31. 08. 2010

Blandede signaler fra det danske arbejdsmarked

Nye tal fra arbejdskraftundersøgelsen viser både en stigning i beskæftigelsen og en fortsat stigende arbejdsløshed, hvilket kan være tegn på, at nedturen på arbejdsmarkedet er ved at være slut – men er det formentligt ikke. Foto © stock.xchng

Nye tal fra arbejdskraftundersøgelsen viser både en stigning i beskæftigelsen og en fortsat stigende arbejdsløshed, hvilket kan være tegn på, at nedturen på arbejdsmarkedet er ved at være slut – men er det formentligt ikke. Foto © stock.xchng

Tal fra arbejdskraftundersøgelsen (en stikprøvebaseret opgørelse af beskæftigelse og arbejdsløshed) tegner et blandet billede af det danske arbejdsmarked.
 
På den ene side viser statistikken en stigning i beskæftigelsen på 11.000 personer og på den anden side en stigning i arbejdsløsheden på 3.000 personer. Forskellen skulle modsvare, at flere tilsyneladende har været på arbejdsmarkedet i 2. kvartal 2010. Samtidig kan det være tegn på, at krisen på arbejdsmarkedet er ved at aftage.
 
På trods af de blandede tal fra AKU, er der ingen tvivl om, at det er tegn på positiv fremgang på et sårbart arbejdsmarked. Men på trods af at væksten i økonomien i 1. kvartal 2010 var omkring normalen, forekommer en vending i beskæftigelsen på nuværende tidspunkt utænkelig, idet der stadig er mange afskedigelser og få ledige jobs.
 
 
Uddannelse betaler sig altid
Selvom finanskrisen stadig præger arbejdsmarkedet, og det er svært at få job efter endt uddannelse, betaler uddannelse sig altid.
 
Uddannelsesrådgiver i spillerforeningens Study4player, Kresten Blæsild, mener at det for elitesportsudøvere, er essentielt at kombinere sportskarrieren med et studie: ”Det er vigtigt, at flere sportsudøvere anser det for vitalt at tage en videregående uddannelse. Det er derfor vigtigt, at de, allerede mens de er i gang med deres aktive karriere, gør sig overvejelser om, hvad de vil beskæftige sig med efterfølgende – samt forbereder sig til det gennem uddannelse - for at kunne konkurrere på lige fod med andre om de fremtidige jobs.”
 
Derudover mener Blæsild, at det for elitesportsudøvere er ekstra vigtigt at tage en uddannelse, fordi karrieren kan stoppe når som helst:
 
Det kan være af afgørende betydning for sportsudøvere at beskæftige sig med andet end sporten, da en sportskarriere kun varer et begrænset antal år. Derimod har man en uddannelse for livet. En udøver kan desuden være så uheldig med en skade, at der ikke er andre muligheder end et karrierestop.”
 
Det vi kan hjælpe med i Study4player, er at få passet studiet ind i sporten uden at det ene går ud over det andet,” slutter han.


Tal fra arbejdskraftundersøgelsen (en stikprøvebaseret opgørelse af beskæftigelse og arbejdsløshed) tegner et blandet billede af det danske arbejdsmarked.
 
På den ene side viser statistikken en stigning i beskæftigelsen på 11.000 personer og på den anden side en stigning i arbejdsløsheden på 3.000 personer. Forskellen skulle modsvare, at flere tilsyneladende har været på arbejdsmarkedet i 2. kvartal 2010. Samtidig kan det være tegn på, at krisen på arbejdsmarkedet er ved at aftage.
 
På trods af de blandede tal fra AKU, er der ingen tvivl om, at det er tegn på positiv fremgang på et sårbart arbejdsmarked. Men på trods af at væksten i økonomien i 1. kvartal 2010 var omkring normalen, forekommer en vending i beskæftigelsen på nuværende tidspunkt utænkelig, idet der stadig er mange afskedigelser og få ledige jobs.
 
 
Uddannelse betaler sig altid
Selvom finanskrisen stadig præger arbejdsmarkedet, og det er svært at få job efter endt uddannelse, betaler uddannelse sig altid.
 
Uddannelsesrådgiver i spillerforeningens Study4player, Kresten Blæsild, mener at det for elitesportsudøvere, er essentielt at kombinere sportskarrieren med et studie: ”Det er vigtigt, at flere sportsudøvere anser det for vitalt at tage en videregående uddannelse. Det er derfor vigtigt, at de, allerede mens de er i gang med deres aktive karriere, gør sig overvejelser om, hvad de vil beskæftige sig med efterfølgende – samt forbereder sig til det gennem uddannelse - for at kunne konkurrere på lige fod med andre om de fremtidige jobs.”
 
Derudover mener Blæsild, at det for elitesportsudøvere er ekstra vigtigt at tage en uddannelse, fordi karrieren kan stoppe når som helst:
 
Det kan være af afgørende betydning for sportsudøvere at beskæftige sig med andet end sporten, da en sportskarriere kun varer et begrænset antal år. Derimod har man en uddannelse for livet. En udøver kan desuden være så uheldig med en skade, at der ikke er andre muligheder end et karrierestop.”
 
Det vi kan hjælpe med i Study4player, er at få passet studiet ind i sporten uden at det ene går ud over det andet,” slutter han.


Tilbage