16. 10. 2014

Brug hovedet: Spillerforeningen opfordrer til dialog

"Brug hovedet - pas på skallen" skal skabe opmærksomheden om alvoren af en hjernerystelse. I den sammenhæng er det vigtigt at holde sig for øje, at diagnosticering og behandling er klubbernes opgave og ansvar ? ikke spillernes.

Der har langt fra været nok opmærksomhed på hjernerystelser i elitesportens verden. Derfor har Spillerforeningen i samarbejde med Håndbold Spiller Foreningen, Danske Elitesportsudøveres Forening og Center for Hjerneskade lanceret oplysningskampagnen ”Brug hovedet – pas på skallen”. Kampagnen har til formål at adressere alvoren og omfanget af hjernerystelser samt at oplyse foreningernes medlemmer yderligere om hjernerystelse og om, hvilke rettigheder de som ansatte har i denne sammenhæng.

- Hvad enten der er tale om en aktion på træningsbanen eller i en kampsituation, så befinder spillerne sig på deres arbejdsplads. Og når en fodboldspiller udøver sit erhverv, er det naturligvis arbejdsgiverens ansvar at sikre et sikkert og trygt arbejdsmiljø – nøjagtigt som det er tilfældet på alle mulige andre arbejdspladser, forklarer Spillerforeningens direktør, Mads Øland, og uddyber:

- Det betyder, at det aldrig må blive spillerens ansvar at sige fra ved en potentiel hjernerystelse. Det er op til klubben, typisk ved hjælp af en medicinsk stab, at diagnosticere såvel som at behandle en eventuel hjernerystelse.

Fra Spillerforeningens side appelleres der derfor til, at der findes en løsning på problemet, så spillernes sikkerhed optimeres.

- Hverken vi eller klubberne har været opmærksomme nok på dette problem. Vi har desværre set flere tilfælde, hvor en hjernerystelse har fået fatale konsekvenser. Det handler ikke kun om, at spillere har måttet indstille deres aktive karrierer, men også at deres hverdag bliver vendt på hovedet, forklarer Mads Øland, der opfordrer til dialog. 

- Vi vil opfordre både DBU og Divisionsforeningen til en dialog om, hvad der kan gøres på området, og vi vil ligeledes opfordre spillerne til at tage det op med klubbernes ledelse.

Foruden det faktum, at det er klubbernes ansvar, så fremgår det tydeligt, at spillerne ikke er i stand til at sige fra. Dette er bedst eksemplificeret ved Christoph Kramer, der i VM-finalen mod Argentina ikke havde den fjerneste anelse om, hvor han var. Kramer var, som så mange andre i hans situation, på ingen måde beslutningsdygtig.

- Det må aldrig blive spillernes ansvar at sige fra, for de er ikke i en position, hvor de kan træffe den beslutning. Spillerne er ikke i stand til at diagnosticere en sådan skade. De er under et stort pres, adrenalinen pumper og kroppen er fyldt med endorfiner. Det gør, at de ikke nødvendigvis mærker symptomerne. Det viser de cases, vi allerede har og fremadrettet vil præsentere, også med al tydelighed, fastslår han og tilføjer:

- Beslutningen skal træffes uden for kridtstregerne. Uanset dette har det selvfølgelig værdi, at vi kan oplyse vores medlemmer om skaden, behandling af skaden såvel som dens mulige omfang. Det hjælper spillerne til at kunne gå i dialog med klubberne, deres ledelser og medicinske stabe om skaden. Men det er ikke spillerne, der skal håndtere skaden. Det er selvfølgelig deres arbejdsgivere.

”Brug hovedet – pas på skallen” har ikke til formål at pege fingre af nogen – heller ikke klubberne. Der er selvsagt ikke nogen, der får gavn af hjernerystelser. Øget opmærksomhed er det primære formål.

- Det er en type skade, der kan medføre vidtrækkende konsekvenser, og vi oplever desværre i alt for mange tilfælde, at der ikke bliver taget ordentligt hånd om hjernerystelserne. Det er selvfølgelig et problem, der kræver et større fokus, udtaler Spillerforeningens direktør.

- Vi har at gøre med en skade, som potentielt påvirker udøveren resten af livet. Vi kan ikke undgå hjernerystelser, da der er tale om kontaktsport, men vi skal naturligvis søge at begrænse dens skadesvirkning. Hellere ud af en kamp én gang for meget, end én gang for lidt, slutter han. Der har langt fra været nok opmærksomhed på hjernerystelser i elitesportens verden. Derfor har Spillerforeningen i samarbejde med Håndbold Spiller Foreningen, Danske Elitesportsudøveres Forening og Center for Hjerneskade lanceret oplysningskampagnen ”Brug hovedet – pas på skallen”. Kampagnen har til formål at adressere alvoren og omfanget af hjernerystelser samt at oplyse foreningernes medlemmer yderligere om hjernerystelse og om, hvilke rettigheder de som ansatte har i denne sammenhæng.

Tilbage