27. 10. 2010

Ralph van Dooren vinder sag over tidligere klub

Den hollandske spiller Ralph van Dooren har vundet en længerevarende sag over sin tidligere klub Club Tofta Itróttarfelag i forbindelse med klubbens ubegrundede ophævelse af kontrakten.

Den hollandske spiller Ralph van Dooren har vundet en længerevarende sag over sin tidligere klub Club Tofta Itróttarfelag i forbindelse med klubbens ubegrundede ophævelse af kontrakten. Den hollandske spiller Ralph van Dooren spillede i sæsonen 2007 for den færøske klub Club Tofta Itróttarfelag, hvorefter han i januar 2008 underskrev en ny kontrakt med klubben – gældende fra februar 2008 til og med oktober 2008.
 
Kontrakten indebar bl.a. at Van Dooren var forpligtet til at deltage i samtlige af klubbens træningssessioner og kampe. Samtidig var kontrakten bindende for både spiller og klub gennem hele sæsonen 2008. Dog foreskrev kontrakten, at den kunne ophæves med én måneds varsel, hvis den ene af de to parter ikke opfylder sine forpligtelser i forhold til kontrakten.
 
I april 2008 valgte klubben at ophæve kontrakten med van Dooren, da de påstod, at han ikke havde opfyldt sin del af kontrakten. Han dukkede ikke op til træning, og samtidig sørgede han ikke for at holde sig i form. Derudover hævdede klubben, at der var forekommet en episode, hvor van Dooren havde drukket sig fuld aftenen inden en vigtig kamp.
 
Van Dooren gik derefter til FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) og indgav krav om, at Club Tofta Itróttarfelag skulle betale ham 103.900 kr. svarende til den løn, han skulle have haft fra maj til oktober 2008.
 
FIFA DRC gav van Dooren medhold, hvorefter klubben valgte at anke dommen – dog uden held, idet der ikke var tilstrækkeligt med beviser. Derudover mente FIFA DRC ikke, at klubben havde ret til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning.
 
I udlandet såvel som herhjemme, skal der altså være rigtigt gode grunde til at ophæve en kontrakt før ophør.
 
Den danske overenskomst
Van Dooren-sagen er et klart eksempel på, hvor vigtigt det er at være dækket ind under en overenskomst, hvis man skulle komme ud for noget lignende.
 
Spillerforeningen og Divisionsforeningen har i samarbejde indgået en overenskomst, som skal sikre tidssvarende, rimelige og stabile arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked for professionelle fodboldspillere.
 
Den hollandske spiller Ralph van Dooren spillede i sæsonen 2007 for den færøske klub Club Tofta Itróttarfelag, hvorefter han i januar 2008 underskrev en ny kontrakt med klubben – gældende fra februar 2008 til og med oktober 2008.
 
Kontrakten indebar bl.a. at Van Dooren var forpligtet til at deltage i samtlige af klubbens træningssessioner og kampe. Samtidig var kontrakten bindende for både spiller og klub gennem hele sæsonen 2008. Dog foreskrev kontrakten, at den kunne ophæves med én måneds varsel, hvis den ene af de to parter ikke opfylder sine forpligtelser i forhold til kontrakten.
 
I april 2008 valgte klubben at ophæve kontrakten med van Dooren, da de påstod, at han ikke havde opfyldt sin del af kontrakten. Han dukkede ikke op til træning, og samtidig sørgede han ikke for at holde sig i form. Derudover hævdede klubben, at der var forekommet en episode, hvor van Dooren havde drukket sig fuld aftenen inden en vigtig kamp.
 
Van Dooren gik derefter til FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) og indgav krav om, at Club Tofta Itróttarfelag skulle betale ham 103.900 kr. svarende til den løn, han skulle have haft fra maj til oktober 2008.
 
FIFA DRC gav van Dooren medhold, hvorefter klubben valgte at anke dommen – dog uden held, idet der ikke var tilstrækkeligt med beviser. Derudover mente FIFA DRC ikke, at klubben havde ret til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning.
 
I udlandet såvel som herhjemme, skal der altså være rigtigt gode grunde til at ophæve en kontrakt før ophør.
 
Den danske overenskomst
Van Dooren-sagen er et klart eksempel på, hvor vigtigt det er at være dækket ind under en overenskomst, hvis man skulle komme ud for noget lignende.
 
Spillerforeningen og Divisionsforeningen har i samarbejde indgået en overenskomst, som skal sikre tidssvarende, rimelige og stabile arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked for professionelle fodboldspillere.
 

Tilbage