08. 09. 2010

Danske studerende blandt de bedste til at fuldføre studierne

Flere unge danskere får en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Kun i Norge og Holland er andelen højere. Samtidig har Danmark en af de højeste gennemførelsesprocenter på videregående uddannelser – kun overgået af Japan og Sydkorea.

Flere unge danskere får en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Kun i Norge og Holland er andelen højere. Samtidig har Danmark en af de højeste gennemførelsesprocenter på videregående uddannelser – kun overgået af Japan og Sydkorea.

Foto © Stock.xchng

Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) har for nylig offentliggjort rapporten "Education at a Glance", som sammenligner uddannelsesniveau i OECD-landene. I denne kan man læse, at Danmark er blandt de lande, hvor andelen af de 25- til 34-årige med en videregående uddannelse er størst. Kun i Holland og Norge er andelen større. Endvidere er Danmark blandt de OECD-lande, hvor flest af de studerende, som påbegynder en videregående uddannelse, også gennemfører – kun overgået af Japan og Sydkorea.
 
Undervisningsminister Tina Nedergaard glæder sig over resultatet, men siger samtidig, at Danmark skal blive endnu bedre.
 
Dog lægger Danmark et stykke under OECD-gennemsnittet, når det kommer til alder ved uddannelsesstart. De seneste år er det gået den rigtige vej, men det er et område, som der fortsat skal fokuseres på.
 
Study4player: Start uddannelse tidligt
Rasmus Haagensen, Uddannelsesrådgiver hos Study4player, mener også, at det er en god ide at påbegynde studierne så tidligt som muligt:
Det er vigtigt, at unge i dag anser det for vitalt at tage en videregående uddannelse. Og hvis de gør noget ved det, vil det medføre, at konkurrencen om de fremtidige jobs bliver skærpet. Derfor er det afgørende, at elitesportsudøvere, allerede mens de er i gang med deres aktive karrierer, gør sig overvejelser om, hvad de vil beskæftige sig med efterfølgende – samt forbereder sig hertil gennem uddannelse - for at kunne konkurrere på lige fod med andre.”
 
Og han fortsætter:
Erfaringer viser, at jo længere man venter, jo sværere er det at komme i gang med studierne. Stud4player arbejder målrettet for, at elitesportsudøvere får den størst mulige fleksibilitet i forbindelse med et studieforløb, og derfor mener jeg, at der er god mulighed for at komme hurtigt i gang med en videregående uddannelse.”

Foto © Stock.xchng

Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) har for nylig offentliggjort rapporten "Education at a Glance", som sammenligner uddannelsesniveau i OECD-landene. I denne kan man læse, at Danmark er blandt de lande, hvor andelen af de 25- til 34-årige med en videregående uddannelse er størst. Kun i Holland og Norge er andelen større. Endvidere er Danmark blandt de OECD-lande, hvor flest af de studerende, som påbegynder en videregående uddannelse, også gennemfører – kun overgået af Japan og Sydkorea.
 
Undervisningsminister Tina Nedergaard glæder sig over resultatet, men siger samtidig, at Danmark skal blive endnu bedre.
 
Dog lægger Danmark et stykke under OECD-gennemsnittet, når det kommer til alder ved uddannelsesstart. De seneste år er det gået den rigtige vej, men det er et område, som der fortsat skal fokuseres på.
 
Study4player: Start uddannelse tidligt
Rasmus Haagensen, Uddannelsesrådgiver hos Study4player, mener også, at det er en god ide at påbegynde studierne så tidligt som muligt:
Det er vigtigt, at unge i dag anser det for vitalt at tage en videregående uddannelse. Og hvis de gør noget ved det, vil det medføre, at konkurrencen om de fremtidige jobs bliver skærpet. Derfor er det afgørende, at elitesportsudøvere, allerede mens de er i gang med deres aktive karrierer, gør sig overvejelser om, hvad de vil beskæftige sig med efterfølgende – samt forbereder sig hertil gennem uddannelse - for at kunne konkurrere på lige fod med andre.”
 
Og han fortsætter:
Erfaringer viser, at jo længere man venter, jo sværere er det at komme i gang med studierne. Stud4player arbejder målrettet for, at elitesportsudøvere får den størst mulige fleksibilitet i forbindelse med et studieforløb, og derfor mener jeg, at der er god mulighed for at komme hurtigt i gang med en videregående uddannelse.”

Tilbage