AFTALER MED DIVISIONSFORENINGEN

Spillerforeningen og Divisionsforeningen har siden 1999 indgået overenskomster. Herunder har du adgang til diverse aftaler i aftalekomplekset mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen. Foreningerne har tiltrådt disse aftaler den 23. august 1999.

AFTALER OG REGLER

AFTALER MED DIVISIONSFORENINGEN

Spillerforeningen og Divisionsforeningen har siden 1999 indgået overenskomster. Du finder både den nugældende og tidligere overenskomster her.

DBU-regler

Søger du DBU’s standardkontrakt, regler for agenter eller listen over klubber med tilladelse til kontraktfodbold? Så klik her.

FIFA-regler

Du finder FIFAs internationale regler for transfers, FIFA-agenter og fodboldloven her.