26. 01. 2009

Eliteidræt skal ikke foregå på bekostning af en uddannelse

Ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd understøtter initiativet Study4player, hvis formål er at give elitesportsudøvere større motivation og bedre muligheder for at tage en uddannelse, mens de dyrker deres sport på topplan.

Ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd understøtter initiativet Study4player, hvis formål er at give elitesportsudøvere større motivation og bedre muligheder for at tage en uddannelse, mens de dyrker deres sport på topplan.

Undersøgelsen ”Ungdomsuddannelse: En gang ude, altid ude” fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at næsten halvdelen af de unge, der ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse indenfor tre år efter folkeskolen, stadig er uden kompetencegivende uddannelse som 30-årige.
 
Projektleder i Study4player, Rasmus N. Haagensen, udtaler i denne forbindelse: ”Undersøgelsens resultater bekræfter os i, at Study4player spiller en vigtig rolle i forbindelse med elitesportsudøveres fremtidssikring. Vi kan ikke understrege kraftigt nok, at en ungdomsuddannelse opfuldt af videregående uddannelse er afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Derfor råder vi elitesportsudøvere til at kombinere deres sportskarriere med dels en ungdomsuddannelse og siden videregående uddannelse. Vi hjælper dem med at blive afklaret i valg af uddannelse og til at få lagt en realistisk studieplan, så de ikke behøver at gå på kompromis med deres sportslige ambitioner. Det gør vi blandt andet via vores udmærkede samarbejde med samtlige af landets universiteter.
  
Study4players målrettede arbejde med at sikre elitesportsudøvernes mulighed for at kombinere sportskarriere med uddannelse understøttes af prognoser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De viser, at efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft vil falde markant frem til 2018 samtidig med, at efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft stiger. Disse udviklingstendenser betyder, at elitesportsudøvere kan blive særlig hårdt ramt, fordi de har svært ved at få tid til at imødekomme de stigende krav til faglige kompetencer.
 
Study4player har rådgivet mere end 250 elitesportsudøvere, siden projektet blev startet for lidt over halvandet år siden. En stor del af disse sportsudøvere får kendskab til tilbuddet på såkaldte klubbesøg, hvor en rådgiver fra Study4player informerer om, at det rent faktisk kan lade sig gøre at kombinere sportskarrieren med en videregående uddannelse.
 
Projektleder Rasmus N. Haagensen beskriver rådgivningen: ”Vi kender elitesportsudøvernes ekstreme fokus på karrieren og næste weekends kamp eller konkurrence, så vi forsøger ikke at bede dem gå på kompromis med sportslige ambitioner. Uddannelsen må passes ind. Vi ved endvidere, at det kan være vanskeligt at bryde sit fokus på sporten for at spekulere på noget, man skal beskæftige sig med op til 12 år senere. Derfor går vi gerne lidt kontant til værks i vores rådgivning og presser på for at fremkalde de første refleksioner. Det ender mange gange med interessante uddannelsesemner, som vi efterfølgende undersøger til bunds. Vi skal være konkrete og undgå at sende links til 20 hjemmesider, så fokus igen udelukkende koncentreres om sporten.
 
En intern undersøgelse fra 2008 udført af Study4player viste, at 60 % af sportsudøverne allerede efter halvandet år havde kendskab til projektet. ”Det stigende kendskab til Study4player har udmøntet sig i markant større efterspørgsel efter rådgivning, hvorfor vi nu intensiverer rådgivningen ved at øge vores rådgiverteam fra to til fire rådgivere” udtaler projektleder, Rasmus N. Haagensen. 
 
Rådgivningsprojektet Study4player blev som udgangspunkt udviklet af Spillerforeningen i et samarbejde med Syddansk Universitet, men rådgivningen omfatter nu også medlemmer af Håndbold Spiller Foreningen (HSF) og Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF).  

For yderligere oplysninger kontakt:
 
Rasmus N. Haagensen, Projektleder i Study4player
Tlf.: 22 26 00 44
E-mail: rasmus.haagensen@spillerforeningen.dk
Hjemmeside: www.study4player.dk

Undersøgelsen ”Ungdomsuddannelse: En gang ude, altid ude” fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at næsten halvdelen af de unge, der ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse indenfor tre år efter folkeskolen, stadig er uden kompetencegivende uddannelse som 30-årige.
 
Projektleder i Study4player, Rasmus N. Haagensen, udtaler i denne forbindelse: ”Undersøgelsens resultater bekræfter os i, at Study4player spiller en vigtig rolle i forbindelse med elitesportsudøveres fremtidssikring. Vi kan ikke understrege kraftigt nok, at en ungdomsuddannelse opfuldt af videregående uddannelse er afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Derfor råder vi elitesportsudøvere til at kombinere deres sportskarriere med dels en ungdomsuddannelse og siden videregående uddannelse. Vi hjælper dem med at blive afklaret i valg af uddannelse og til at få lagt en realistisk studieplan, så de ikke behøver at gå på kompromis med deres sportslige ambitioner. Det gør vi blandt andet via vores udmærkede samarbejde med samtlige af landets universiteter.
  
Study4players målrettede arbejde med at sikre elitesportsudøvernes mulighed for at kombinere sportskarriere med uddannelse understøttes af prognoser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De viser, at efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft vil falde markant frem til 2018 samtidig med, at efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft stiger. Disse udviklingstendenser betyder, at elitesportsudøvere kan blive særlig hårdt ramt, fordi de har svært ved at få tid til at imødekomme de stigende krav til faglige kompetencer.
 
Study4player har rådgivet mere end 250 elitesportsudøvere, siden projektet blev startet for lidt over halvandet år siden. En stor del af disse sportsudøvere får kendskab til tilbuddet på såkaldte klubbesøg, hvor en rådgiver fra Study4player informerer om, at det rent faktisk kan lade sig gøre at kombinere sportskarrieren med en videregående uddannelse.
 
Projektleder Rasmus N. Haagensen beskriver rådgivningen: ”Vi kender elitesportsudøvernes ekstreme fokus på karrieren og næste weekends kamp eller konkurrence, så vi forsøger ikke at bede dem gå på kompromis med sportslige ambitioner. Uddannelsen må passes ind. Vi ved endvidere, at det kan være vanskeligt at bryde sit fokus på sporten for at spekulere på noget, man skal beskæftige sig med op til 12 år senere. Derfor går vi gerne lidt kontant til værks i vores rådgivning og presser på for at fremkalde de første refleksioner. Det ender mange gange med interessante uddannelsesemner, som vi efterfølgende undersøger til bunds. Vi skal være konkrete og undgå at sende links til 20 hjemmesider, så fokus igen udelukkende koncentreres om sporten.
 
En intern undersøgelse fra 2008 udført af Study4player viste, at 60 % af sportsudøverne allerede efter halvandet år havde kendskab til projektet. ”Det stigende kendskab til Study4player har udmøntet sig i markant større efterspørgsel efter rådgivning, hvorfor vi nu intensiverer rådgivningen ved at øge vores rådgiverteam fra to til fire rådgivere” udtaler projektleder, Rasmus N. Haagensen. 
 
Rådgivningsprojektet Study4player blev som udgangspunkt udviklet af Spillerforeningen i et samarbejde med Syddansk Universitet, men rådgivningen omfatter nu også medlemmer af Håndbold Spiller Foreningen (HSF) og Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF).  

For yderligere oplysninger kontakt:
 
Rasmus N. Haagensen, Projektleder i Study4player
Tlf.: 22 26 00 44
E-mail: rasmus.haagensen@spillerforeningen.dk
Hjemmeside: www.study4player.dk

Back