17. 07. 2014

Konflikt udsat

Forligsmanden har efter et møde i Forligsinstitutionen den 17. juli 2014 besluttet en udsættelse på to uger af fristen for den konflikt mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen, der var varslet til at træde i kraft 1. august 2014.

Forligsmanden har efter et møde i Forligsinstitutionen den 17. juli 2014 besluttet en udsættelse på to uger af fristen for den konflikt mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen, der var varslet til at træde i kraft 1. august 2014.Udsættelsen indebærer, at en konflikt i givet fald først kan træde i kraft i midten af august, medmindre forligsmanden på et tidligere tidspunkt i løbet af den nævnt to ugers udsættelse måtte erklære forhandlingerne for afsluttet uden resultat.
 
Samtidig har forligsmanden oplyst, at parterne vil blive indkaldt til et nyt møde i Forligsinstitutionen i løbet af udsættelsesperioden i august.Udsættelsen indebærer, at en konflikt i givet fald først kan træde i kraft i midten af august, medmindre forligsmanden på et tidligere tidspunkt i løbet af den nævnt to ugers udsættelse måtte erklære forhandlingerne for afsluttet uden resultat.
 
Samtidig har forligsmanden oplyst, at parterne vil blive indkaldt til et nyt møde i Forligsinstitutionen i løbet af udsættelsesperioden i august.

Back