19. 02. 2009

Spillerforeningen repræsenterer Nocko Jokovic i klagesag mod Randers FC

Den igangværende klagesag udspringer af Randers FC’s manglende tegning af erhvervsevnetabsforsikring for fodboldspilleren Nocko Jokovic, der tilbage i 2003 pådrog sig en knæskade og efterfølgende fodboldinvaliditet. Foto © AGF.

Den igangværende klagesag udspringer af Randers FC’s manglende tegning af erhvervsevnetabsforsikring for fodboldspilleren Nocko Jokovic, der tilbage i 2003 pådrog sig en knæskade og efterfølgende fodboldinvaliditet. Foto © AGF.

Nocko Jokovic indgik den 15. august 2003 kontrakt med Randers FC, hvor han blev ansat som bibeskæftiget. En bibeskæftigelse karakteriseres ved, at arbejdet som fodboldspiller er sekundært i forhold til en anden beskæftigelse, der foregår efter normal arbejdstid. Men de mange og de meget tidlige træningspas betød, at det ikke var muligt for Nocko Jokovic at opnå anden ansættelse udenfor fodbolderhvervet, da hans fodbold arbejdstid var væsentligt mere end som bibeskæftiget.
 
Spillerforeningen mener således, at Randers FC har brudt overenskomsten ved at ansætte Nocko Jokovic som bibeskæftiget.
 
Med udgangspunkt i denne anklage udspringer sagen i overenskomstens § 19, stk. 3 med følgende ordlyd:
 
”For spillere ansat som deltidsbeskæftigede eller fuldtidsbeskæftigede tegner og betaler klubben forsikring mod permanent tab af erhvervsevne som professionel fodboldspiller. Den overenskomstaftalte minimumsdækning for permanent tab af erhvervsevne som professionel fodboldspiller udgør:
 
a) kr. 300.000 for spillere med fodbold som deltidsbeskæftigelse,
b) kr. 500.000 for spillere med fodbold som fuldtidsbeskæftigelse.”
 
Direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, udtaler i forbindelse med sagen:
Spillerforeningen er af den opfattelse, at Randers FC har omgået overenskomsten og dermed pligten til at tegne forsikring for permanent tab af erhvervsevne, hvorfor vi retter krav om udbetaling af tab af erhvervsevne som professionel fodboldspiller fra Randers FC til Nocko Jokovic.
 
For yderligere information kontakt direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, på tlf. 23 20 07 15.

Nocko Jokovic indgik den 15. august 2003 kontrakt med Randers FC, hvor han blev ansat som bibeskæftiget. En bibeskæftigelse karakteriseres ved, at arbejdet som fodboldspiller er sekundært i forhold til en anden beskæftigelse, der foregår efter normal arbejdstid. Men de mange og de meget tidlige træningspas betød, at det ikke var muligt for Nocko Jokovic at opnå anden ansættelse udenfor fodbolderhvervet, da hans fodbold arbejdstid var væsentligt mere end som bibeskæftiget.
 
Spillerforeningen mener således, at Randers FC har brudt overenskomsten ved at ansætte Nocko Jokovic som bibeskæftiget.
 
Med udgangspunkt i denne anklage udspringer sagen i overenskomstens § 19, stk. 3 med følgende ordlyd:
 
”For spillere ansat som deltidsbeskæftigede eller fuldtidsbeskæftigede tegner og betaler klubben forsikring mod permanent tab af erhvervsevne som professionel fodboldspiller. Den overenskomstaftalte minimumsdækning for permanent tab af erhvervsevne som professionel fodboldspiller udgør:
 
a) kr. 300.000 for spillere med fodbold som deltidsbeskæftigelse,
b) kr. 500.000 for spillere med fodbold som fuldtidsbeskæftigelse.”
 
Direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, udtaler i forbindelse med sagen:
Spillerforeningen er af den opfattelse, at Randers FC har omgået overenskomsten og dermed pligten til at tegne forsikring for permanent tab af erhvervsevne, hvorfor vi retter krav om udbetaling af tab af erhvervsevne som professionel fodboldspiller fra Randers FC til Nocko Jokovic.
 
For yderligere information kontakt direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, på tlf. 23 20 07 15.

Back