OVERHOLDELSE AF KONTRAKTER

FIFPro er ekstremt bekymret over det store antal spillere, der ikke modtager deres løn, selvom lønnen er en betingelse i kontrakten. Den internationale spillerforening kræver, at kontrakter bliver overholdt og respekteret.

For FIFPro og Spillerforeningen er overholdelsen af et ansættelsesforhold mellem en klub og en spiller den primære betingelse for professionel fodbold. I praksis respekterer adskillige klubber ikke denne klare betingelse. Ikke mindre end 30 % af fodboldspillere i hele verden modtager enten ikke deres løn eller modtager den for sent. Klubber fra enkelte lande har endda opbygget et blakket ry for ikke at betale sine spillere. Hvert år behandler voldgiftsretten i flere lande hundredvis af sager, hvor spillere ikke har fået løn.

Siden starten af den økonomiske krise i 2008 har mange klubber brugt dette som en undskyldning eller et argument for enten ikke at betale deres spillere eller betale dem mindre. FIFPro og Spillerforeningen afviser dette argument, fordi det ikke overholder ansættelsesforholdet.

FIFPro og Spillerforeningen respekterer national og international arbejdslovgivning og kræver det samme af klubber og forbund. Vi opfordrer FIFA til at sikre, at de nationale forbund overholder de relevante regler, og til at sanktionere de forbund, der ikke håndhæver betalingsforpligtelserne over for deres klubber. FIFA har introduceret et licenssystem, men dette virker stadig ikke til at garantere spillerne deres lønninger.

VI MENER

FORKØBSRET

FIFPro og Spillerforeningen er imod enhver type forkøbsret i fodboldkontrakter.

SPILLERE AF EGEN AVL

FIFPro og Spillerforeningen er ekstremt kritiske over for den såkaldte ’home-grown’-regel, der henviser til antallet af spillere af egen avl.

6+5-REGLEN

Vi er kritiske over for visse punkter i 6+5-reglen. Nok er den sportslige idé bag forslaget er god, men vi er i tvivl om, hvorvidt reglen kan gennemføres ud fra et juridisk synspunkt.

BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE

FIFPro og Spillerforeningen er forkæmpere for at beskytte mindreårige. Vi er imod enhver form for udnyttelse af unge spillere.

DOPING

FIFPro og Spillerforeningen er selvfølgelig imod doping i fodbold. Vi er derimod modstandere af ’whereabouts’-systemet.

AGENTER

Nogle agenter lader øjensynligt deres egne interesser overskygge spillernes interesser. Derfor er FIFPro og Spillerforeningen generelt meget kritiske over for agenters udøvelse af deres arbejde.

OVERHOLDELSE AF KONTRAKTER

FIFPro er ekstremt bekymret over det store antal spillere, der ikke modtager deres løn. Den internationale spillerforening kræver, at kontrakter bliver overholdt og respekteret.

HOMOFOBI

Spillerforeningen og Giv Racismen Det Røde Kort er imod enhver form for diskrimination i fodbolden og i samfundet generelt. Også homofobi.

KUNSTGRÆS

Kunstgræs frembringer et andet spil end fodbold på naturgræs. Derfor er vi imod, at professionelle fodboldkampe spilles på kunstgræs på steder, hvor naturgræs kan benyttes uden problemer.