FIFPRO BLACK BOOK

FIFPro præsenterede i februar måned 2012, deres FIFPro Black Book Eastern Europe for Europa-Kommisionen, Europa-Parlamentet og Europol. Bogen afdækker bl.a. omfanget af vold mod spillere og matchfixing i lande som Grækenland og Rusland.

Interview med i alt 3.357 spillere i 12 østeuropæiske lande danner grundlaget for FIFPro Black Book Eastern Europe, der tegner et dystert billede af livet som fodboldspillere hos vores østeuropæiske naboer.

Emnerne, der bliver afdækket i bogen er manglende betaling af løn og bonusser, træning, vold, mobning og chikane, matchfixing samt racisme og diskrimination.

Den internationale spillerforening, FIFPro, drager følgende konklusioner baseret på undersøgelsen:

  • Det er ekstremt vigtigt, at enhver spiller har én enkelt kontrakt, der klart angiver den fulde løn og andre bonusser.
  • Klubbernes budgetter skal gennemgå en grundig revision ved at benytte et forbedret licenssystem, da alle de spillere, der ikke modtager deres løn, siger, at deres klub er i økonomiske vanskeligheder.
  • Den eksisterende lovgivning virker utilstrækkelig til at sikre spillere mod de problemer, som bogen beskriver. Samtidig overholdes den eksisterende lovgivning ikke tilstrækkeligt, eftersom det er tydeligt, at ondsindede personer kan overtræde reglerne uden at blive straffet.
  • Spillere, der ikke modtager løn, er meget sårbare over for at blive involveret i matchfixing. Jo længere tid der går, uden at lønnen er blevet udbetalt, jo større er risikoen for, at spilleren vil reagere på henvendelser om at påvirke kampresultater.
  • Der er stadig ingen garantifonde for fodboldspilleres lønninger i tilfælde af klubbers insolvens.
  • Uafhængige voldgiftsinstanser og afgørelser, der følger FIFAs regelsæt og retslære eksisterer ikke i østeuropæiske lande. Dette skal ændres øjeblikkeligt. Ifølge den samarbejdsaftale, som FIFPro underskrev med både UEFA og FIFA, skal enhver strid mellem en klub og en spiller angående ansættelseskontrakten sendes til en uafhængig og upartisk voldgift.
  • Spillere betragter ordrer om at træne alene som mobning og chikane. At træne alene er klart en måde at true og ydmyge spillere på.

De undersøgte lande inkluderer Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Kasakhstan, Montenegro, Polen, Rusland, Serbien, Slovenien og Ukraine