17. 12. 2009

Spillerforeningen vinder sag om bortvisning af Lennart Lynge Larsen

Vestre Landsret har i dag stadfæstet dommen fra Kolding Byret, hvilket betyder, at Lennart Lynge Larsen endnu engang har fået rettens ord for, at Vejle Boldklub i 2006 uberettiget bortviste ham. Klubben skal nu betale erstatning. Foto © Per Kjærbye.

Vestre Landsret har i dag stadfæstet dommen fra Kolding Byret, hvilket betyder, at Lennart Lynge Larsen endnu engang har fået rettens ord for, at Vejle Boldklub i 2006 uberettiget bortviste ham. Klubben skal nu betale erstatning. Foto © Per Kjærbye.

Tilbage i september 2006 blev en skadet Lennart Lynge Larsen bortvist fra Vejle Boldklub efter at have deltaget i et privat arrangement med sine tidligere medspillere i Lyngby. Der blev spillet fodbold på hygge-plan og Spillerforeningen har fra dag et været af den klare opfattelse, at der har været tale om en grov overreaktion fra Vejle Boldklubs side.
 
Lennart Lynge Larsen er lettet over at den over tre år gamle sag nu er fortid: ”Det har til tider føltes som om, dette aldrig skulle ende, men jeg er utroligt lettet over, at det endelig har fået sin afslutning, og jeg har fået min oprejsning.
 
Sagen blev først søgt løst i et mæglingsmøde mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen, uden at der kunne opnås enighed. For at nå frem til en hurtig afklaring forsøgte Spillerforeningen efterfølgende at føre sagen ved Fodboldens Voldgiftsret, men dette blev afslået af Vejle Boldklub, hvorfor sagen blev fremlagt ved en civil retssal ved Kolding Byret. Her vandt Spillerforeningen og Lennart Lynge Larsen sagen i januar 2009, hvorefter Vejle Boldklub i marts besluttede at anke. Dette er årsagen til, at det har taget over 3 år at få lukket sagen.
 
Spillerforeningens direktør, Mads Øland, glæder sig over, at sagen endnu engang har fået det ønskede udfald, og at klubbens muligheder for anke er opbrugt: ”Det er nu endegyldigt slået fast, at der har været tale om en uberettiget bortvisning. Det er ikke kun en sejr for Lennart, men for alle fodboldspillere i landet og en påmindelse til landets klubber om, at der skal være rigtigt gode grunde til at bortvise en fodboldspiller.
 
Ved bortvisning af en spiller træder Funktionærlovens bestemmelser i kraft i henhold til overenskomsten mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen. Ifølge Funktionærloven skal der være tale om nærmest kriminelle forhold, før en bortvisning uden advarsel kan berettiges.
 
Vestre Landsret lagde i dommen bl.a. vægt på følgende:
 
Efter karakteren af arrangementet i Lyngby og under hensyn til formålet med bestemmelsen i spillerkontraktens § 2. punkt 2.3, kan Lennart Lynge Larsens deltagelse i fodboldkampen den 2. september 2006 uden forudgående skriftlig tilladelse fra Vejle Boldklub ikke anses for at have været i strid med bestemmelsen.
 
Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at antage, at udsigterne til helbredelse faktisk blev forringede som følge af hans deltagelse i kampen.
 
Under disse omstændigheder udgjorde Lennart Lynge Larsens deltagelse i fodboldkampen – selv om han var skadet – ikke en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, og det var derfor ikke berettiget at fyre ham.
 
Vejle Boldklub skal betale et erstatningsbeløb på kr. 386.130 kr. plus procesrenter. Derudover pålægges det klubben at betale sagsomkostninger til Spillerforeningen.
 
 
For yderligere oplysninger kontakt direktør i Spillerforeningen, Mads Øland på mobil 23 20 07 15.
 
