FORKØBSRET

FIFPro og Spillerforeningen er imod enhver type forkøbsret i fodboldkontrakter. Den internationale spillerforening påpeger, at eksisterende FIFA-regler tilbyder tilstrækkelige muligheder for at lave en kontrakt mellem en klub og en spiller.

En forkøbsret er en klausul i en spillers kontrakt, der giver klubben ret til at forlænge kontrakten efter udløb, uden at spilleren har noget at skulle have sagt.

I nogle lande er dette forbudt. I en række andre lande er det tilladt med en række forbehold og kriterier såsom en minimumsstigning i lønnen. Men disse kriterier fordrejer virkeligheden. For eksempel vil en spiller, der får en lønstigning på 30 procent stadig tjene meget lidt, hvis han tidligere har haft en meget lav grundløn. Den nye indkomst er ikke en retfærdig afspejling af, hvad spilleren i virkeligheden kan tjene.

FIFPro og Spillerforeningen er imod forkøbsret, fordi:

  • Den er i konflikt med europæisk lovgivning, fordi den går imod princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed. Når en kontrakt er udløbet, skal en spiller frit kunne skrive kontrakt med en hvilken som helst klub
  • En kontrakt skal have en tydelig angivelse af en startdato og en slutdato. Dette er ikke tilfældet i en ensidig forkøbsret, fordi slutdatoen ikke er fastsat
  • Både FIFAs voldgiftsret og den internationale sportsdomstol, CAS, har i flere tilfælde afgjort, at klausuler ikke er tilladte

FIFA har inkluderet udelukkelsen af en forkøbsret i aftalen omkring minimumsbetingelserne for spillerkontrakter, der også er underskrevet af UEFA.

VI MENER

FORKØBSRET

FIFPro og Spillerforeningen er imod enhver type forkøbsret i fodboldkontrakter.

SPILLERE AF EGEN AVL

FIFPro og Spillerforeningen er ekstremt kritiske over for den såkaldte ’home-grown’-regel, der henviser til antallet af spillere af egen avl.

6+5-REGLEN

Vi er kritiske over for visse punkter i 6+5-reglen. Nok er den sportslige idé bag forslaget er god, men vi er i tvivl om, hvorvidt reglen kan gennemføres ud fra et juridisk synspunkt.

BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE

FIFPro og Spillerforeningen er forkæmpere for at beskytte mindreårige. Vi er imod enhver form for udnyttelse af unge spillere.

DOPING

FIFPro og Spillerforeningen er selvfølgelig imod doping i fodbold. Vi er derimod modstandere af ’whereabouts’-systemet.

AGENTER

Nogle agenter lader øjensynligt deres egne interesser overskygge spillernes interesser. Derfor er FIFPro og Spillerforeningen generelt meget kritiske over for agenters udøvelse af deres arbejde.

OVERHOLDELSE AF KONTRAKTER

FIFPro er ekstremt bekymret over det store antal spillere, der ikke modtager deres løn. Den internationale spillerforening kræver, at kontrakter bliver overholdt og respekteret.

HOMOFOBI

Spillerforeningen og Giv Racismen Det Røde Kort er imod enhver form for diskrimination i fodbolden og i samfundet generelt. Også homofobi.

KUNSTGRÆS

Kunstgræs frembringer et andet spil end fodbold på naturgræs. Derfor er vi imod, at professionelle fodboldkampe spilles på kunstgræs på steder, hvor naturgræs kan benyttes uden problemer.