28. 01. 2010

Certifikat fra sporten til universiteter

STUDY4PLAYER blåstempler Syddansk Universitet og Roskilde Universitets hjælp til studerende sportsfolk.

STUDY4PLAYER blåstempler Syddansk Universitet og Roskilde Universitets hjælp til studerende sportsfolk.

Syddansk Universitet og Roskilde Universitet har i dag som de to første uddannelsesinstitutioner herhjemme fået certifikat på, at de er særligt gode til at hjælpe elitesportsudøvere med at kombinere sport og uddannelse.
 
Syddansk Universitet
Syddansk Universitet har gennem fire år med rådgivningsinitiativet Syddansk Elite været et foregangseksempel på området. Her har elitesportsudøverne egne professionelle rådgivere og diverse velfungerende støtteordninger at læne sig op ad, når de studerer på universitetets afdelinger i Odense, Esbjerg, Kolding, Sønderborg eller Slagelse.
 
På Syddansk Universitet overrakte Spillerforeningens direktør, Mads Øland, STUDY4PLAYER-certifikat til souschefen på SDU's studiekontor Annette Schmidt. 
 

Foto: Fotografer Mikkel & Thomas


Roskilde Universitet
Roskilde Universitet tilbyder særlig rådgivning til elitesportsudøvere i den centrale vejledning, og har fra starten af samarbejdet med STUDY4PLAYER formuleret en politik for området samt udviklet deres tilbud til elitesportsudøverne.
 
På Roskilde Universitet overrakte Spillerforeningens formand, Thomas Lindrup, STUDY4PLAYER-certifikat til rektor Ib Poulsen.

Foto: Poul Erik Nikander Frandsen, RUC

Rasmus N. Haagensen, projektleder ved STUDY4PLAYER udtaler om samarbejdet: ”Vi er meget tilfredse med den fleksibilitet og rådgivningskvalitet samt de støttemuligheder Syddansk Universitet og Roskilde Universitet har bygget op de seneste 3-4 år. Det strider mod sportens logik, at gå på kompromis med målsætninger og træningsmængde, derfor betyder fleksible uddannelser flere og bedre uddannede elitesportsudøvere. Heldigvis har mange andre uddannelsesudbydere siden taget hul på lignende initiativer, så flere certificeringer vil følge.
 
Per Andersen, studiechef ved Syddansk Universitet udtaler om certifikatet og samarbejdet med STUDY4PLAYER: ”Vi har registreret, at flere elitesportsudøvere har startet uddannelse på Syddansk Universitet, fordi vi har etableret Syddansk Elite. At der samtidig i mange tilfælde er tale om ganske ressourcestærke studerende, som får flotte eksamener og bidrager positivt til vores studiemiljø, gør det jo kun endnu mere interessant at samarbejde med STUDY4PLAYER og hjælpe elitesportsudøverne.
 
Ib Poulsen, rektor ved Roskilde Universitet udtaler om certifikatet og samarbejdet med STUDY4PLAYER: ”Vi kunne fra start se værdien af STUDY4PLAYER’s arbejde. Elitesportsudøvere bør ikke tvinges til at vælge mellem at forfølge en lovende sportskarriere og at tage sig en uddannelse. Og vi bliver betalt tilbage for vores fleksibilitet, idet flere elitesportsudøvere gennemfører deres uddannelse samtidig med, at de bidrager positivt til vores gruppebaserede og projektorienterede studiemiljø med deres målrettethed, disciplin og evne til at arbejde struktureret.
 
Jesper Jensen studerer HA ved Syddansk Universitet og har haft stor gavn af den fleksibilitet Syddansk Elite repræsenterer: ”Det har gjort en stor forskel for mig og min uddannelse, at jeg har kunnet få rådgivning og støtte fra Syddansk Elite. Jeg har haft meget at se til med min håndboldkarriere, og det kunne meget vel have givet store problemer på uddannelsen. Fleksibiliteten har gjort det muligt for mig at gennemføre inden for en fornuftig tidshorisont og med ro i sindet.
 
 
Om STUDY4PLAYER
STUDY4PLAYER henvender sig til fodboldspillere, håndboldspillere og andre elitesportsudøvere, der ønsker at kombinere deres sportskarriere med en uddannelse. Spillerforeningen har indgået aftale med Håndbold Spiller Foreningen og Danske Elitesportsudøveres Forening om levering af STUDY4PLAYER-ydelser.
STUDY4PLAYER samarbejder med samtlige universiteter i Danmark og en lang række øvrige uddannelsesinstitutioner såsom university colleges, akademiuddannelser og udbydere af HF-enkeltfag.
 
