EUROPEAN PROFESSIONAL SPORTSPEOPLES FORUM

Spillerforeningen kæmper for fodboldspilleres rettigheder herhjemme men også på EU-plan.

Spillerforeningen var derfor med, da det første forum for sportsforeninger - det såkaldte European Professional Sportspeoples’ Forum (ESPF) blev afholdt i Bruxelles den 31. marts 2011. Målet med ESPF er at styrke indsatsen for sportsudøveres rettigheder inden for EU.

Det første forum mundede ud i en erklæring, der bl.a. slår et slag for, at adgang til nationale domstole og EU-domstolen skal forblive en mulighed for sportsudøvere i lande, hvor der ikke findes en voldgiftsret.

Desuden skal sportsudøveres ret til at organisere sig respekteres og støttes for at opnå dialog på nationalt og internationalt plan, da retten til at organisere sig er af stor vigtighed for sportsbevægelsen.

ESPF er også kritisk over for dele af transferreglerne, idet de strider mod retten til fri bevægelighed, som professionelle sportsudøvere har som arbejdende EU-borgere. European Sportspeoples' Forum kæmper også for spillerens rettigheder til bl.a. billeder og data fra deres individuelle præstationer på sportspladsen. Ofte oplever sportsudøvere, at de bliver presset til at give afkald på disse rettigheder af klubber eller organisationer.

ESPF ønsker en sportsverden fri for præstationsfremmende midler, men jagten på dopingsyndere går ofte for vidt. Udøvernes rettigheder som EU-borgere, arbejdere og ansatte sættes på prøve under de nuværende anti-dopingregler. ESPF er af den holdning, at dopingkontrol kun må finde sted i forbindelse med træning eller kampe og ikke på fridage. Derudover er det tilstrækkeligt at kontrollere et holds whereabouts. Individuelle whereabouts bør kun komme på tale, hvis holdets whereabouts ikke er egnet.

Samtidig mener ESPF sammen med Europa-Kommissionen, at det er vigtigt at fremme uddannelse af sportsudøvere både under og efter karrieren. Her er Spillerforeningen allerede nået langt med både Job4player, Study4player og Sportsalumni.dk som hjælp til medlemmer i overgangen til en ny karriere.

Du kan læse hele erklæringen på dansk her.