2004

Overenskomstforhandlinger mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen bryder sammen og dansk fodbold står nu over for en konflikt.
 
Spillerforeningen ønsker, at følgende krav bliver opfyldte, for at konflikten kan afblæses.
 
1. Spillerforeningen og spillerne skal sikres mod forringelser i en aftalt overenskomst. Ingen andre end Divisionsforeningen og Spillerforeningen i fællesskab kan indføre vilkår og regler der omhandler løn- og ansættelsesvilkår for professionelle fodboldspillere ansat på overenskomstmæssige vilkår i Danmark.
 
2. Der skal aftales en konkret og rimelig implementering af FIFAs transfersystem. der respekterer danske forhold og dansk lovgivning, herunder EU's regler.
 
3. Indholdet i overenskomsten skal være i balance og skal være udtryk for en rimelig minimumsoverenskomst. Emner som forsikring, pension, opsparingsordning, doping, ferieafvikling, regler for udleje af spillere, rettighedanvendelse, rammer for indgåelse af lokalaftaler i klubberne og alle øvrige sædvanlige overenkomstpunkter skal aftales.
 
Konflikten bliver afblæst, da Spillerforeningen og Divisionsforeningen bliver enige om en ny overenskomst. Dermed kan fodboldspillere i Danmark igen binde støvlerne og løbe på banen under fair vilkår.