2010

  • SPORTSALUMNI.dk, et karrierenetværk for tidligere og nuværende sportsudøvere, oprettes af 4PLAYER med det sigte at hjælpe elitesportsudøvere over til den næste karriere.
  • Spillerforeningen vinder klagesag for Nocko Jokovic mod Randers FC. Den 15. august 2003 indgår Nocko Jokovic kontrakt som bibeskæftiget med Randers FC. Men de mange og meget tidlige træningspas betyder, at det ikke er muligt for Nocko Jokovic at opnå anden ansættelse udenfor fodbolderhvervet, da hans fodboldarbejdstid er væsentligt mere end som bibeskæftiget.

    I 2003 pådrog Nocko Jokovic sig en knæska­de og blev efterfølgende erklæret fodbol­dinvalid. Randers FC havde imidlertid ikke tegnet forsikring for tab af erhvervsevne.

    Spillerforeningen har i hele forløbet været af den opfattelse, at Randers FC har brudt overenskomsten ved at ansætte Nocko Jokovic som bibeskæftiget. Han skulle i stedet være ansat som deltidsbeskæf­tiget. Det gav fodboldens Voldgiftsret Spillerforeningen ret i.