6+5-REGLEN

FIFPro og Spillerforeningen er kritiske over for visse punkter i 6+5-reglen. Vi er af den opfattelse, at den sportslige idé bag forslaget er god, men vi er i tvivl om, hvorvidt reglen kan gennemføres ud fra et juridisk synspunkt. Reglen om arbejdskraftens fri bevægelighed under EU-lovgivningen forhindrer nemlig sandsynligvis indførelsen af 6+5-reglen.

FIFA ønsker at beskytte landsholdenes kvalitet, klubbernes identitet samt oplæringen og træningen af unge spillere. FIFA vil gøre dette ved at begrænse antallet af ’udlændinge’ i turneringer ved at introducere den såkaldte 6+5-regel. Reglen stiller som betingelse, at mindst seks af de elleve spillere, der starter inde i en kamp for en klub, skal kunne spille for det land, som klubben tilhører.

Eftersom reglen blandt andet er i uoverensstemmelse med EU-lovgivningen, har FIFA i oktober 2009 besluttet at tilføje to undtagelser. Spillere uanset nationalitet skal således enten have været registreret i en klub indtil 10-års alderen eller i fem år efter at være fyldt 18. Der er tale om uafbrudte forløb i begge tilfælde.

FIFA ønsker at indføre reglen gradvist begyndende med 3+8-reglen i 2011/12-sæsonen, som i 2014/15-sæsonen munder ud i 6+5-reglen.

FIFPro repræsenterer tusindvis af professionelle fodboldspillere verden over. Det gælder ikke kun i Europa men også i Afrika, Nord- og Sydamerika, Asien og Oceanien. Men disse spillere bliver ikke født som professionelle fodboldspillere. De har behov for god træning, og oplæring er nødvendigt for unge spillere. Af disse grunde støtter FIFPro og Spillerforeningen idéen om, at træning og oplæring foregår i klubberne.

Men for at blive en god fodboldspiller, skal man spille. Og en spillers fodboldmæssige uddannelse er først fuldendt, når han har spillet adskillige år på førsteholdet – helst i den klub, hvor han er blevet trænet og oplært. Af disse sportslige årsager, støtter vi 6+5-reglen, fordi den opfordrer klubberne til at stille med de spillere, som de selv har opfostret.

Men professionelle fodboldspillere er ansatte, og retten til fri bevægelighed skal respekteres, hvilket står i vejen for at introducere 6+5-reglen. FIFPro og Spillerforeningen kæmper for, at alle spilleres rettigheder respekteres. Vi opfordrer derfor FIFA til at fortsætte med at lede efter muligheder inden for den nuværende lovgivning for at sikre, at 6+5-reglens tilsigtede sportslige mål kan opnås.

VI MENER

FORKØBSRET

FIFPro og Spillerforeningen er imod enhver type forkøbsret i fodboldkontrakter.

SPILLERE AF EGEN AVL

FIFPro og Spillerforeningen er ekstremt kritiske over for den såkaldte ’home-grown’-regel, der henviser til antallet af spillere af egen avl.

6+5-REGLEN

Vi er kritiske over for visse punkter i 6+5-reglen. Nok er den sportslige idé bag forslaget er god, men vi er i tvivl om, hvorvidt reglen kan gennemføres ud fra et juridisk synspunkt.

BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE

FIFPro og Spillerforeningen er forkæmpere for at beskytte mindreårige. Vi er imod enhver form for udnyttelse af unge spillere.

DOPING

FIFPro og Spillerforeningen er selvfølgelig imod doping i fodbold. Vi er derimod modstandere af ’whereabouts’-systemet.

AGENTER

Nogle agenter lader øjensynligt deres egne interesser overskygge spillernes interesser. Derfor er FIFPro og Spillerforeningen generelt meget kritiske over for agenters udøvelse af deres arbejde.

OVERHOLDELSE AF KONTRAKTER

FIFPro er ekstremt bekymret over det store antal spillere, der ikke modtager deres løn. Den internationale spillerforening kræver, at kontrakter bliver overholdt og respekteret.

HOMOFOBI

Spillerforeningen og Giv Racismen Det Røde Kort er imod enhver form for diskrimination i fodbolden og i samfundet generelt. Også homofobi.

KUNSTGRÆS

Kunstgræs frembringer et andet spil end fodbold på naturgræs. Derfor er vi imod, at professionelle fodboldkampe spilles på kunstgræs på steder, hvor naturgræs kan benyttes uden problemer.