30. 09. 2009

DBU må ikke begrænse spillernes frie erhvervsudøvelse

Højesteret har i dag afvist at give Spillerforeningen medhold i retssag mod DBU. Dommen sætter dog grænser for DBU’s beføjelser.

Højesteret har i dag afvist at give Spillerforeningen medhold i retssag mod DBU. Dommen sætter dog grænser for DBU’s beføjelser.Spillerforeningen har anlagt sagen for at få løst den konflikt, der har været mellem på den ene side spilleres og klubbers ret til ved overenskomst at fastlægge løn og ansættelsesvilkår og på den anden side DBU's praksis med at fastsætte regler af ansættelsesretlig karakter som betingelse for at deltage i DBU's turneringer.
 
Spillerforeningen ønskede dette kompetencespørgsmål løst ved at få dom for, at DBU's standardspillerkontrakt ikke er bindende for spillerne og klubberne, når den er i strid med overenskomsten. Højesteret har ikke givet Spillerforeningen medhold.
 
Alligevel er der grund til en hvis glæde fra Spillerforeningens side. Direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, uddyber: ”Selvom dommen ikke giver os medhold, indikerer Højesteret ikke desto mindre klart en begrænsning i DBU's beføjelser. Beføjelserne var ikke overskredet i denne konkrete sag, men med dommen i hånden, har DBU ikke ret til at indføre bestemmelser i standardspillerkontrakten, som er i strid med overenskomsten, hvis disse bestemmelser har væsentlig betydning for spillernes udøvelse af deres erhverv, eller som på urimelig måde griber ind heri.
 
Han fortsætter: ”Højesteret lægger også vægt på, at DBU langt hen ad vejen rent faktisk har inkorporeret overenskomsten. Hermed siges det også, at dette er en forudsætning for afgørelsen. På den måde bliver DBU's fortsatte vilje hertil også en del af en retlig pligt for DBU for at kunne fastholde deres kompetence.
 
Spillerforeningen selv vil fortsætte med at håndhæve den overenskomst, der er indgået med overenskomstpartneren Divisionsforeningen.
 
For yderligere informationer kontakt direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, på tlf. 23 20 07 15.Spillerforeningen har anlagt sagen for at få løst den konflikt, der har været mellem på den ene side spilleres og klubbers ret til ved overenskomst at fastlægge løn og ansættelsesvilkår og på den anden side DBU's praksis med at fastsætte regler af ansættelsesretlig karakter som betingelse for at deltage i DBU's turneringer.
 
Spillerforeningen ønskede dette kompetencespørgsmål løst ved at få dom for, at DBU's standardspillerkontrakt ikke er bindende for spillerne og klubberne, når den er i strid med overenskomsten. Højesteret har ikke givet Spillerforeningen medhold.
 
Alligevel er der grund til en hvis glæde fra Spillerforeningens side. Direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, uddyber: ”Selvom dommen ikke giver os medhold, indikerer Højesteret ikke desto mindre klart en begrænsning i DBU's beføjelser. Beføjelserne var ikke overskredet i denne konkrete sag, men med dommen i hånden, har DBU ikke ret til at indføre bestemmelser i standardspillerkontrakten, som er i strid med overenskomsten, hvis disse bestemmelser har væsentlig betydning for spillernes udøvelse af deres erhverv, eller som på urimelig måde griber ind heri.
 
Han fortsætter: ”Højesteret lægger også vægt på, at DBU langt hen ad vejen rent faktisk har inkorporeret overenskomsten. Hermed siges det også, at dette er en forudsætning for afgørelsen. På den måde bliver DBU's fortsatte vilje hertil også en del af en retlig pligt for DBU for at kunne fastholde deres kompetence.
 
Spillerforeningen selv vil fortsætte med at håndhæve den overenskomst, der er indgået med overenskomstpartneren Divisionsforeningen.
 
For yderligere informationer kontakt direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, på tlf. 23 20 07 15.

Back