Kvalitetstilbud til elitesportsudøvere
En uddannelsesinstitution kan få et særligt STUDY4PLAYER-certifikat som bevis på, at den har et udviklet kvalitetstilbud til elitesportsudøvere. Uddannelsesinstitutionen skal blandt andet have:
 
• formuleret en politik for, hvordan den forholder sig til de særlige problemer, elitesportsudøvere har eller kan få, når de kombinerer en sportskarriere med stort tidsforbrug til træning, konkurrence mv. med en uddannelse. Politikken skal som minimum forholde sig til fravær ved obligatorisk undervisning, mulighed for holdskifte eller deltagelse i flere klassers undervisning, flytning af eksamener og kravene ved 1. årsprøver.
 
• sikret, at elitesportsudøverne har en fast vejleder/kontaktperson på uddannelsen eller uddannelsesinstitutionen, som de kan kommunikere med og blive vejledt af. Udøverne skal kunne få fat i vejlederen med relativt kort varsel indenfor normal arbejdstid - på mobil- eller fastnettelefon. Vedkommende skal samtidig vejlede elitesportsudøvere, der søger optagelse på en af institutionens uddannelser, og være kontaktperson for STUDY4PLAYER’s landskontor i Odense.
 
• etableret initiativer, som kan hjælpe elitesportsudøvere til at:
1. følge med i undervisningen, selv om de har stort fravær på grund af deres sport.
2. få tilbudt alternative eksamenstidspunker, hvis de på grund af vigtige begivenheder i deres sportskarriere er forhindret i at deltage i ordinære eksamener og/eller reeksamener.
3. få hjælp til at finde offentlige eller private virksomheder, der er villige til ved planlægningen af praktikforløb, projekt- eller eksamensopgaver at tage hensyn til udøvernes særlige situation og store tidsforbrug i forbindelse med deres sport. 
 
 
For yderligere information kontakt
Rasmus N. Haagensen
Projektleder Job4player/STUDY4PLAYER
Mobil 22 26 00 44
E-mail rasmus.haagensen@spillerforeningen.dk 

Links til ovenstående fotos i højere opløsning: foto SDU - foto RUC. Disse billeder må anvendes såfremt ovenstående fotografers navne samtidig bringes.

Syddansk Universitet og Roskilde Universitet har i dag som de to første uddannelsesinstitutioner herhjemme fået certifikat på, at de er særligt gode til at hjælpe elitesportsudøvere med at kombinere sport og uddannelse.
 
Syddansk Universitet
Syddansk Universitet har gennem fire år med rådgivningsinitiativet Syddansk Elite været et foregangseksempel på området. Her har elitesportsudøverne egne professionelle rådgivere og diverse velfungerende støtteordninger at læne sig op ad, når de studerer på universitetets afdelinger i Odense, Esbjerg, Kolding, Sønderborg eller Slagelse.
 
På Syddansk Universitet overrakte Spillerforeningens direktør, Mads Øland, STUDY4PLAYER-certifikat til souschefen på SDU's studiekontor Annette Schmidt. 
 

Foto: Fotografer Mikkel & Thomas


Roskilde Universitet
Roskilde Universitet tilbyder særlig rådgivning til elitesportsudøvere i den centrale vejledning, og har fra starten af samarbejdet med STUDY4PLAYER formuleret en politik for området samt udviklet deres tilbud til elitesportsudøverne.
 
På Roskilde Universitet overrakte Spillerforeningens formand, Thomas Lindrup, STUDY4PLAYER-certifikat til rektor Ib Poulsen.

Foto: Poul Erik Nikander Frandsen, RUC

Rasmus N. Haagensen, projektleder ved STUDY4PLAYER udtaler om samarbejdet: ”Vi er meget tilfredse med den fleksibilitet og rådgivningskvalitet samt de støttemuligheder Syddansk Universitet og Roskilde Universitet har bygget op de seneste 3-4 år. Det strider mod sportens logik, at gå på kompromis med målsætninger og træningsmængde, derfor betyder fleksible uddannelser flere og bedre uddannede elitesportsudøvere. Heldigvis har mange andre uddannelsesudbydere siden taget hul på lignende initiativer, så flere certificeringer vil følge.
 
