02. 05. 2010

Certificering af AAU og UCN

Elitesportsudøverne anerkender Aalborg Universitet og University College Nordjylland for deres særlige initiativ til at hjælpe gruppen med at kombinere sport og uddannelse.

Elitesportsudøverne anerkender Aalborg Universitet og University College Nordjylland for deres særlige initiativ til at hjælpe gruppen med at kombinere sport og uddannelse.Spillerforeningens uddannelsesprojekt Study4player har i pausen af søndagens SAS Liga-opgør på Energi Nord Arena mellem AaB og FCM uddelt certifikat til Aalborg Universitet og University College Nordjylland for initiativet Nordjysk Elitesport, der som en lokal ordning støtter og rådgiver elitesportsudøvere i deres daglige bestræbelser på at kombinere sportskarrieren med en uddannelse.
 
 
Nordjysk Elitesport
Elitesportskoordinatoren i Nordjysk Elitesport ved Aalborg Universitet og University College Nordjylland yder professionel rådgivning omkring blandt andet valg af studieretning, studieteknikker, fleksible individuelle studieforløb, deltagelse i gruppearbejde, flytning af eksamener, dispensationer samt SU. Desuden tilbyder Nordjysk Elitesport diverse støtteordninger som udøverne på de to uddannelsessteder kan læne sig op af i det daglige.
 
Nordjysk Elitesport blev startet i 2008 af Aalborg Universitet i samarbejde med University College Nordjylland, Elitesport Aalborg og AaB. Der er i dag omkring 60 elitesportsudøvere i Nordjysk Elitesport. Antallet stiger løbende i takt med, at elitesportsudøvere på de to uddannelsessteder får behov for hjælp, og nye elitesportsudøvere søger ind.
 
Samtlige elitesportsudøvere på Aalborg Universitets afdelinger i Aalborg, Ballerup og Esbjerg samt på University College Nordjyllands afdelinger i den nordjyske region kan søge om optagelse i Nordjysk Elitesport. 
 
 
Study4player

Study4player henvender sig til fodboldspillere, håndboldspillere og andre elitesportsudøvere, der ønsker at kombinere deres sportskarriere med en uddannelse. Spillerforeningen har indgået aftale med Håndbold Spiller Foreningen og Danske Elitesportsudøveres Forening om levering af Study4player-ydelser.
 
Study4player samarbejder med samtlige universiteter i Danmark og en lang række øvrige uddannelsesinstitutioner såsom university colleges, akademiuddannelser og udbydere af HF-enkeltfag.
 
 
Spillerforeningens formand, Thomas Lindrup motiverer certificeringen således:
- Aalborg Universitet og University College Nordjylland har med Nordjysk Elitesport etableret et kvalitetstilbud til elitesportsudøvere, som i dag og fremover vil være en afgørende faktor for, at mange elitesportsudøvere i Nordjylland får taget en uddannelse. For de der ville påbegynde uddannelse alligevel, er der en god chance for, at Nordjysk Elitesport vil kunne hjælpe dem til bedre resultater på både uddannelsen og i sporten.
 
Inger Askehave, prorektor ved Aalborg Universitet, forklarer baggrunden for initiativet:
- Aalborg Universitets motivation for at starte Nordjysk Elitesport var at støtte elitesportsudøverne i at kombinere sport og uddannelse, så færrest mulige risikerer at stå uden uddannelse efter sportskarrieren. Det tager vi gerne et medansvar for.
 
Michael Johansson, University College Nordjylland fremhæver en af fordele for AAU og UCN:
- Ud over at vi på University College Nordjylland gerne vil hjælpe elitesportsudøverne, så er vi også overbeviste om, at gruppen faktisk kan tilføre vores studiemiljø nogle gode værdier, idet sportsudøverne er vant til at sætte sig mål og forfølge disse på disciplineret vis. Selv om de har to fokusområder i det daglige, har vi mange gode eksempler på, at elitesportsudøverne også opnår gode resultater på studiet, netop fordi de er vant til at arbejde målrettet inden for sporten.
 
Rasmus N. Haagensen, elitesportskoordinator i Nordjysk Elitesport
- Interessen for Nordjysk Elitesport og dermed uddannelserne på Aalborg Universitet og University College Nordjylland er stigende blandt elitesportsudøverne, og vi fornemmer, at vi også begynder at ramme de udøvere, der ellers har opfattet det som umuligt at kombinere sport og uddannelse. Udøverne i Nordjysk Elitesport giver da også udtryk for, at støtteordningerne faktisk flytter noget for dem.
 
