opfordrer spillerne til at melde sig ind, så de er bedre sikret, hvis de en dag står uden arbejde:
 
- At vores medlemmer fremover kan tilbydes medlemskab hos Metal A-kasse, er af afgørende betydning. Det sikrer dem langt bedre og giver dem tryghed, hvis de en dag står uden job. Hos Spillerforeningen ser vi frem til samarbejdet med Dansk Metal, og jeg kan kun opfordre vores medlemmer til at gøre brug af denne unikke mulighed for fodboldspillere og melde sig ind i Metal A-kasse.
 
Fakta om A-kasse tilbuddet
For at kunne få udbetalt dagpenge, er der en række betingelser, som skal være opfyldt:

 • Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst ét år. Det betyder, at du skal melde dig ind inden den 30. juni 2012, hvis du vil dækkes ind efter evt. kontraktudløb 30. juni 2013
 • Du skal som fuldtidsforsikret have haft mindst 1.924 timers arbejde inden for de seneste tre år, mens du har været medlem af A-kassen. Deltidsforsikrede skal have haft mindst 1.258 timers arbejde. Er du kontraktansat, vil vi se på indholdet af din kontrakt sammenholdt med bestemmelserne om arbejdstid i Spillerforeningens overenskomst, når vi skal vurdere, om du opfylder beskæftigelseskravet
 • Du skal være tilmeldt jobcenteret via www.jobnet.dk
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark. Bemærk, at der er særlige regler, hvis du bor eller arbejder i et andet land
 • Kontingentet er kr. 467,50 pr. måned i 2012 for fuldtidsforsikrede. Eventuelt efterlønsbidrag er på kr. 460,00 ligeledes pr. måned.

Læs mere her
 
Kontakt
Kresten Blæsild, spillerrådgiver, kresten.blaesild@spillerforeningen.dk
 
Metal A-kasse, 33 63 24 40 (Taastrup-afdeling) eller 33 63 20 50 (Århus-afdeling)

Tilbage