13. 10. 2015

FIFPro undersøger mental sundhed i professionel fodbold

Alvorlige skader forbindes med psykiske problemer hos fodboldspillere. FIFPro undersøgelsen viser desuden, at psykiske problemer er mere udbredt blandt nuværende og tidligere fodboldspillere sammenlignet med den generelle befolkning.

FIFPro undersøgelsen blev ledet af Vincent Gouttebarge, medicinsk chef i FIFPro, og professor Gino Kerkhoff. Deres undersøgelser bygger ovenpå FIFPro rapporten uarbejdet tilbage i 2013. Den nye rapport bygger på data, som er blevet indsamlet fra interaktioner med nuværende og tidligere fodboldspillere fra elve forskellige fagforeninger på tre forskellige kontinenter.

De nye data bekræfter tallene fra undersøgelsen tilbage i år 2013, og nogle tal viser, at problemerne er endnu mere alvorlige end først antaget.

Vigtige konklusioner fra rapporten:

  • 38 % af 607 nuværende fodboldspillere og 35 % af 219 tidligere fodboldspillere beretter om symptomer på depression og/eller angst.
  • Søvnforstyrrelser beretter henholdsvis 23 % og 28 % om problemer
  • 15 % og 18 % beretter om, at de på visse tidspunkter følte sig magtesløse i løbet af de fire uger spørgeskemaet stod på
  • 9 % og 25 % fortæller om negative alkoholvaner 

Læs mere om undersøgelsen her.

 

Tilbage