AGENTER

FIFPro og Spillerforeningen er generelt meget kritiske over for agenters udøvelse af deres arbejde, da en række af disse agenter øjensynligt lader deres egne interesser overskygge spillernes interesser. En unødvendig stor sum penge forsvinder fra professionel fodbold via agenter. De eksisterende FIFA-regler for spilleragenter (FIFA Players’ Agents Regulations) har vist sig at være utilstrækkelige, og vi er af den opfattelse, at en helt ny tilgang kræves.

Også FIFA mener, at ændringer i stor skala er nødvendige og arbejder på en drastisk revision af reglerne for spilleragenter. FIFPro og Spillerforeningen støtter FIFA i dette. FIFPro er her repræsenteret i en arbejdsgruppe, der behandler reformer og forbedringer af agentreglerne. Den internationale spillerforening vil forblive involveret i formuleringen af disse nye regler og vil fortsætte med at holde et kritisk øje med spilleragenternes aktiviteter.

I 2001 introducerede FIFA en revideret version af agentreglerne, der stadig er gældende. En af disse regler angiver, at en spillers agent skal ansøge om licens fra det nationale fodboldforbund, bestå en skriftlig eksamen og have en professionel ansvarsforsikring. I praksis ser det dog ikke ud til, at reglen har den tilsigtede effekt, hvilket er uacceptabelt for både FIFA, klubberne, FIFPro og dets spillerforeninger. Antallet af FIFA-agenter er steget kraftigt, men på trods af det har FIFA konkluderet, at kun 25-30 % af alle internationale transfers sker via certificerede agenter.

Der eksisterer fem hovedproblemer angående spilleragenternes aktiviteter:

  • Betaling af spilleragenter (nogle betalinger er ekstremt uproportionelle ift. det reelt udførte arbejde)
  • Beskyttelsen af mindreårige (forhindring af at mindreårige bliver solgt)
  • Dobbeltrepræsentation og interessekonflikter (nogle agenter har dobbeltinteresser i handler, fordi de arbejder for både klubben og spilleren)
  • Kontakt til spillere under kontrakt (nogle agenter opfordrer spillere til at opsige deres kontrakter før de reelt ophører)
  • Professionelle kompetencer (spilleragenternes kvalitet kan ikke garanteres)

FIFPro og Spillerforeningen forventer, at de nye regler vil løse nogle af de problemer, der er beskrevet ovenfor.

VI MENER

FORKØBSRET

FIFPro og Spillerforeningen er imod enhver type forkøbsret i fodboldkontrakter.

SPILLERE AF EGEN AVL

FIFPro og Spillerforeningen er ekstremt kritiske over for den såkaldte ’home-grown’-regel, der henviser til antallet af spillere af egen avl.

6+5-REGLEN

Vi er kritiske over for visse punkter i 6+5-reglen. Nok er den sportslige idé bag forslaget er god, men vi er i tvivl om, hvorvidt reglen kan gennemføres ud fra et juridisk synspunkt.

BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE

FIFPro og Spillerforeningen er forkæmpere for at beskytte mindreårige. Vi er imod enhver form for udnyttelse af unge spillere.

DOPING

FIFPro og Spillerforeningen er selvfølgelig imod doping i fodbold. Vi er derimod modstandere af ’whereabouts’-systemet.

AGENTER

Nogle agenter lader øjensynligt deres egne interesser overskygge spillernes interesser. Derfor er FIFPro og Spillerforeningen generelt meget kritiske over for agenters udøvelse af deres arbejde.

OVERHOLDELSE AF KONTRAKTER

FIFPro er ekstremt bekymret over det store antal spillere, der ikke modtager deres løn. Den internationale spillerforening kræver, at kontrakter bliver overholdt og respekteret.

HOMOFOBI

Spillerforeningen og Giv Racismen Det Røde Kort er imod enhver form for diskrimination i fodbolden og i samfundet generelt. Også homofobi.

KUNSTGRÆS

Kunstgræs frembringer et andet spil end fodbold på naturgræs. Derfor er vi imod, at professionelle fodboldkampe spilles på kunstgræs på steder, hvor naturgræs kan benyttes uden problemer.