Morten Lie, ishockeyspiller i Frederikshavn Whitehawks, studerer politik og administration ved Aalborg Universitet med støtte fra Nordjysk Elitesport:
- Når man har mange kampe og træningspas som i ishockey, så kræver det planlægning og disciplin at klemme studieaktiviteter ind. Jeg har fået stor hjælp til dette i form af rådgivning omkring planlægningen af min tid og en individuel studieplan.
 
Karim Zaza fra AaB’s superligahold er en af de udøvere, der studerer på University College Nordjylland, hvor han beskriver støtten således:
- Jeg har oplevet en meget stor imødekommenhed fra vejlederne på læreruddannelsen, som ufortrødent hjælper med at finde studiehold, der passer ind i vores fodboldprogram. Det er ikke altid lige nemt. Samtidig hjælper Nordjysk Elitesport med rådgivning og støtte. Eksempelvis i form af en buddy fra klassen, som vil tage noter, når jeg ikke kan møde op.
 
Lynge Jakobsen, sportsdirektør i AaB Fodbold, forklarer, hvorfor AaB fra start gik med i udviklingen af Nordjysk Elitesport:
- Vores spillere skal naturligvis først og fremmest nu fokusere på deres fodboldkarriere, men vi vil også gerne sikre os, at de får de bedste muligheder for at få en erhvervskarriere efter deres fodboldliv. Derfor støtter og værdsætter vi den fleksibilitet Aalborg Universitet og University College Nordjylland kan tilbyde vores spillere.
 
Torben Sørensen, elitesportskoordinator i Elitesport Aalborg under Aalborg Kommune er glad for, at Nordjysk Elitesport fuldender viften af uddannelsestilbud til de nordjyske elitesportsudøvere:
- Vi har i Elitesport Aalborg fra start støttet etableringen af Nordjysk Elitesport, fordi det netop supplerer vores tilbud med eliteklasser på Sønderbroskolen og på Aalborg Hus Gymnasium. Der er nu en farbar vej for elitesportsudøverne i Nordjylland helt op til og med de videregående uddannelser på Aalborg Universitet og University College Nordjylland.
 
 
Samarbejde om administration af Nordjysk Elitesport
Godt et år efter etableringen af Nordjysk Elitesport indgik Aalborg Universitet aftale med Spillerforeningen om administration af og rådgivning i ordning. Det er begrundet i Spillerforeningens solide erfaring med at rådgive elitesportsudøvere. Samarbejdet indebærer, at Rasmus N. Haagensen ud over sit virke som projektleder i Study4player er elitesportskoordinator i Nordjysk Elitesport. Rasmus N. Haagensen er selv uddannet fra Aalborg Universitet i samfundsfag med sidefag i idræt fra Københavns Universitet. Rasmus har spillet professionelt håndbold i en årrække, senest for AaB Håndbold, samtidig med at han har uddannet sig.
 
 
Certificeringskrav - kvalitetstilbud til elitesportsudøvere
En uddannelsesinstitution kan få et særligt Study4player-certifikat som bevis på, at den har et udviklet kvalitetstilbud til elitesportsudøvere. Uddannelsesinstitutionen skal blandt andet have:
 
• formuleret en politik for, hvordan den forholder sig til de særlige problemer, elitesportsudøvere har eller kan få, når de kombinerer en sportskarriere med stort tidsforbrug til træning, konkurrence mv. med en uddannelse. Politikken skal som minimum forholde sig til fravær ved obligatorisk undervisning, mulighed for holdskifte eller deltagelse i flere klassers undervisning, flytning af eksamener og kravene ved 1. årsprøver.  
 
• sikret, at elitesportsudøverne har en fast vejleder/kontaktperson på uddannelsen eller uddannelsesinstitutionen, som de kan kommunikere med og blive vejledt af. Udøverne skal kunne få fat i vejlederen med relativt kort varsel indenfor normal arbejdstid - på mobil- eller fastnettelefon. Vedkommende skal samtidig vejlede elitesportsudøvere, der søger optagelse på en af institutionens uddannelser, og være kontaktperson for Study4player’s landskontor i Odense.
 
• etableret initiativer, som kan hjælpe elitesportsudøvere til at:
1. følge med i undervisningen, selv om de har stort fravær på grund af deres sport.
2. få tilbudt alternative eksamenstidspunker, hvis de på grund af vigtige begivenheder i deres sportskarriere er forhindret i at deltage i ordinære eksamener og/eller reeksamener.
3. få hjælp til at finde offentlige eller private virksomheder, der er villige til ved planlægningen af praktikforløb, projekt- eller eksamensopgaver at tage hensyn til udøvernes særlige situation og store tidsforbrug i forbindelse med deres sport.
 
 
Tidligere certificeringer
Tidligere på året certificerede Study4player Syddansk Universitet og Roskilde Universitet for deres kvalitetstilbud til elitesportsudøvere.
 
