01. 07. 2008

Banebrydende EU-aftale vil give bedre vilkår for fodbolden

I dag får fodboldens organisationer grønt lys til at benytte et helt nyt redskab til at indgå forpligtende aftaler mellem klubber og spillere på det europæiske arbejdsmarked. Foto: © Per Kjærbye.

I dag får fodboldens organisationer grønt lys til at benytte et helt nyt redskab til at indgå forpligtende aftaler mellem klubber og spillere på det europæiske arbejdsmarked. Foto: © Per Kjærbye.Paris danner rammen, når der i dag bliver skrevet et nyt kapitel i historien om udviklingen af professionel fodbold. Klubbernes internationale organisation EPFL og den internationale spillerforening FIFPro får således papir på, at de selv kan lave indbyrdes aftaler om arbejdsmæssige vilkår, der vil gælde som EU-direktiver i alle EU-lande.

Mads Øland er på baggrund af sit medlemskab af FIFPro’s bestyrelse til stede ved mødet i Paris. Han udtaler om det nye tiltag:

"Det er en stor sejr for fodbolden, at vi nu kan bruge EU’s aftalesystem som en løftestang til at skabe positive aftaler imellem klubber og spillere over hele Europa."

Konceptet hedder social dialog og er en metode til at gøre arbejdsgivere og lønmodtagere i stand til selvstændigt at kunne regulere arbejdsmæssige vilkår som pension, forsikring og konfliktløsning inden for EU.

Mads Øland er af FIFPro blevet udpeget til at sidde i styregruppen, der i fremtiden skal udvikle den sociale dialog og forhandle sig frem til aftaler mellem FIFPro og EPFL.

UEFA og UEFA's organisation for top-100 klubberne i Europa, ECA, er medunderskrivere på den sociale dialog og vil indgå i drøftelserne under fodboldens sociale dialog som associerede partnere. Det er dog kun de sociale partnere FIFPro og EPFL, der kan indgå aftaler med hinanden under den sociale dialog. EU-Kommissionen er sekretariat for drøftelserne, der vil foregå i deres regi.

Bedre vilkår for klubber og spillere i Europa

Hovedindholdet i den nye aftale er, at både klubbernes og spillernes organisationer forpligter sig til at skabe bedre vilkår for klubber og spillere i hele Europa. Hidtil har klubber i nogle europæiske lande mere eller mindre kunnet skalte og valte med spillerkontrakter uden at skulle leve op til fælles og ensartede forpligtelser.

Derfor skal den sociale dialog være med til at trække det samlede niveau for arbejdsmæssige vilkår op. Mads Øland forklarer:

"Desværre er fodboldspillere i nogen europæiske langt fra lige så godt organiseret som i fx Danmark. Derfor vil vi nu skabe nogle brede aftaler, der også kommer de svagest stillede fodboldspillere til gode."

Med social dialog kan fodboldens organisationer skabe aftaler, der går ud over EU’s normale rammer, idet EU er parat til at give arbejdsmarkedets parter kompetence til selv at regulere de fornødne vilkår. Fx kan klubber og spillere helt selv bestemme, hvordan et EU-direktiv om pension, forsikring og konfliktløsning skal se ud for fodboldarbejdsmarkedet i alle EU-medlemslande.

Bedre konkurrencevilkår for danske klubber

Som et resultat af, at fodboldens organisationer i fremtiden vil samarbejde om fælles minimumsvilkår i alle lande, vil konkurrencevilkårene imellem klubberne blive udlignet. Og det kan have store sportslige følger.

Når fx Brøndby IF hidtil har mødt Widzew Łódź i en europæisk turnering, har det langt fra været på lige konkurrencevilkår. De polske klubber har haft meget nemt ved fx at fyre ukampdygtige spillere efter behag og har heller ikke behøvet at bruge samme ressourcer på forsikringer og lignende grundlæggende vilkår for fodboldspillerne. Derfor har en klub fra Polen på kort sigt haft nemt ved at fokusere alle midler på at stille 11 slagkraftige spillere uden at skulle spekulere på juridiske og sociale forhindringer.

Brøndby IF vil derimod skulle sørge for at betale løn, forsikringer og pension til en bred trup af spillere for at leve op til de vilkår, der er blevet aftalt på det danske fodboldarbejdsmarked.

I fremtiden vil vilkårene dog blive mere ensartede. Mads Øland udtaler:

"Med den sociale dialog vil vi på lang sigt kunne sikre mere ensartede konkurrencevilkår for de europæiske klubber."
 
