11. 06. 2014

Feriegodtgørelse og pension afregnes af Randers FC

Randers FC's administration af feriegodtgørelse og pension har ikke i alle tilfælde været i overensstemmelse med overenskomsten. Efter aftale med Spillerforeningen afregner Randers FC nu.

Randers FC's administration af feriegodtgørelse og pension har ikke i alle tilfælde været i overensstemmelse med overenskomsten. Efter aftale med Spillerforeningen afregner Randers FC nu.
Afregningen af feriegodtgørelse, pension, renter og bod sker på baggrund af kendelsen af 11. september 2012 fra Fodboldens Voldgiftsret.
 
Spillerforeningens direktør, Mads Øland, udtaler:
 
- Randers FC’s efterbetaling af feriegodtgørelse og pension er nu på plads, hvilket vi og spillerne selvfølgelig er meget tilfredse med. Dialogen med Jacob Nielsen har været professionel og løsningsorienteret.
 
Randers FC’s direktør, Jacob Nielsen, udtaler:
 
- Som andre klubber har vi arbejdet hårdt for at komme i mål med et forlig i denne uheldige sag. Randers FC er nu på plads med en aftale med Spillerforeningen, således at vi nu kan kigge fremad.
 
Allerede da kendelsen den 11. september 2012 fra Fodboldens Voldgiftsret forelå, påbegyndte Randers FC efterbetalingen, der nu vil blive afsluttet.
Afregningen af feriegodtgørelse, pension, renter og bod sker på baggrund af kendelsen af 11. september 2012 fra Fodboldens Voldgiftsret.
 
Spillerforeningens direktør, Mads Øland, udtaler:
 
- Randers FC’s efterbetaling af feriegodtgørelse og pension er nu på plads, hvilket vi og spillerne selvfølgelig er meget tilfredse med. Dialogen med Jacob Nielsen har været professionel og løsningsorienteret.
 
Randers FC’s direktør, Jacob Nielsen, udtaler:
 
- Som andre klubber har vi arbejdet hårdt for at komme i mål med et forlig i denne uheldige sag. Randers FC er nu på plads med en aftale med Spillerforeningen, således at vi nu kan kigge fremad.
 
Allerede da kendelsen den 11. september 2012 fra Fodboldens Voldgiftsret forelå, påbegyndte Randers FC efterbetalingen, der nu vil blive afsluttet.

Back