2009

 • JOB4PLAYER oprettes for at hjælpe sportsfolk, heri­blandt fodboldspillere, med at opbygge kompetencer og netværk i erhvervslivet. JOB4PLAYER kan på den måde hjælpe eli­tesportsfolk med at komme i gang med en civil karriere, efter at sportskarrieren er slut.
 • Højesteret afviser at give Spillerforeningen medhold i en retssag mod DBU, men dommen sætter samtidig grænser for DBU’s beføjelser. Spillerforeningen anlagde sagen i 2003 for at få løst den konflikt, der var mellem spilleres og klubbers overenskomstmæssige ret til at fastlægge løn og ansættelsesvilkår og DBU's praksis med at fastsætte regler omkring ansættelser som betingelse for at deltage i DBU's turneringer.
   
  Spillerforeningen ønskede dette kompetencespørgsmål løst ved at få dom for, at DBU's standardspillerkontrakt ikke er bindende for spillerne og klubberne, når den er i strid med overenskomsten.Dommen betragtes som en halv sejr.
   
 • Tilbage i september 2006 bliver en skadet Lennart Lynge Larsen bortvist fra Vejle Boldklub efter at have deltaget i et privat arrangement med sine tidligere medspillere i Lyngby. Der bliver udelukkende spillet fodbold på hygge-plan og Spillerforeningen er af den klare opfattelse, at der er tale om en grov overreaktion fra Vejle Boldklubs side.

  I Vestre Landsret i 2009 får Lennart Lynge Larsen rettens ord for, at Vejle Boldklub uberettiget bortviste ham. Klubben skal derfor betale erstatning.