 
For yderligere information kontakt
Thomas Lindrup
Formand Spillerforeningen
+45 33 12 11 28
Thomas.lindrup@spillerforeningen.dk


Spillerforeningens uddannelsesprojekt Study4player har i pausen af søndagens SAS Liga-opgør på Energi Nord Arena mellem AaB og FCM uddelt certifikat til Aalborg Universitet og University College Nordjylland for initiativet Nordjysk Elitesport, der som en lokal ordning støtter og rådgiver elitesportsudøvere i deres daglige bestræbelser på at kombinere sportskarrieren med en uddannelse.
 
 
Nordjysk Elitesport
Elitesportskoordinatoren i Nordjysk Elitesport ved Aalborg Universitet og University College Nordjylland yder professionel rådgivning omkring blandt andet valg af studieretning, studieteknikker, fleksible individuelle studieforløb, deltagelse i gruppearbejde, flytning af eksamener, dispensationer samt SU. Desuden tilbyder Nordjysk Elitesport diverse støtteordninger som udøverne på de to uddannelsessteder kan læne sig op af i det daglige.
 
Nordjysk Elitesport blev startet i 2008 af Aalborg Universitet i samarbejde med University College Nordjylland, Elitesport Aalborg og AaB. Der er i dag omkring 60 elitesportsudøvere i Nordjysk Elitesport. Antallet stiger løbende i takt med, at elitesportsudøvere på de to uddannelsessteder får behov for hjælp, og nye elitesportsudøvere søger ind.
 
Samtlige elitesportsudøvere på Aalborg Universitets afdelinger i Aalborg, Ballerup og Esbjerg samt på University College Nordjyllands afdelinger i den nordjyske region kan søge om optagelse i Nordjysk Elitesport. 
 
 
Study4player

Study4player henvender sig til fodboldspillere, håndboldspillere og andre elitesportsudøvere, der ønsker at kombinere deres sportskarriere med en uddannelse. Spillerforeningen har indgået aftale med Håndbold Spiller Foreningen og Danske Elitesportsudøveres Forening om levering af Study4player-ydelser.
 
Study4player samarbejder med samtlige universiteter i Danmark og en lang række øvrige uddannelsesinstitutioner såsom university colleges, akademiuddannelser og udbydere af HF-enkeltfag.
 
 
Spillerforeningens formand, Thomas Lindrup motiverer certificeringen således:
- Aalborg Universitet og University College Nordjylland har med Nordjysk Elitesport etableret et kvalitetstilbud til elitesportsudøvere, som i dag og fremover vil være en afgørende faktor for, at mange elitesportsudøvere i Nordjylland får taget en uddannelse. For de der ville påbegynde uddannelse alligevel, er der en god chance for, at Nordjysk Elitesport vil kunne hjælpe dem til bedre resultater på både uddannelsen og i sporten.
 
Inger Askehave, prorektor ved Aalborg Universitet, forklarer baggrunden for initiativet:
- Aalborg Universitets motivation for at starte Nordjysk Elitesport var at støtte elitesportsudøverne i at kombinere sport og uddannelse, så færrest mulige risikerer at stå uden uddannelse efter sportskarrieren. Det tager vi gerne et medansvar for.
 
Michael Johansson, University College Nordjylland fremhæver en af fordele for AAU og UCN:
- Ud over at vi på University College Nordjylland gerne vil hjælpe elitesportsudøverne, så er vi også overbeviste om, at gruppen faktisk kan tilføre vores studiemiljø nogle gode værdier, idet sportsudøverne er vant til at sætte sig mål og forfølge disse på disciplineret vis. Selv om de har to fokusområder i det daglige, har vi mange gode eksempler på, at elitesportsudøverne også opnår gode resultater på studiet, netop fordi de er vant til at arbejde målrettet inden for sporten.
 
Rasmus N. Haagensen, elitesportskoordinator i Nordjysk Elitesport
- Interessen for Nordjysk Elitesport og dermed uddannelserne på Aalborg Universitet og University College Nordjylland er stigende blandt elitesportsudøverne, og vi fornemmer, at vi også begynder at ramme de udøvere, der ellers har opfattet det som umuligt at kombinere sport og uddannelse. Udøverne i Nordjysk Elitesport giver da også udtryk for, at støtteordningerne faktisk flytter noget for dem.
 
Morten Lie, ishockeyspiller i Frederikshavn Whitehawks, studerer politik og administration ved Aalborg Universitet med støtte fra Nordjysk Elitesport:
- Når man har mange kampe og træningspas som i ishockey, så kræver det planlægning og disciplin at klemme studieaktiviteter ind. Jeg har fået stor hjælp til dette i form af rådgivning omkring planlægningen af min tid og en individuel studieplan.
 
