01. 03. 2007

Spillerforeningen går ind i sag om manglende løn til spillere i Køge

Spillerne i Køge Boldklub har ikke fået udbetalt løn rettidigt den sidste dag i februar. Spillerforeningen holder derfor et møde i morgen med den samlede spillertrup. Foto: © Per Kjærbye

Spillerne i Køge Boldklub har ikke fået udbetalt løn rettidigt den sidste dag i februar. Spillerforeningen holder derfor et møde i morgen med den samlede spillertrup. Foto: © Per KjærbyeSpillerforeningen vil på et møde i morgen med spillertruppen i Køge Boldklub blandt andet vurdere, om der skal sendes et påkrav til klubben. Hvis ikke lønnen bliver udbetalt tre hverdage efter et påkrav, kan spillerne i overensstemmelse med DBU’s regler hæve deres aftale med klubben og frit skrive kontrakt til anden side.

Mads Øland forklarer om mødet:

- Det er vores pligt som spillernes forening at sørge for, at klubben overholder de mest basale ansættelsesvilkår som udbetaling af løn. Nu holder vi et møde med spillerne for at diskutere, hvad de ønsker, og hvad vi i Spillerforeningen kan gøre for dem.

Mads Øland påpeger, at der endnu ikke er truffet nogen beslutning, og at alle muligheder vil blive holdt åbne på mødet:

- En sag som denne kan gå forskellige veje. Disse veje spænder over alt fra konkurs og udbetaling af tilgodehavende løn fra Lønmodtagernes Garantifond, eller til at klubben straks retter for sig og udbetaler tilgodehavendet. Nu danner vi os et overblik over situationen ved at tale med klubben og spillerne.

Spillerne er sikret løn

Hvis Køge Boldklub går konkurs, behøver spillerne ikke at være urolige for at komme til at mangle penge til fx husleje. Fodboldspillere er lige som andre lønmodtagere sikret økonomisk, idet Lønmodtagernes Garantifond dækker den manglende løn.

Heldigvis er det sjældent, at fodboldspillere har brug for Lønmodtagernes Garantifond. Sidst det var tilfældet var i år 2000, hvor Lyngby FC gik konkurs.

FAKTA

DBU’s regler om misligholdelse af spillerkontrakter, samt behandling af spillerkontrakter i tilfælde af konkurs
”Cirkulære nr. 33 (2003)
Dansk Boldspil-Unions Kontraktfodboldudvalg
1.2
Hævebegrundende misligholdelse fra klubbens side foreligger f.eks., hvis klubben ikke har betalt forfalden løn, bonus, feriegodtgørelse eller anden pligtig pengeydelse i ansættelsesforholdet senest 3 hverdage efter, at spilleren har afsendt eller fremsat skriftligt påkrav herom. Som hverdage anses alle dage, der ikke er søn- og helligdage. Påkravet kan først afgives efter forfaldstidspunktet.

Er der ikke ved fristens udløb sket fuld og effektiv betaling, kan spilleren ophæve kontrakten. Ophævelsen skal ske skriftligt enten ved anbefalet brev eller med klubbens kvittering for modtagelsen. Spilleren skal tilsende DBU en kopi af ophævelsesskrivelsen til orientering.”

Disclaimer: Brug af tilknyttede billede er ikke tilladt uden særskilt tilladelse af Per Kjærbye.Spillerforeningen vil på et møde i morgen med spillertruppen i Køge Boldklub blandt andet vurdere, om der skal sendes et påkrav til klubben. Hvis ikke lønnen bliver udbetalt tre hverdage efter et påkrav, kan spillerne i overensstemmelse med DBU’s regler hæve deres aftale med klubben og frit skrive kontrakt til anden side.

Mads Øland forklarer om mødet:

- Det er vores pligt som spillernes forening at sørge for, at klubben overholder de mest basale ansættelsesvilkår som udbetaling af løn. Nu holder vi et møde med spillerne for at diskutere, hvad de ønsker, og hvad vi i Spillerforeningen kan gøre for dem.

Mads Øland påpeger, at der endnu ikke er truffet nogen beslutning, og at alle muligheder vil blive holdt åbne på mødet:

- En sag som denne kan gå forskellige veje. Disse veje spænder over alt fra konkurs og udbetaling af tilgodehavende løn fra Lønmodtagernes Garantifond, eller til at klubben straks retter for sig og udbetaler tilgodehavendet. Nu danner vi os et overblik over situationen ved at tale med klubben og spillerne.

Spillerne er sikret løn

Hvis Køge Boldklub går konkurs, behøver spillerne ikke at være urolige for at komme til at mangle penge til fx husleje. Fodboldspillere er lige som andre lønmodtagere sikret økonomisk, idet Lønmodtagernes Garantifond dækker den manglende løn.

Heldigvis er det sjældent, at fodboldspillere har brug for Lønmodtagernes Garantifond. Sidst det var tilfældet var i år 2000, hvor Lyngby FC gik konkurs.

FAKTA

DBU’s regler om misligholdelse af spillerkontrakter, samt behandling af spillerkontrakter i tilfælde af konkurs
”Cirkulære nr. 33 (2003)
Dansk Boldspil-Unions Kontraktfodboldudvalg
1.2
Hævebegrundende misligholdelse fra klubbens side foreligger f.eks., hvis klubben ikke har betalt forfalden løn, bonus, feriegodtgørelse eller anden pligtig pengeydelse i ansættelsesforholdet senest 3 hverdage efter, at spilleren har afsendt eller fremsat skriftligt påkrav herom. Som hverdage anses alle dage, der ikke er søn- og helligdage. Påkravet kan først afgives efter forfaldstidspunktet.

Er der ikke ved fristens udløb sket fuld og effektiv betaling, kan spilleren ophæve kontrakten. Ophævelsen skal ske skriftligt enten ved anbefalet brev eller med klubbens kvittering for modtagelsen. Spilleren skal tilsende DBU en kopi af ophævelsesskrivelsen til orientering.”

Disclaimer: Brug af tilknyttede billede er ikke tilladt uden særskilt tilladelse af Per Kjærbye.

Back