BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE

FIFPro og Spillerforeningen er forkæmpere for at beskytte mindreårige. Mere specifikt er overvågning af internationale handler med spillere under 18 år en absolut nødvendighed for at bekæmpe udnyttelsen og handlen med disse unge spillere. Vi er imod enhver form for udnyttelse af unge spillere.

FIFPro og Spillerforeningen ser det som ønskeligt, at spillere fuldender deres fodbolduddannelse i en klub i deres eget land eller region. For at gøre det, skal de helst spille for førsteholdet i den klub, som har trænet og oplært dem.

Selvom FIFPro og Spillerforeningen respekterer princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed, mener vi, at handler med mindreårige (under 18 år) kun skal tillades i enestående tilfælde. Hvad det angår, er vi enige i de undtagelser, som FIFA gør i artikel 19 i transferreglerne – ’The FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players’.

FIFA forbyder internationale transfers af spillere under 18 år, medmindre en af de tre undtagelser, der er nævnt i artikel 19b omkring beskyttelsen af mindreårige, gør sig gældende.

Det virker stadig for ofte til, at unge spillere bliver ofre for klubber og agenter, der involverer sig i dem udelukkende ud fra ønsket om at tjene penge. Mindreårige spillere ankommer til et fremmed land, hvor de bliver lovet guld og grønne skove. Men hvis de ikke lever op til forventningerne, mister alle interessen for dem, og løfter bliver ikke holdt. De unge spillere bliver så overladt til sig selv og forsvinder nogle gange helt fra fodboldverdenen.

FIFPro er en af de parter, der hjælper FIFA med at overvåge handlen med mindreårige. Den internationale spillerforening har en plads i en kommission, som vurderer alle internationale handler, der involverer mindreårige. Ingen mindreårig må skifte klub uden samtykke fra medlemmerne af denne kommission.

VI MENER

FORKØBSRET

FIFPro og Spillerforeningen er imod enhver type forkøbsret i fodboldkontrakter.

SPILLERE AF EGEN AVL

FIFPro og Spillerforeningen er ekstremt kritiske over for den såkaldte ’home-grown’-regel, der henviser til antallet af spillere af egen avl.

6+5-REGLEN

Vi er kritiske over for visse punkter i 6+5-reglen. Nok er den sportslige idé bag forslaget er god, men vi er i tvivl om, hvorvidt reglen kan gennemføres ud fra et juridisk synspunkt.

BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE

FIFPro og Spillerforeningen er forkæmpere for at beskytte mindreårige. Vi er imod enhver form for udnyttelse af unge spillere.

DOPING

FIFPro og Spillerforeningen er selvfølgelig imod doping i fodbold. Vi er derimod modstandere af ’whereabouts’-systemet.

AGENTER

Nogle agenter lader øjensynligt deres egne interesser overskygge spillernes interesser. Derfor er FIFPro og Spillerforeningen generelt meget kritiske over for agenters udøvelse af deres arbejde.

OVERHOLDELSE AF KONTRAKTER

FIFPro er ekstremt bekymret over det store antal spillere, der ikke modtager deres løn. Den internationale spillerforening kræver, at kontrakter bliver overholdt og respekteret.

HOMOFOBI

Spillerforeningen og Giv Racismen Det Røde Kort er imod enhver form for diskrimination i fodbolden og i samfundet generelt. Også homofobi.

KUNSTGRÆS

Kunstgræs frembringer et andet spil end fodbold på naturgræs. Derfor er vi imod, at professionelle fodboldkampe spilles på kunstgræs på steder, hvor naturgræs kan benyttes uden problemer.