SPILLERE AF EGEN AVL

FIFPro og Spillerforeningen er ekstremt kritiske over for den såkaldte ’home-grown’-regel, der henviser til antallet af spillere af egen avl. Vi anerkender de sportslige hensyn i denne UEFA-regel men har en række juridiske og praktiske indvendinger imod den.

Med ’home-grown’-reglen sigter UEFA mod at beskytte træningen af spillere og at bekæmpe handlen med unge spillere. Reglen bestemmer, at ethvert hold, der spiller i en international europæisk turnering, maksimalt må have 25 spillere i truppen. Heraf skal minimum syv være blevet trænet af hold, der er fra samme land som klubben selv (den såkaldte 18+7-regel). UEFA kræver, at en spiller skal have været i en sådan klub i tre sammenhængende år, før han kan klassificeres som værende af egen avl.

FIFPro og Spillerforeningen er fortalere for, at spillere bliver trænet i deres egen klub. For at blive en god professionel fodboldspiller er det nødvendigt med god træning og oplæring, men en fodboldspiller har også behov for at spille. Vi er af den opfattelse, at formningen af en spiller først er fuldendt, når han har spillet adskillige år på klubbens førstehold – fortrinsvis i den klub, hvor han har trænet.

I FIFPro og Spillerforeningens optik er reglen om ’home-grown’-spillere utilstrækkelig, fordi den ikke er vidtrækkende nok. Perioden på tre år, hvor spillere skal tilbringe tiden i en klub som ’lærling’ er for kort til at benævne ham som værende af egen avl. En spiller, der udtages i en alder af seksten er allerede af egen avl som nittenårig. Det er for tidligt.

Vi mener, at ’home-grown’-reglen rent faktisk fremmer handlen med unge spillere. Klubber vil forsøge at skrive kontrakter med spillere i en meget ung alder. Undersøgelser har vist, at denne regel opfordrer til handel med unge afrikanske og sydafrikanske spillere. I stedet for en periode på tre år, opfordrer FIFPro og Spillerforeningen til at indføre en periode på fem år for at opnå den effekt, som vi og UEFA har i tankerne. Kun da vil handlen med unge spillere mindskes.

En anden ulempe er, at reglen om spillere af egen avl virker til at begrænse retten til fri bevægelighed, og det kan samtidig koste jobs. Spilleres oprindelsesland opleves som en hindring, når der søges efter en ny klub. Som et resultat af denne 18+7-regel kan spillere udelades af truppen, selvom deres niveau ikke er lavere end en eller flere af de hjemlige spillere. FIFPro og Spillerforeningen er imod enhver forskelsbehandling på baggrund af nationalitet.

Vi er i høj grad kritiske omkring indførelsen af 18+7-reglen. Derudover mener FIFPro og Spillerforeningen, at reglen kun kan introduceres, hvis den indføres samtidigt i alle 53 af UEFAs medlemslande. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der være en ulige situation med mulige skadelige konsekvenser for lande, der efterlever reglerne til forskel fra lande, hvor de ikke er implementerede. Så længe det ikke er sikkert, hvorvidt denne regel vil blive implementeret samtidigt i alle 53 UEFA-lande, skal den ikke introduceres.

VI MENER

FORKØBSRET

FIFPro og Spillerforeningen er imod enhver type forkøbsret i fodboldkontrakter.

SPILLERE AF EGEN AVL

FIFPro og Spillerforeningen er ekstremt kritiske over for den såkaldte ’home-grown’-regel, der henviser til antallet af spillere af egen avl.

6+5-REGLEN

Vi er kritiske over for visse punkter i 6+5-reglen. Nok er den sportslige idé bag forslaget er god, men vi er i tvivl om, hvorvidt reglen kan gennemføres ud fra et juridisk synspunkt.

BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE

FIFPro og Spillerforeningen er forkæmpere for at beskytte mindreårige. Vi er imod enhver form for udnyttelse af unge spillere.

DOPING

FIFPro og Spillerforeningen er selvfølgelig imod doping i fodbold. Vi er derimod modstandere af ’whereabouts’-systemet.

AGENTER

Nogle agenter lader øjensynligt deres egne interesser overskygge spillernes interesser. Derfor er FIFPro og Spillerforeningen generelt meget kritiske over for agenters udøvelse af deres arbejde.

OVERHOLDELSE AF KONTRAKTER

FIFPro er ekstremt bekymret over det store antal spillere, der ikke modtager deres løn. Den internationale spillerforening kræver, at kontrakter bliver overholdt og respekteret.

HOMOFOBI

Spillerforeningen og Giv Racismen Det Røde Kort er imod enhver form for diskrimination i fodbolden og i samfundet generelt. Også homofobi.

KUNSTGRÆS

Kunstgræs frembringer et andet spil end fodbold på naturgræs. Derfor er vi imod, at professionelle fodboldkampe spilles på kunstgræs på steder, hvor naturgræs kan benyttes uden problemer.