23. 08. 2013

FIFPro: Klubber mangler respekt for kontrakter

Ifølge FIFPro har sommerens transfervindue vist, at klubberne i flere tilfælde ikke respekterer de indgåede kontrakter.

Ifølge FIFPro har sommerens transfervindue vist, at klubberne i flere tilfælde ikke respekterer de indgåede kontrakter. FIFPro har i løbet af dette års transferperiode oplevet en manglende respekt vedrørende kontraktforhold fra klubbernes side i lande så som Tyskland, Holland og Spanien.
 
Manglen på respekt udvises gennem afpresning, hvis spillerens intention om at opfylde den gældende kontrakt kommer i vejen for et videresalg inden kontraktudløb. Afpresningen sker blandt andet i form af tilbageholdelse af løn og ekskludering af spilleren fra resten af holdet under træningspas.     
 
FIFPro og FIFA insisterer på, at både spiller og klub overholder de indgåede kontraktaftaler igennem hele kontraktperioden og opfordrer samtidig alle nationale spillerforeninger til at følge den russiske spillerforenings (PSFT) initiativ på området. PSFT har indført forbud mod diskrimination af spillere under træning, hvilket forhindrer ekskludering og udelukkelse af spillere fra resten af holdet.        

Foto © stock.xchng

FIFPro har i løbet af dette års transferperiode oplevet en manglende respekt vedrørende kontraktforhold fra klubbernes side i lande så som Tyskland, Holland og Spanien.
 
Manglen på respekt udvises gennem afpresning, hvis spillerens intention om at opfylde den gældende kontrakt kommer i vejen for et videresalg inden kontraktudløb. Afpresningen sker blandt andet i form af tilbageholdelse af løn og ekskludering af spilleren fra resten af holdet under træningspas.     
 
FIFPro og FIFA insisterer på, at både spiller og klub overholder de indgåede kontraktaftaler igennem hele kontraktperioden og opfordrer samtidig alle nationale spillerforeninger til at følge den russiske spillerforenings (PSFT) initiativ på området. PSFT har indført forbud mod diskrimination af spillere under træning, hvilket forhindrer ekskludering og udelukkelse af spillere fra resten af holdet.        

Foto © stock.xchng

Tilbage