14. 11. 2007

Spillerforeningen overvejer anke i retssag

Østre Landsret har i dag afvist at give Spillerforeningen medhold i retssag mod DBU. Spillerforeningen er uenig i dommen og overrasket over afgørelsen. Spillerforeningen vil nu analysere dommen nærmere og vurdere, om afgørelsen skal ankes.

Østre Landsret har i dag afvist at give Spillerforeningen medhold i retssag mod DBU. Spillerforeningen er uenig i dommen og overrasket over afgørelsen. Spillerforeningen vil nu analysere dommen nærmere og vurdere, om afgørelsen skal ankes.Spillerforeningen havde anlagt sagen for at få løst den konflikt der har været mellem på den ene side spilleres og klubbers ret til ved overenskomst at fastlægge løn og ansættelsesvilkår og på den anden side DBU's praksis med at fastsætte regler af ansættelsesretlig karakter som betingelse for at deltage i DBU's turneringer.

Spillerforeningen ønskede dette kompetencespørgsmål løst ved at få dom for, at DBU's standardspillerkontrakt ikke er bindende for spillerne og klubberne når den er i strid med overenskomsten. Landsretten gav ikke Spillerforeningen medhold. Overenskomsten er dog stadig bindende mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen, men kompetencespørgsmålet er desværre fortsat uløst.

Dommen er overraskende. Først og fremmest fordi landsretten siger, at der gælder helt andre regler på fodboldens arbejdsmarked end på resten af det danske arbejdsmarked. Med også fordi den strider mod den tendens, som har kunnet ses på internationalt plan. Senest har UEFA således opfordret de nationale forbund, herunder DBU, til ved udformningen af spillerkontrakter at indarbejde de kollektive overenskomster, som gælder på nationalt plan.

Spillerforeningens formand Thomas Lindrup udtaler:

- Vi er uenige i og overrasket over dommen. Derfor vil vi nu benytte perioden for ankefristen til at læse domspræmisserne grundigt igennem for derefter at vurdere, om vi vil anke dommen.

Det er afgørende for dansk fodbold at overenskomsten mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen tillægges sædvanlig overenskomstmæssig betydning og virkning. Dette er også helt i tråd med den internationale udvikling. Spillerforeningen vil nu nærlæse dommen og overveje hvorledes dette resultat nås, herunder evt. ved anke af dommen til Højesteret. Ankefristen er otte uger.Spillerforeningen havde anlagt sagen for at få løst den konflikt der har været mellem på den ene side spilleres og klubbers ret til ved overenskomst at fastlægge løn og ansættelsesvilkår og på den anden side DBU's praksis med at fastsætte regler af ansættelsesretlig karakter som betingelse for at deltage i DBU's turneringer.

Spillerforeningen ønskede dette kompetencespørgsmål løst ved at få dom for, at DBU's standardspillerkontrakt ikke er bindende for spillerne og klubberne når den er i strid med overenskomsten. Landsretten gav ikke Spillerforeningen medhold. Overenskomsten er dog stadig bindende mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen, men kompetencespørgsmålet er desværre fortsat uløst.

Dommen er overraskende. Først og fremmest fordi landsretten siger, at der gælder helt andre regler på fodboldens arbejdsmarked end på resten af det danske arbejdsmarked. Med også fordi den strider mod den tendens, som har kunnet ses på internationalt plan. Senest har UEFA således opfordret de nationale forbund, herunder DBU, til ved udformningen af spillerkontrakter at indarbejde de kollektive overenskomster, som gælder på nationalt plan.

Spillerforeningens formand Thomas Lindrup udtaler:

- Vi er uenige i og overrasket over dommen. Derfor vil vi nu benytte perioden for ankefristen til at læse domspræmisserne grundigt igennem for derefter at vurdere, om vi vil anke dommen.

Det er afgørende for dansk fodbold at overenskomsten mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen tillægges sædvanlig overenskomstmæssig betydning og virkning. Dette er også helt i tråd med den internationale udvikling. Spillerforeningen vil nu nærlæse dommen og overveje hvorledes dette resultat nås, herunder evt. ved anke af dommen til Højesteret. Ankefristen er otte uger.

Back