22. 04. 2015

Udløber din kontrakt i sommeren 2016? Så er det nu du skal tilmelde dig A-kasse

Hvis din kontrakt udløber i sommeren 2016, så er det nu, du skal tilmelde dig en A-kasse, hvis du vil have mulighed for at modtage dagpenge.


Hvis du som fodboldspiller pludselig står uden kontrakt, kan du – som alle andre på arbejdsmarkedet – få udbetalt dagpenge, mens du er ledig. Det kræver blot, at du har været medlem af en A-kasse i mindst ét år samt at beskæftigelseskravet er opfyldt.

Beskæftigelseskravet er opfyldt for en fuldtidsansat, hvis du har haft arbejde på minimum 1.924 indenfor de seneste 3 år. For en deltidsbeskæftiget er beskæftigelseskravet på 1.258 timer.

Det betyder, at du eksempelvis senest skal melde dig ind inden den 30. juni 2015, hvis din kontrakt udløber den 30. juni 2016. Derfor vil vi fra Spillerforeningens side opfordre til, at du tilmelder dig en A-kasse snarest, hvis din kontrakt udløber i sommeren ’16.

Som fodboldspiller håber man naturligvis ikke, at man på et tidspunkt står uden kontrakt. Skulle det alligevel ske, fungerer dagpengene som sikkerhedsnet, mens du jagter en ny kontrakt eller anden form for arbejde. Det kræver som sagt blot, at du har været medlem af en A-kasse mindst ét år.

Spillerforeningen indgik i 2012 et samarbejde med Dansk Metal, som tilbyder fodboldspillere at blive medlemmer.

Læs mere om samarbejdet med Dansk Metal her

Læs mere om A-kasser generelt her

Tilbage