16. 03. 2009

Fleksible uddannelser er nødvendige for elitesportsfolk!

Study4player har rådgivet mere end 250 udøvere på knap 2 år med at kombinere uddannelse og elitesportskarriere.

Study4player har rådgivet mere end 250 udøvere på knap 2 år med at kombinere uddannelse og elitesportskarriere.

Mens Study4player, blandt andet gennem et rådgivningssamarbejde med samtlige universiteter i landet, har været i stand til at gøre de videregående uddannelser mere fleksible, har Team Danmark mere end 20 års erfaring med fleksible ungdomsuddannelser. Der er for nyligt blevet evalueret på Team Danmarks tilbud.
 
Fleksible uddannelsestilbud er vigtige
En ny evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) med bidrag fra Idrættens Analyseinstitut betegner de fleksible ungdomsuddannelsestilbud, Team Danmark udbyder til unge talenter, som en generel succes.
 
”Evalueringen viser, at eleverne, som gør brug af ordningen, både får mere tid til at dyrke eliteidræt og samtidig får taget en tidssvarende ungdomsuddannelse," siger specialkonsulent på EVA, Rikke Sørup. Desuden ligger Team Danmarks-elevernes karakterer og frafaldsprocent på samme niveau som hos andre elever trods den sideløbende elitekarriere.
 
Evalueringen viser, at de fleksible uddannelsestilbud overvejende bliver godt modtaget blandt de 633 unge eliteidrætstalenter, som indgår i undersøgelsen. 11 procent har været mere eller mindre utilfredse med tilbuddet.
 
 
Mindre tilslutning efter gymnasiereform
Evalueringen peger dog også på en række problemstillinger, som udfordrer den nuværende ordning: 
- Kun gymnasierne Marselisborg og Falkonergården har Team Danmark-elever nok til at danne hele klasser, mens der i gennemsnit kun er omkring tre Team Danmark-elever på de over 80 øvrige uddannelsesinstitutioner, som udbyder ordningen. 
- Eliteidrætsudøvernes tilfredshed med antallet af Team Danmark-elever i klassen er større i klasser, hvor der er flere Team Danmark-elever. 
- Antallet af Team Danmark-godkendte atleter, som benytter Team Danmarks forlængede uddannelsesforløb er faldet markant siden gymnasiereformen i 2005 – på nær i de to gymnasier med særlige Team Danmark-klasser. 
- Fire ud af fem godkendte atleter søger det almene gymnasium, mens der er begrænset søgning på de øvrige ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelserne.
 
Udfordringerne får Team Danmark til at bebude ændringer i uddannelsesstrategien henover foråret.
 
”Vi arbejder med en målsætning om, at der i august 2010 skal være en landsdækkende model med Team Danmark-klasser i ungdomsuddannelserne i de fire-seks største danske byer – uden at vi udelukker muligheden for, at atleterne som hidtil gennemfører deres ungdomsuddannelse i mere lokalt regi,” siger Team Danmarks direktør, Michael Andersen, i en pressemeddelelse.
 
 
Balancegang mellem sociale og sportslige hensyn
Rasmus K. Storm, der er senioranalytiker på Idrættens Analyseinstitut og medforfatter til evalueringen, mener desuden, at den skærpede internationale konkurrence inden for eliteidrætten stiller Team Danmarks uddannelsesindsats over for nye udfordringer.
 
"Vi skal finde en model, der passer til Danmark. På den ene side betyder det, at vi skal indstille os på større international konkurrence og højere krav, på den anden side skal vi holde fast i, at udøverne har det godt socialt, mens de dyrker elitesport. Det kræver større fleksibilitet på alle områder i uddannelsessystemet,” vurderer han. Således konkluderes det, at Team Danmark ikke har en tilsvarende fleksibel ordning på de videregående uddannelser.
 
 
Study4player giver fleksibiliteten
Netop fleksibiliteten i uddannelsen har været en af grundstenene i Study4player. Gennem samarbejdet med universiteterne har Study4player haft succes med at hjælpe elitesportsudøverne til at tage en videregående uddannelse på fleksible vilkår.
 
Study4player er i princippet ikke en egentlig uddannelsesordning, men vi har aftaler med samtlige universiteter, og møder kun velvilje, hver gang vi kontakter nye uddannelsesinstitutioner. 
Study4player og de tilknyttede vejledere på universiteterne og øvrige uddannelsesinstitutioner hjælper blandt andet med at tilrettelægge studieplanen på en måde, så hverken udøveren selv, holdkammeraterne eller klubben vil opleve, at vedkommende har et svigtende fokus. Dermed har vi fundet en måde at sikre social og samfundsmæssig forsvarlig elitesport, hvor vi forebygger at aflevere udøverne til et mindre attraktivt liv, sammenlignet med, hvis de ikke havde dyrket elitesport – det uden at gå på kompromis med sporten.
 
De tilknyttede vejledere på universiteterne har vist sig at være ganske gode til at hjælpe de særligt udfordrede elitesportsudøvere. Vi er derfor meget glade for vores samarbejde med universiteterne.
 
