SOCIAL DIALOUGE

Den europæiske Social Dialogue omhandler de diskussioner, konsultationer, forhandlinger og fælles handlinger, der involverer organisationer, som repræsenterer både ansatte og arbejdsgivere i EU.

Den 1. december 2009 trådte Lissabon-traktaten i kraft, som gav et juridisk grundlag for sport inden for EU. Artikel 165 refererer til både amatørsport og professionel sport, og gør EU i stand til at indføre regler og anbefalinger inden for netop disse områder. Artiklen understreger, at disse tiltag skal foretages i overensstemmelse med den almindelige retspraksis.

Men hvad betyder dette for professionel fodbold?

Lissabon-traktatens artikel 165 betyder, at sportsorganer ikke kan indføre regler, der afviger fra de gældende regler og bestemmelser. Ethvert nyt tiltag skal derfor være i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Dog har sport sine egne særkender ligesom enhver anden branche.

Før traktaten trådte i kraft var dette allerede anerkendt af EU Kommissionen i aftalen med FIFA, UEFA og FIFPro fra 2001, der førte til ’the Revised FIFA Regulations on the Status and Transfer of players’. Denne aftale omhandlede bl.a. kontrakternes uopsigelighed og transfervinduerne.

Efter implementeringen af den europæiske Social Dialogue for professionel fodbold i 2008 har alle nye punkter angående professionelle fodboldspilleres juridiske rettigheder skullet diskuteres og vedtages her, inden de kan tages videre til EU-niveau.

Eftersom traktaten indikerer, at de normale juridiske procedurer skal følges, er det nu endnu mere tydeligt, at sportsorganer såsom Den Internationale Olympiske Komité ikke kan henvende sig direkte til hverken EU eller Europakommission omkring emner, der involverer professionelle fodboldspillere. Her er de naturlige parter til sådanne diskussioner FIFPro og andre organisationer for elitesportsudøvere.

Fælles erklæring fra the European Professional Sportspeoples' Forum

Forummet afholdes som en del af den vedvarende indsats for at sikre sportsudøvernes rettigheder inden for EU og mundede i 2011 ud i en fælles erklæring. Om Social Dialogue står der her:

Social Dialogue

Som beskrevet i Hvidbogen for Sport, skal nationale forhandlinger mellem ansatte og arbejdsgivere (Social Dialogue) samt European Sectoral Social Dialogue Committees forblive vigtige værktøjer i at udvikle sportspolitik i Europa.

Vi anerkender Europa-Kommissionens arbejde for at etablere en komite for dialog mellem ansatte og arbejdsgivere i den professionelle fodboldsektor og for hele sektoren for sport og fritid. Vi vil gøre vores yderste for at opnå resultater i den selvstyrende dialog mellem ansatte og arbejdsgivere med relevante partnere.

Structured Dialogue henviser til samtaler direkte mellem interessegrupper og EU-institutioner. Som forhandlingspartnere, der repræsenterer de uundværlige interessenter, europæiske sportsudøvere, forsvarer vi, at de nævnte synspunkter skal være en del af enhver forhandling, der finder sted på baggrund af udviklingen af europæisk sportspolitik. Hverken den internationale olympiske bevægelse eller internationale organisationer har mandat til at tale på vegne af spillere, atleter eller sportsudøvere.