Læs mere:
Vejle Boldklub anker sag mod Lennart Lynge Larsen
 
Spillerforeningen vinder sag om bortvisning af Lennart Lynge Larsen
 

Vejle Boldklub forhaler sag om bortvisning af Lynge Larsen
 

Sag om Vejle BK’s bortvisning af Lennart Lynge Larsen ender i voldgiftsretten
 

Sag om Lennart Lynge Larsen sendt videre til mæglingsmøde
 

Spillerforeningen søger forlig med Vejle BK i bortvisningssag

Tilbage i september 2006 blev en skadet Lennart Lynge Larsen bortvist fra Vejle Boldklub efter at have deltaget i et privat arrangement med sine tidligere medspillere i Lyngby. Der blev spillet fodbold på hygge-plan og Spillerforeningen har fra dag et været af den klare opfattelse, at der har været tale om en grov overreaktion fra Vejle Boldklubs side.
 
Lennart Lynge Larsen er lettet over at den over tre år gamle sag nu er fortid: ”Det har til tider føltes som om, dette aldrig skulle ende, men jeg er utroligt lettet over, at det endelig har fået sin afslutning, og jeg har fået min oprejsning.
 
Sagen blev først søgt løst i et mæglingsmøde mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen, uden at der kunne opnås enighed. For at nå frem til en hurtig afklaring forsøgte Spillerforeningen efterfølgende at føre sagen ved Fodboldens Voldgiftsret, men dette blev afslået af Vejle Boldklub, hvorfor sagen blev fremlagt ved en civil retssal ved Kolding Byret. Her vandt Spillerforeningen og Lennart Lynge Larsen sagen i januar 2009, hvorefter Vejle Boldklub i marts besluttede at anke. Dette er årsagen til, at det har taget over 3 år at få lukket sagen.
 
Spillerforeningens direktør, Mads Øland, glæder sig over, at sagen endnu engang har fået det ønskede udfald, og at klubbens muligheder for anke er opbrugt: ”Det er nu endegyldigt slået fast, at der har været tale om en uberettiget bortvisning. Det er ikke kun en sejr for Lennart, men for alle fodboldspillere i landet og en påmindelse til landets klubber om, at der skal være rigtigt gode grunde til at bortvise en fodboldspiller.
 
Ved bortvisning af en spiller træder Funktionærlovens bestemmelser i kraft i henhold til overenskomsten mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen. Ifølge Funktionærloven skal der være tale om nærmest kriminelle forhold, før en bortvisning uden advarsel kan berettiges.
 
Vestre Landsret lagde i dommen bl.a. vægt på følgende:
 
Efter karakteren af arrangementet i Lyngby og under hensyn til formålet med bestemmelsen i spillerkontraktens § 2. punkt 2.3, kan Lennart Lynge Larsens deltagelse i fodboldkampen den 2. september 2006 uden forudgående skriftlig tilladelse fra Vejle Boldklub ikke anses for at have været i strid med bestemmelsen.
 
Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at antage, at udsigterne til helbredelse faktisk blev forringede som følge af hans deltagelse i kampen.
 
Under disse omstændigheder udgjorde Lennart Lynge Larsens deltagelse i fodboldkampen – selv om han var skadet – ikke en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, og det var derfor ikke berettiget at fyre ham.
 
Vejle Boldklub skal betale et erstatningsbeløb på kr. 386.130 kr. plus procesrenter. Derudover pålægges det klubben at betale sagsomkostninger til Spillerforeningen.
 
 
For yderligere oplysninger kontakt direktør i Spillerforeningen, Mads Øland på mobil 23 20 07 15.
 
Læs mere:
Vejle Boldklub anker sag mod Lennart Lynge Larsen
 
Spillerforeningen vinder sag om bortvisning af Lennart Lynge Larsen
 

Vejle Boldklub forhaler sag om bortvisning af Lynge Larsen
 

Sag om Vejle BK’s bortvisning af Lennart Lynge Larsen ender i voldgiftsretten
 

Sag om Lennart Lynge Larsen sendt videre til mæglingsmøde
 

Spillerforeningen søger forlig med Vejle BK i bortvisningssag

Back