For yderligere oplysninger:
 
Hjemmeside: www.study4player.dk

Mens Study4player, blandt andet gennem et rådgivningssamarbejde med samtlige universiteter i landet, har været i stand til at gøre de videregående uddannelser mere fleksible, har Team Danmark mere end 20 års erfaring med fleksible ungdomsuddannelser. Der er for nyligt blevet evalueret på Team Danmarks tilbud.
 
Fleksible uddannelsestilbud er vigtige
En ny evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) med bidrag fra Idrættens Analyseinstitut betegner de fleksible ungdomsuddannelsestilbud, Team Danmark udbyder til unge talenter, som en generel succes.
 
”Evalueringen viser, at eleverne, som gør brug af ordningen, både får mere tid til at dyrke eliteidræt og samtidig får taget en tidssvarende ungdomsuddannelse," siger specialkonsulent på EVA, Rikke Sørup. Desuden ligger Team Danmarks-elevernes karakterer og frafaldsprocent på samme niveau som hos andre elever trods den sideløbende elitekarriere.
 
Evalueringen viser, at de fleksible uddannelsestilbud overvejende bliver godt modtaget blandt de 633 unge eliteidrætstalenter, som indgår i undersøgelsen. 11 procent har været mere eller mindre utilfredse med tilbuddet.
 
 
Mindre tilslutning efter gymnasiereform
Evalueringen peger dog også på en række problemstillinger, som udfordrer den nuværende ordning: 
- Kun gymnasierne Marselisborg og Falkonergården har Team Danmark-elever nok til at danne hele klasser, mens der i gennemsnit kun er omkring tre Team Danmark-elever på de over 80 øvrige uddannelsesinstitutioner, som udbyder ordningen. 
- Eliteidrætsudøvernes tilfredshed med antallet af Team Danmark-elever i klassen er større i klasser, hvor der er flere Team Danmark-elever. 
- Antallet af Team Danmark-godkendte atleter, som benytter Team Danmarks forlængede uddannelsesforløb er faldet markant siden gymnasiereformen i 2005 – på nær i de to gymnasier med særlige Team Danmark-klasser. 
- Fire ud af fem godkendte atleter søger det almene gymnasium, mens der er begrænset søgning på de øvrige ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelserne.
 
Udfordringerne får Team Danmark til at bebude ændringer i uddannelsesstrategien henover foråret.
 
”Vi arbejder med en målsætning om, at der i august 2010 skal være en landsdækkende model med Team Danmark-klasser i ungdomsuddannelserne i de fire-seks største danske byer – uden at vi udelukker muligheden for, at atleterne som hidtil gennemfører deres ungdomsuddannelse i mere lokalt regi,” siger Team Danmarks direktør, Michael Andersen, i en pressemeddelelse.
 
 
Balancegang mellem sociale og sportslige hensyn
Rasmus K. Storm, der er senioranalytiker på Idrættens Analyseinstitut og medforfatter til evalueringen, mener desuden, at den skærpede internationale konkurrence inden for eliteidrætten stiller Team Danmarks uddannelsesindsats over for nye udfordringer.
 
"Vi skal finde en model, der passer til Danmark. På den ene side betyder det, at vi skal indstille os på større international konkurrence og højere krav, på den anden side skal vi holde fast i, at udøverne har det godt socialt, mens de dyrker elitesport. Det kræver større fleksibilitet på alle områder i uddannelsessystemet,” vurderer han. Således konkluderes det, at Team Danmark ikke har en tilsvarende fleksibel ordning på de videregående uddannelser.
 
 
Study4player giver fleksibiliteten
Netop fleksibiliteten i uddannelsen har været en af grundstenene i Study4player. Gennem samarbejdet med universiteterne har Study4player haft succes med at hjælpe elitesportsudøverne til at tage en videregående uddannelse på fleksible vilkår.
 
Study4player er i princippet ikke en egentlig uddannelsesordning, men vi har aftaler med samtlige universiteter, og møder kun velvilje, hver gang vi kontakter nye uddannelsesinstitutioner. 
Study4player og de tilknyttede vejledere på universiteterne og øvrige uddannelsesinstitutioner hjælper blandt andet med at tilrettelægge studieplanen på en måde, så hverken udøveren selv, holdkammeraterne eller klubben vil opleve, at vedkommende har et svigtende fokus. Dermed har vi fundet en måde at sikre social og samfundsmæssig forsvarlig elitesport, hvor vi forebygger at aflevere udøverne til et mindre attraktivt liv, sammenlignet med, hvis de ikke havde dyrket elitesport – det uden at gå på kompromis med sporten.
 
De tilknyttede vejledere på universiteterne har vist sig at være ganske gode til at hjælpe de særligt udfordrede elitesportsudøvere. Vi er derfor meget glade for vores samarbejde med universiteterne.
 
For yderligere oplysninger:
 
Hjemmeside: www.study4player.dk

Tilbage