23. 04. 2013

Sportsalumni.dk: Ny struktur i Jylland med lokale alumniceller

Efter et år med alumnimøder i Jylland, danner vi nu en ny mødestruktur, hvor der gøres brug af mindre og mere lokale alumniceller. Mød ligesindede udøvere - nuværende som tidligere - til gensidig karrierefremme og forberedelserne til karriere nr. 2!

Efter et år med alumnimøder i Jylland, danner vi nu en ny mødestruktur, hvor der gøres brug af mindre og mere lokale alumniceller. Mød ligesindede udøvere - nuværende som tidligere - til gensidig karrierefremme og forberedelserne til karriere nr. 2!

Der har været stor og positiv interesse for Sportsalumni.dk i Jylland og muligheden for at styrke sit netværk, sine networking-kompetencer og karrieremuligheder efter sporten. Derfor vil vi gerne fastholde tilbuddet om Sportsalumni.dk i Jylland med en ny mødestruktur, hvor stormøderne i Aarhus sættes på pause i en periode, og vi i stedet gør brug af mindre lokale alumniceller – tættere på egen bopæl og nemmere at passe ind i et presset program.
 
De lokale alumniceller har som fokus at networke lokalt og i en fortrolig kontekst vende karriereidéer samt give og få input omkring veje at gå efter sporten i de absolut nødvendige forberedelser af karriere nr. 2. Vi leverer "opgaver" og input til jeres drøftelser i lokale grupper, hvor I selv aftaler nærmere om, hvor og hvornår I mødes. Vi vil også gerne tilbyde, at kigge forbi jeres lokale alumnicelle, når I mødes.
 
Vi laver oplæg til gruppeinddeling, men modtager gerne forslag eller ønsker til de enkelte alumniceller.
 
Da vi holder pause med fællesmøderne i Jylland, reduceres medlemskontingentet for medlemmer med bopæl i Jylland til kr. 200,- årligt, såfremt I ikke ønsker at gøre brug af møderne i København. I modsat fald er medlemskontingentet fortsat 1.100,- årligt.
 
Send os en mail på kresten.blaesild@spillerforeningen.dk eller giv Kresten Blæsild et kald på 22 32 18 55, hvis du har lyst til at komme med i en lokal alumnicelle. Har du styr på, hvad der skal ske efter sportskarrieren?

Der har været stor og positiv interesse for Sportsalumni.dk i Jylland og muligheden for at styrke sit netværk, sine networking-kompetencer og karrieremuligheder efter sporten. Derfor vil vi gerne fastholde tilbuddet om Sportsalumni.dk i Jylland med en ny mødestruktur, hvor stormøderne i Aarhus sættes på pause i en periode, og vi i stedet gør brug af mindre lokale alumniceller – tættere på egen bopæl og nemmere at passe ind i et presset program.
 
De lokale alumniceller har som fokus at networke lokalt og i en fortrolig kontekst vende karriereidéer samt give og få input omkring veje at gå efter sporten i de absolut nødvendige forberedelser af karriere nr. 2. Vi leverer "opgaver" og input til jeres drøftelser i lokale grupper, hvor I selv aftaler nærmere om, hvor og hvornår I mødes. Vi vil også gerne tilbyde, at kigge forbi jeres lokale alumnicelle, når I mødes.
 
Vi laver oplæg til gruppeinddeling, men modtager gerne forslag eller ønsker til de enkelte alumniceller.
 
Da vi holder pause med fællesmøderne i Jylland, reduceres medlemskontingentet for medlemmer med bopæl i Jylland til kr. 200,- årligt, såfremt I ikke ønsker at gøre brug af møderne i København. I modsat fald er medlemskontingentet fortsat 1.100,- årligt.
 
Send os en mail på kresten.blaesild@spillerforeningen.dk eller giv Kresten Blæsild et kald på 22 32 18 55, hvis du har lyst til at komme med i en lokal alumnicelle. Har du styr på, hvad der skal ske efter sportskarrieren?

Tilbage