Per Andersen, studiechef ved Syddansk Universitet udtaler om certifikatet og samarbejdet med STUDY4PLAYER: ”Vi har registreret, at flere elitesportsudøvere har startet uddannelse på Syddansk Universitet, fordi vi har etableret Syddansk Elite. At der samtidig i mange tilfælde er tale om ganske ressourcestærke studerende, som får flotte eksamener og bidrager positivt til vores studiemiljø, gør det jo kun endnu mere interessant at samarbejde med STUDY4PLAYER og hjælpe elitesportsudøverne.
 
Ib Poulsen, rektor ved Roskilde Universitet udtaler om certifikatet og samarbejdet med STUDY4PLAYER: ”Vi kunne fra start se værdien af STUDY4PLAYER’s arbejde. Elitesportsudøvere bør ikke tvinges til at vælge mellem at forfølge en lovende sportskarriere og at tage sig en uddannelse. Og vi bliver betalt tilbage for vores fleksibilitet, idet flere elitesportsudøvere gennemfører deres uddannelse samtidig med, at de bidrager positivt til vores gruppebaserede og projektorienterede studiemiljø med deres målrettethed, disciplin og evne til at arbejde struktureret.
 
Jesper Jensen studerer HA ved Syddansk Universitet og har haft stor gavn af den fleksibilitet Syddansk Elite repræsenterer: ”Det har gjort en stor forskel for mig og min uddannelse, at jeg har kunnet få rådgivning og støtte fra Syddansk Elite. Jeg har haft meget at se til med min håndboldkarriere, og det kunne meget vel have givet store problemer på uddannelsen. Fleksibiliteten har gjort det muligt for mig at gennemføre inden for en fornuftig tidshorisont og med ro i sindet.
 
 
Om STUDY4PLAYER
STUDY4PLAYER henvender sig til fodboldspillere, håndboldspillere og andre elitesportsudøvere, der ønsker at kombinere deres sportskarriere med en uddannelse. Spillerforeningen har indgået aftale med Håndbold Spiller Foreningen og Danske Elitesportsudøveres Forening om levering af STUDY4PLAYER-ydelser.
STUDY4PLAYER samarbejder med samtlige universiteter i Danmark og en lang række øvrige uddannelsesinstitutioner såsom university colleges, akademiuddannelser og udbydere af HF-enkeltfag.
 
Kvalitetstilbud til elitesportsudøvere
En uddannelsesinstitution kan få et særligt STUDY4PLAYER-certifikat som bevis på, at den har et udviklet kvalitetstilbud til elitesportsudøvere. Uddannelsesinstitutionen skal blandt andet have:
 
• formuleret en politik for, hvordan den forholder sig til de særlige problemer, elitesportsudøvere har eller kan få, når de kombinerer en sportskarriere med stort tidsforbrug til træning, konkurrence mv. med en uddannelse. Politikken skal som minimum forholde sig til fravær ved obligatorisk undervisning, mulighed for holdskifte eller deltagelse i flere klassers undervisning, flytning af eksamener og kravene ved 1. årsprøver.
 
• sikret, at elitesportsudøverne har en fast vejleder/kontaktperson på uddannelsen eller uddannelsesinstitutionen, som de kan kommunikere med og blive vejledt af. Udøverne skal kunne få fat i vejlederen med relativt kort varsel indenfor normal arbejdstid - på mobil- eller fastnettelefon. Vedkommende skal samtidig vejlede elitesportsudøvere, der søger optagelse på en af institutionens uddannelser, og være kontaktperson for STUDY4PLAYER’s landskontor i Odense.
 
• etableret initiativer, som kan hjælpe elitesportsudøvere til at:
1. følge med i undervisningen, selv om de har stort fravær på grund af deres sport.
2. få tilbudt alternative eksamenstidspunker, hvis de på grund af vigtige begivenheder i deres sportskarriere er forhindret i at deltage i ordinære eksamener og/eller reeksamener.
3. få hjælp til at finde offentlige eller private virksomheder, der er villige til ved planlægningen af praktikforløb, projekt- eller eksamensopgaver at tage hensyn til udøvernes særlige situation og store tidsforbrug i forbindelse med deres sport. 
 
 
For yderligere information kontakt
Rasmus N. Haagensen
Projektleder Job4player/STUDY4PLAYER
Mobil 22 26 00 44
E-mail rasmus.haagensen@spillerforeningen.dk 

Links til ovenstående fotos i højere opløsning: foto SDU - foto RUC. Disse billeder må anvendes såfremt ovenstående fotografers navne samtidig bringes.

Back