For flere informationer:

Fodboldspillere slår dør ind til EU

For yderligere kommentarer kontakt Spillerforeningens direktør, Mads Øland på tlf. 23 20 07 15Paris danner rammen, når der i dag bliver skrevet et nyt kapitel i historien om udviklingen af professionel fodbold. Klubbernes internationale organisation EPFL og den internationale spillerforening FIFPro får således papir på, at de selv kan lave indbyrdes aftaler om arbejdsmæssige vilkår, der vil gælde som EU-direktiver i alle EU-lande.

Mads Øland er på baggrund af sit medlemskab af FIFPro’s bestyrelse til stede ved mødet i Paris. Han udtaler om det nye tiltag:

"Det er en stor sejr for fodbolden, at vi nu kan bruge EU’s aftalesystem som en løftestang til at skabe positive aftaler imellem klubber og spillere over hele Europa."

Konceptet hedder social dialog og er en metode til at gøre arbejdsgivere og lønmodtagere i stand til selvstændigt at kunne regulere arbejdsmæssige vilkår som pension, forsikring og konfliktløsning inden for EU.

Mads Øland er af FIFPro blevet udpeget til at sidde i styregruppen, der i fremtiden skal udvikle den sociale dialog og forhandle sig frem til aftaler mellem FIFPro og EPFL.

UEFA og UEFA's organisation for top-100 klubberne i Europa, ECA, er medunderskrivere på den sociale dialog og vil indgå i drøftelserne under fodboldens sociale dialog som associerede partnere. Det er dog kun de sociale partnere FIFPro og EPFL, der kan indgå aftaler med hinanden under den sociale dialog. EU-Kommissionen er sekretariat for drøftelserne, der vil foregå i deres regi.

Bedre vilkår for klubber og spillere i Europa

Hovedindholdet i den nye aftale er, at både klubbernes og spillernes organisationer forpligter sig til at skabe bedre vilkår for klubber og spillere i hele Europa. Hidtil har klubber i nogle europæiske lande mere eller mindre kunnet skalte og valte med spillerkontrakter uden at skulle leve op til fælles og ensartede forpligtelser.

Derfor skal den sociale dialog være med til at trække det samlede niveau for arbejdsmæssige vilkår op. Mads Øland forklarer:

"Desværre er fodboldspillere i nogen europæiske langt fra lige så godt organiseret som i fx Danmark. Derfor vil vi nu skabe nogle brede aftaler, der også kommer de svagest stillede fodboldspillere til gode."

Med social dialog kan fodboldens organisationer skabe aftaler, der går ud over EU’s normale rammer, idet EU er parat til at give arbejdsmarkedets parter kompetence til selv at regulere de fornødne vilkår. Fx kan klubber og spillere helt selv bestemme, hvordan et EU-direktiv om pension, forsikring og konfliktløsning skal se ud for fodboldarbejdsmarkedet i alle EU-medlemslande.

Bedre konkurrencevilkår for danske klubber

Som et resultat af, at fodboldens organisationer i fremtiden vil samarbejde om fælles minimumsvilkår i alle lande, vil konkurrencevilkårene imellem klubberne blive udlignet. Og det kan have store sportslige følger.

Når fx Brøndby IF hidtil har mødt Widzew Łódź i en europæisk turnering, har det langt fra været på lige konkurrencevilkår. De polske klubber har haft meget nemt ved fx at fyre ukampdygtige spillere efter behag og har heller ikke behøvet at bruge samme ressourcer på forsikringer og lignende grundlæggende vilkår for fodboldspillerne. Derfor har en klub fra Polen på kort sigt haft nemt ved at fokusere alle midler på at stille 11 slagkraftige spillere uden at skulle spekulere på juridiske og sociale forhindringer.

Brøndby IF vil derimod skulle sørge for at betale løn, forsikringer og pension til en bred trup af spillere for at leve op til de vilkår, der er blevet aftalt på det danske fodboldarbejdsmarked.

I fremtiden vil vilkårene dog blive mere ensartede. Mads Øland udtaler:

"Med den sociale dialog vil vi på lang sigt kunne sikre mere ensartede konkurrencevilkår for de europæiske klubber."
 
For flere informationer:

Fodboldspillere slår dør ind til EU

For yderligere kommentarer kontakt Spillerforeningens direktør, Mads Øland på tlf. 23 20 07 15

Back