KUNSTGRÆS

I løbet af de sidste år, har FIFPros tekniske komité undersøgt holdningen til kunstgræs blandt dets medlemmer, hvor Spillerforeningen også har deltaget. Den seneste undersøgelse fra 2006 viser, at størstedelen af professionelle spillere over hele verden stadig er imod at spille kampe på kunstgræs. Herhjemme tilkendegav 95 % af de adspurgte af Spillerforeningens medlemmer tilbage i 2006, at de foretrækker kampe på naturgræs.

Hovedargumentet imod er, at fodbold på kunstgræs frembringer et andet spil end fodbold på naturgræs. Spillerne mener også, at der er større risiko for skader på kunstgræs. Undersøgelser underbygger dog ikke dette argument, selvom typen af skader på kunstgræs er anderledes end på naturgræs. Desuden oplever spillerne det konstante skift mellem de to overflader som ekstremt irriterende.

Der findes intet bedre end en god naturgræsbane og af denne årsag, er FIFPro og Spillerforeningen imod, at professionelle fodboldkampe spilles på kunstgræs på steder, hvor naturgræs kan benyttes uden problemer.

Derfor fremmer FIFPro og Spillerforeningen naturgræs’ kvaliteter (fx via de årlige kåringer af green keepers) og insisterer på at organisationer såsom FIFA og de forskellige fodboldforbund bruger mindst lige så meget energi på at udvikle naturligt græs som på udviklingen af kunstgræs.

Dette til trods, er FIFPro og Spillerforeningen også åbne for udviklingen af kunstgræs. Vi har insisteret på over for FIFA, at spillerne høres under møder, hvor underlaget diskuteres, så eksperter kan benytte dette til at forbedre kunstgræsset.

Efter en lang periode hvor spillernes holdninger blev ignoreret, har FIFPro deltaget i disse møder i FIFA-regi siden 2007.

FIFPro anerkender værdien af kunstgræs i lande, hvor de klimatiske forhold ikke gør naturgræs af høj kvalitet mulig. Kunstgræs kan her benyttes som et alternativ, men det er meget vigtigt, at det ligger så tæt op ad en perfekt græsoverflade som muligt. Baner med kunstgræs kan også være løsningen for ungdomsfodboldspillere og gennemførelse af træning især i vinterperioden i nordlige lande såsom Danmark.

VI MENER

FORKØBSRET

FIFPro og Spillerforeningen er imod enhver type forkøbsret i fodboldkontrakter.

SPILLERE AF EGEN AVL

FIFPro og Spillerforeningen er ekstremt kritiske over for den såkaldte ’home-grown’-regel, der henviser til antallet af spillere af egen avl.

6+5-REGLEN

Vi er kritiske over for visse punkter i 6+5-reglen. Nok er den sportslige idé bag forslaget er god, men vi er i tvivl om, hvorvidt reglen kan gennemføres ud fra et juridisk synspunkt.

BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE

FIFPro og Spillerforeningen er forkæmpere for at beskytte mindreårige. Vi er imod enhver form for udnyttelse af unge spillere.

DOPING

FIFPro og Spillerforeningen er selvfølgelig imod doping i fodbold. Vi er derimod modstandere af ’whereabouts’-systemet.

AGENTER

Nogle agenter lader øjensynligt deres egne interesser overskygge spillernes interesser. Derfor er FIFPro og Spillerforeningen generelt meget kritiske over for agenters udøvelse af deres arbejde.

OVERHOLDELSE AF KONTRAKTER

FIFPro er ekstremt bekymret over det store antal spillere, der ikke modtager deres løn. Den internationale spillerforening kræver, at kontrakter bliver overholdt og respekteret.

HOMOFOBI

Spillerforeningen og Giv Racismen Det Røde Kort er imod enhver form for diskrimination i fodbolden og i samfundet generelt. Også homofobi.

KUNSTGRÆS

Kunstgræs frembringer et andet spil end fodbold på naturgræs. Derfor er vi imod, at professionelle fodboldkampe spilles på kunstgræs på steder, hvor naturgræs kan benyttes uden problemer.