Karim Zaza fra AaB’s superligahold er en af de udøvere, der studerer på University College Nordjylland, hvor han beskriver støtten således:
- Jeg har oplevet en meget stor imødekommenhed fra vejlederne på læreruddannelsen, som ufortrødent hjælper med at finde studiehold, der passer ind i vores fodboldprogram. Det er ikke altid lige nemt. Samtidig hjælper Nordjysk Elitesport med rådgivning og støtte. Eksempelvis i form af en buddy fra klassen, som vil tage noter, når jeg ikke kan møde op.
 
Lynge Jakobsen, sportsdirektør i AaB Fodbold, forklarer, hvorfor AaB fra start gik med i udviklingen af Nordjysk Elitesport:
- Vores spillere skal naturligvis først og fremmest nu fokusere på deres fodboldkarriere, men vi vil også gerne sikre os, at de får de bedste muligheder for at få en erhvervskarriere efter deres fodboldliv. Derfor støtter og værdsætter vi den fleksibilitet Aalborg Universitet og University College Nordjylland kan tilbyde vores spillere.
 
Torben Sørensen, elitesportskoordinator i Elitesport Aalborg under Aalborg Kommune er glad for, at Nordjysk Elitesport fuldender viften af uddannelsestilbud til de nordjyske elitesportsudøvere:
- Vi har i Elitesport Aalborg fra start støttet etableringen af Nordjysk Elitesport, fordi det netop supplerer vores tilbud med eliteklasser på Sønderbroskolen og på Aalborg Hus Gymnasium. Der er nu en farbar vej for elitesportsudøverne i Nordjylland helt op til og med de videregående uddannelser på Aalborg Universitet og University College Nordjylland.
 
 
Samarbejde om administration af Nordjysk Elitesport
Godt et år efter etableringen af Nordjysk Elitesport indgik Aalborg Universitet aftale med Spillerforeningen om administration af og rådgivning i ordning. Det er begrundet i Spillerforeningens solide erfaring med at rådgive elitesportsudøvere. Samarbejdet indebærer, at Rasmus N. Haagensen ud over sit virke som projektleder i Study4player er elitesportskoordinator i Nordjysk Elitesport. Rasmus N. Haagensen er selv uddannet fra Aalborg Universitet i samfundsfag med sidefag i idræt fra Københavns Universitet. Rasmus har spillet professionelt håndbold i en årrække, senest for AaB Håndbold, samtidig med at han har uddannet sig.
 
 
Certificeringskrav - kvalitetstilbud til elitesportsudøvere
En uddannelsesinstitution kan få et særligt Study4player-certifikat som bevis på, at den har et udviklet kvalitetstilbud til elitesportsudøvere. Uddannelsesinstitutionen skal blandt andet have:
 
• formuleret en politik for, hvordan den forholder sig til de særlige problemer, elitesportsudøvere har eller kan få, når de kombinerer en sportskarriere med stort tidsforbrug til træning, konkurrence mv. med en uddannelse. Politikken skal som minimum forholde sig til fravær ved obligatorisk undervisning, mulighed for holdskifte eller deltagelse i flere klassers undervisning, flytning af eksamener og kravene ved 1. årsprøver.  
 
• sikret, at elitesportsudøverne har en fast vejleder/kontaktperson på uddannelsen eller uddannelsesinstitutionen, som de kan kommunikere med og blive vejledt af. Udøverne skal kunne få fat i vejlederen med relativt kort varsel indenfor normal arbejdstid - på mobil- eller fastnettelefon. Vedkommende skal samtidig vejlede elitesportsudøvere, der søger optagelse på en af institutionens uddannelser, og være kontaktperson for Study4player’s landskontor i Odense.
 
• etableret initiativer, som kan hjælpe elitesportsudøvere til at:
1. følge med i undervisningen, selv om de har stort fravær på grund af deres sport.
2. få tilbudt alternative eksamenstidspunker, hvis de på grund af vigtige begivenheder i deres sportskarriere er forhindret i at deltage i ordinære eksamener og/eller reeksamener.
3. få hjælp til at finde offentlige eller private virksomheder, der er villige til ved planlægningen af praktikforløb, projekt- eller eksamensopgaver at tage hensyn til udøvernes særlige situation og store tidsforbrug i forbindelse med deres sport.
 
 
Tidligere certificeringer
Tidligere på året certificerede Study4player Syddansk Universitet og Roskilde Universitet for deres kvalitetstilbud til elitesportsudøvere.
 
 
For yderligere information kontakt
Thomas Lindrup
Formand Spillerforeningen
+45 33 12 11 28
Thomas.lindrup@spillerforeningen.dk


Back