FIFPRO

FIFPro er den verdensomspændende repræsentative organisation for alle professionelle fodboldspillere – mere end 65.000 i alt. FIFPro har eksisteret siden 1965 og har i dag 58 medlemslande, 2 ansøgerlande og 5 lande under betragtning.

FIFPro arbejder under følgende principper:

 • FIFPro er den verdensomspændende repræsentative organisation for alle professionelle fodboldspillere (spillerforeninger)
 • FIFPro er en demokratisk spillerledet organisation. Lighed og solidaritet er nøglebegreber
 • Alle medlemsforeninger forbedrer aktivt de kollektive og individuelle rettigheder for spillerne
 • Spillere, der er medlemmer af en forening under FIFPro, er, som forlængelse af dette, også garanteret støtte fra andre spillerforeninger i andre lande    
 • Alle spillere er berettigede til uafhængig og retfærdig voldgift i nationale og internationale sager
 • FIFPro arbejder for lige rettigheder og forpligtelser for alle spillere i hele verden
 • FIFPro tager et meget kritisk standpunkt i ethvert transfersystem for professionelle fodboldspillere
 • FIFPro er fortalere for en retfærdig balance mellem joblovgivning og de specielle karakteristika fodbold har som sport. Denne balance kan kun opretholdes i en international overenskomstaftale
 • FIFPro er forpligtet til at opnå og vedligeholde en standardiseret international spillerkontrakt og en international kampkalender
 • FIFPro arbejder for den verdensomspændende dannelse af spillerforeninger, der fungerer uafhængigt af klubber, agenter og nationale fodboldforbund
 • Fordi FIFA har anerkendt FIFPro som ene-repræsentant for alle spillere, skal alle spillerforeninger under FIFPro også anerkendes af nationale og internationale fodboldforeninger som uafhængige spillerforeninger
 • FIFPro skelner ikke på baggrund af nationalitet, religion, politiske overbevisninger, race eller køn. FIFPro er imod alle former for racisme og vold og vil være modstander af dette til hver en tid
 • FIFPro modsætter sig alle former for udnyttelse af spillere af tredjepart. FIFPro er fortaler for gennemsigtighed og overvågning af alle handler
 • Dopingproblemet kræver yderligere opmærksomhed. Testprocedurerne skal være pålidelige og ensartede. I tilfælde af sanktioner skal der tages hensyn til personlige forhold, og afgørelser skal foretages på grundlag af individuel sagsbehandling. Sanktioner må ikke være uproportionelle
 • FIFPro respekterer og beskytter både spilleres individuelle og kollektive billedrettigheder
 • FIFPro beskytter spilleres juridiske position i relation til præsentation af fodboldkampe via radio, tv og andre medier

Bestyrelse

FIFPros bestyrelse består af elleve medlem­mer, inklusiv Leonardo Grosso, som har væ­ret præsident siden november 2010. Philipe Piat er vicepræsident samt præsident for FIFPro Division Europe. Spillerforeningens direktør, Mads Øland, sidder samtidig i bestyrelsen.

FIFPro komitéer

FIFPro har seks komitéer. Næsten hver eneste komité er blevet nedsat af FIFPros bestyrelse. Komitéerne hjælper verdens spillerforening med en lang række opgaver.

De seks komitéer er:

 • Den økonomiske komité
 • Social Dialogue komitéen
 • Den tekniske komité
 • Komitéen for vedtægter og paragraffer
 • Den strategiske komité
 • Komitéen for kvindefodbold

FIFPro Black Book Eastern Europe

FIFPro præsenterede i februar måned 2012, deres FIFPro Black Book Eastern Europe for Europa-Kommisionen, Europa-Parlamentet og Europol. Bogen afdækker bl.a. omfanget af vold mod spillere og matchfixing i lande som Grækenland og Rusland.

FIFPros hovedkontor

FIFPro's hovedkontor ligger i bydelen Hoofddorp i Amsterdam.

FIFPro House
Taurusavenue 35
2132 LS Hoofddorp
The Netherlands
Tlf. +31 23 55 46 970
Fax +31 23 55 46 971
info@fifpro.org

Eksternt link: fifpro.org

VI ER MEDLEM AF

FH

FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. FH organiserer faglige organisationer, der repræsenterer 1,4 millioner lønmodtagere. FH kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

FIFPro

FIFPro er den internationale spillerforening. FIFPro har over 50 medlemmer – heriblandt os.