DOPING

FIFPro og Spillerforeningen er selvfølgelig imod doping i fodbold, og heldigvis viser det sig, at dopingsager er sjældne i fodbold. Vi er derimod modstandere af ’whereabouts’-systemet, der er uproportionelt ift. dets hensigt.

Research har vist, at der knap nok er dopingsager i fodbold – omkring 0,05 % af de spillere, der er blevet testet, er blevet kendt skyldige. De fleste af spillerne, der er blevet taget i den senere tid, ser ud til at have taget ’sociale’ stoffer, og det er kendt, at disse stoffer ikke er præstationsfremmende. Tværtimod har de generelt en negativ effekt på sportspræstationer. Hvis disse ’sociale’ stoffer fjernes fra dopinglisten, viser det i endnu tydeligere grad, at fodbold kun har et marginalt dopingproblem.

Fodboldspillere er pålagt at efterkomme den del af det internationale dopingagenturs (WADA) regelsæt, der omhandler ’whereabouts’-reglerne. Dette betyder, at de, der udpeges af det nationale dopingagentur for at blive testet, skal kunne redegøre for, hvor de befinder sig 365 dage om året og være til rådighed en time om dagen for at kunne blive testet. Eftersom dopingtilfælde i fodbold er ekstremt sjældent, ser FIFPro og Spillerforeningen ’whereabouts’-systemet som komplet unødvendigt.

Endnu en indsigelse, som FIFPro og Spillerforeningen har, er, at hvert land fortolker reglerne forskelligt. Hvert land benytter forskellige kriterier for at udvælge spillere til testgruppen, men vi er fortalere for lige rettigheder og forpligtelser for alle spillere over hele verden.

FIFPro og Spillerforeningen kræver, at fodboldspillere udelukkende testes i deres klubber efter kampe eller træning og ikke i deres fritid eller ferier. Spillerne er i deres klubber næsten dagligt for at træne eller spille kamp, hvilket gør det unødvendigt for dem at fortælle om deres øvrige gøren og laden.

Vi er af den opfattelse, at WADAs regler er i modstrid med adskillige traktater og love, som beskytter privatlivets fred. FIFPro og Spillerforeningen bakker op om en juridisk undersøgelse i Belgien, der undersøger anvendelsen af ’whereabouts’-reglen.

Vi stræber efter en dopingfri sport men opfordrer WADA til at indtræde i forhandlinger med spillerforeningerne for at formulere en effektiv og retfærdig dopingpolitik.

I tilfælde af at et dopingtilfælde opdages, skal hver enkelt spiller dømmes individuelt. Spillerens personlige omstændigheder skal tages med i overvejelserne, og straffen må ikke være uproportionel. Dette er desværre tilfældet i dag, når man tager en sportsudøvers korte karriere med i betragtningen. Slutteligt skal spillere have muligheden for at træne med deres klub i deres karantæneperiode.

Fælles erklæring fra the European Professional Sportspeoples' Forum
Forummet afholdes som en del af den vedvarende indsats for at sikre sportsudøvernes rettigheder inden for EU og mundede i 2011 ud i en fælles erklæring. Om doping står der her:

Anti-doping

Vi er forpligtet til en stoffri sport og vil støtte et retfærdigt og effektivt testsystem af præstationsfremmende midler, der anerkender, respekterer og beskytter atleternes lovbestemte ret som ansatte, arbejdere og europæiske borgere. På områder, hvor der findes et klart økonomisk element, skal anti-doping-regler forhandles direkte med ansattes partnerorganisationer igennem enten Social Dialogue eller overenskomstforhandlinger.

Opretholdelsen af anti-doping-regler skal være proportionelle og afbalancerede. Nationale og europæiske regeringer skal være proaktive i at beskytte sportsudøveres fundamentale rettigheder. Anti-doping-regler skal rette sig efter loven og ikke omvendt.

En stor del af de små grupper af sportsudøvere, der bliver udvalgt til dopingkontrol, er helt tydeligt involverede i sport som en økonomisk aktivitet og må ikke blive nægtet deres ret til at organisere sig og blive kollektivt repræsenteret. Kommissionerne for sportsudøvere under det internationale dopingagentur, WADA, og de internationale forbund kan på ingen måde opfattes som kollektivt at repræsentere sportsudøvere, da de hverken er demokratisk valgte eller transparente i deres virksomhed. WADA er nødt til at respektere sine egne love angående repræsentationen af sportsudøvere og national lovgivnings præcedens.

Vi har følgende standpunkter:

  • Anti-doping-regler er nødt til at respektere sportsudøveres fundamentale rettigheder
  • Dopingsanktioner skal være proportionelle og vurderes fra sag til sag
  • Dopingkontrol må kun finde sted i forbindelse med træning eller kampe og må ikke finde sted på fridage eller under ferie (undtagen med en udtrykt aftale fra uafhængige foreninger for sportsudøvere)
  • Hvor det findes egnet, er et holds opholdssted og tidsplan (whereabouts) tilstrækkeligt i stedet for individuel whereabouts-rapportering
  • Professionelle sportsudøvere skal have lov til at træne med deres hold i karantæneperioder
  • Der skal lægges mere vægt på undervisning omkring anti-doping og rehabilitering af sportsudøvere, der er blevet fundet skyldige i at overtræde en anti-doping-regel

Vi noterer os, at når man ser bort fra rekreative stoffer, er doping et yderst marginalt problem, især i europæisk holdsport såsom ishockey, basketball, rugby og fodbold. Mere intelligente, mere specifikke og mere proportionelle systemer bør udvikles, hvor det findes egnet. I denne sammenhæng anmoder vi om, at Europa-Kommissionen støtter en undersøgelse, der foretager en cost-benefit-analyse af forskellige aspekter i anti-doping-programmer.

VI MENER

FORKØBSRET

FIFPro og Spillerforeningen er imod enhver type forkøbsret i fodboldkontrakter.

SPILLERE AF EGEN AVL

FIFPro og Spillerforeningen er ekstremt kritiske over for den såkaldte ’home-grown’-regel, der henviser til antallet af spillere af egen avl.

6+5-REGLEN

Vi er kritiske over for visse punkter i 6+5-reglen. Nok er den sportslige idé bag forslaget er god, men vi er i tvivl om, hvorvidt reglen kan gennemføres ud fra et juridisk synspunkt.

BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE

FIFPro og Spillerforeningen er forkæmpere for at beskytte mindreårige. Vi er imod enhver form for udnyttelse af unge spillere.

DOPING

FIFPro og Spillerforeningen er selvfølgelig imod doping i fodbold. Vi er derimod modstandere af ’whereabouts’-systemet.

AGENTER

Nogle agenter lader øjensynligt deres egne interesser overskygge spillernes interesser. Derfor er FIFPro og Spillerforeningen generelt meget kritiske over for agenters udøvelse af deres arbejde.

OVERHOLDELSE AF KONTRAKTER

FIFPro er ekstremt bekymret over det store antal spillere, der ikke modtager deres løn. Den internationale spillerforening kræver, at kontrakter bliver overholdt og respekteret.

HOMOFOBI

Spillerforeningen og Giv Racismen Det Røde Kort er imod enhver form for diskrimination i fodbolden og i samfundet generelt. Også homofobi.

KUNSTGRÆS

Kunstgræs frembringer et andet spil end fodbold på naturgræs. Derfor er vi imod, at professionelle fodboldkampe spilles på kunstgræs på steder, hvor naturgræs kan benyttes uden problemer.