07. 03. 2012

Det bliver nemmere at få SU med til udlandet

Nu lancerer ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser en handleplan for at nedbringe behandlingstiden på SU. Det bliver dermed nemmere at tage SU med til udlandet.

Nu lancerer ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser en handleplan for at nedbringe behandlingstiden på SU. Det bliver dermed nemmere at tage SU med til udlandet.Igennem lang tid har skiftende regeringer opfordret studerende til at læse i udlandet. Men mange studerende har oplevet utrolig lang behandlingstid specielt på SU-området i forbindelse med udlandsophold. Det har også tidligere gjort det besværligt at være elitesportsudøver.
 
Men det nye system ”Fast Track” skal hjælpe med at nedbringe behandlingstiden til gennemsnitlig 14 dage, hvis den studerende vælger en uddannelse, som allerede er godkendt til SU. Udviklingen glæder direktør i 4player, Rasmus N. Haagensen:
 
- En del af de elitesportsudøvere, vi hjælper, tager i løbet af deres karriere til udlandet, så et tiltag som ”Fast Track” vil være en stor hjælp for de, der er berettiget til at modtage SU. Det kan sikre, at de kan fortsætte på deres studie, siger han.
 
- I Study4player søger vi fleksibilitet til elitesportsudøverne, da dette er afgørende for at kunne kombinere sport og uddannelse senest eksemplificeret ved vores nye initiativ Study4player Online Academy. Afbureaukratisering kan kun bidrage til at gøre det nemmere, ikke mindst for elitesportsudøvere, slutter Rasmus N. Haagensen.
 
 
Foto © Stock.XchngIgennem lang tid har skiftende regeringer opfordret studerende til at læse i udlandet. Men mange studerende har oplevet utrolig lang behandlingstid specielt på SU-området i forbindelse med udlandsophold. Det har også tidligere gjort det besværligt at være elitesportsudøver.
 
Men det nye system ”Fast Track” skal hjælpe med at nedbringe behandlingstiden til gennemsnitlig 14 dage, hvis den studerende vælger en uddannelse, som allerede er godkendt til SU. Udviklingen glæder direktør i 4player, Rasmus N. Haagensen:
 
- En del af de elitesportsudøvere, vi hjælper, tager i løbet af deres karriere til udlandet, så et tiltag som ”Fast Track” vil være en stor hjælp for de, der er berettiget til at modtage SU. Det kan sikre, at de kan fortsætte på deres studie, siger han.
 
- I Study4player søger vi fleksibilitet til elitesportsudøverne, da dette er afgørende for at kunne kombinere sport og uddannelse senest eksemplificeret ved vores nye initiativ Study4player Online Academy. Afbureaukratisering kan kun bidrage til at gøre det nemmere, ikke mindst for elitesportsudøvere, slutter Rasmus N. Haagensen.
 
 
Foto © Stock.Xchng

Tilbage