04. 03. 2009

Vejle Boldklub anker sag mod Lennart Lynge Larsen

Den 28. januar 2009 blev det ved Kolding Byret afgjort, at Vejle Boldklub uberettiget bortviste Lennart Lynge Larsen tilbage i 2006. Denne afgørelse er nu er blevet anket af Vejle Boldklub. Spillerforeningen stiller sig uforstående. Foto © Per Kjærbye.

Den 28. januar 2009 blev det ved Kolding Byret afgjort, at Vejle Boldklub uberettiget bortviste Lennart Lynge Larsen tilbage i 2006. Denne afgørelse er nu er blevet anket af Vejle Boldklub. Spillerforeningen stiller sig uforstående. Foto © Per Kjærbye.Afgørelsen fra omkring en måned siden indebar, at Vejle Boldklub blev pålagt at betale et erstatningsbeløb på 386.130 kr. plus procesrenter til Lennart Lynge Larsen. Anken betyder, at sagen nu bliver indbragt for Vestre Landsret.
 
Tilbage i september 2006 blev en skadet Lennart Lynge Larsen bortvist fra Vejle Boldklub efter at have deltaget i et privat arrangement med sine tidligere medspillere i Lyngby. Der blev spillet fodbold på hygge-plan og Spillerforeningen har fra dag et været af den klare opfattelse, at der var tale om en grov overreaktion fra Vejle Boldklubs side og en uberettiget bortvisning og afskedigelse.
 
Sagen blev først søgt løst ved et mæglingsmøde mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen, uden at der kunne opnås enighed. For at nå frem til en hurtig afklaring forsøgte Spillerforeningen efterfølgende at føre sagen ved Fodboldens Voldgiftsret, men dette blev afslået af Vejle Boldklub, hvorfor sagen blev fremlagt ved en civil retssal. Dette er netop årsagen til, at det har taget næsten 2½ år at finde frem til en afgørelse.
 
Som begrundelse for anken har Vejle Boldklub anført, at de vil fremføre yderligere bevisførelse i form af tre vidner. Spillerforeningens direktør, Mads Øland, ærgrer sig over, at den langstrakte sag endnu en gang er blevet udskudt:
Jeg havde da håbet på, at de var kommet frem med alt hvad de havde af skyts i første instans og så havde accepteret dommen. Det havde da klædt dem bedst, i stedet for at de nu siger, at de glemte at fremføre forskellige argumenter og vidner. Der var ikke noget, vi fremførte i retten, som vi ikke allerede havde skrevet til dem. Og det må også være i Vejles interesse at få sagen afsluttet. At have sådan en bortvisningssag kørende, er da også noget, der påvirker spillerne i branchen og dermed klubbens omdømme.
 
Han fortsætter:
Derfor undrer det mig, at Vejle Boldklub bliver ved med at trække sagen i langdrag. Vi har rettens ord for, at bortvisningen af Lennart var uberettiget, og jeg kan ikke se andet udfald af sagen end netop det.
 
Ved bortvisning af en spiller træder Funktionærlovens bestemmelser i kraft i henhold til overenskomsten mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen. Ifølge Funktionærloven skal der være tale om meget grove forhold, for at man kan skride til bortvisning, fx kriminelle forhold som at stjæle fra kassebeholdningen.
 
Læs mere:
Spillerforeningen vinder sag om bortvisning af Lennart Lynge Larsen
 
Vejle Boldklub forhaler sag om bortvisning af Lynge Larsen
 
Sag om Vejle BK’s bortvisning af Lennart Lynge Larsen ender i voldgiftsretten
 
Sag om Lennart Lynge Larsen sendt videre til mæglingsmøde
 
Spillerforeningen søger forlig med Vejle BK i bortvisningssag
 
 
For yderligere oplysninger kontakt direktør i Spillerforeningen, Mads Øland på mobil 23 20 07 15.Afgørelsen fra omkring en måned siden indebar, at Vejle Boldklub blev pålagt at betale et erstatningsbeløb på 386.130 kr. plus procesrenter til Lennart Lynge Larsen. Anken betyder, at sagen nu bliver indbragt for Vestre Landsret.
 
Tilbage i september 2006 blev en skadet Lennart Lynge Larsen bortvist fra Vejle Boldklub efter at have deltaget i et privat arrangement med sine tidligere medspillere i Lyngby. Der blev spillet fodbold på hygge-plan og Spillerforeningen har fra dag et været af den klare opfattelse, at der var tale om en grov overreaktion fra Vejle Boldklubs side og en uberettiget bortvisning og afskedigelse.
 
Sagen blev først søgt løst ved et mæglingsmøde mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen, uden at der kunne opnås enighed. For at nå frem til en hurtig afklaring forsøgte Spillerforeningen efterfølgende at føre sagen ved Fodboldens Voldgiftsret, men dette blev afslået af Vejle Boldklub, hvorfor sagen blev fremlagt ved en civil retssal. Dette er netop årsagen til, at det har taget næsten 2½ år at finde frem til en afgørelse.
 
Som begrundelse for anken har Vejle Boldklub anført, at de vil fremføre yderligere bevisførelse i form af tre vidner. Spillerforeningens direktør, Mads Øland, ærgrer sig over, at den langstrakte sag endnu en gang er blevet udskudt:
Jeg havde da håbet på, at de var kommet frem med alt hvad de havde af skyts i første instans og så havde accepteret dommen. Det havde da klædt dem bedst, i stedet for at de nu siger, at de glemte at fremføre forskellige argumenter og vidner. Der var ikke noget, vi fremførte i retten, som vi ikke allerede havde skrevet til dem. Og det må også være i Vejles interesse at få sagen afsluttet. At have sådan en bortvisningssag kørende, er da også noget, der påvirker spillerne i branchen og dermed klubbens omdømme.
 
Han fortsætter:
Derfor undrer det mig, at Vejle Boldklub bliver ved med at trække sagen i langdrag. Vi har rettens ord for, at bortvisningen af Lennart var uberettiget, og jeg kan ikke se andet udfald af sagen end netop det.
 
Ved bortvisning af en spiller træder Funktionærlovens bestemmelser i kraft i henhold til overenskomsten mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen. Ifølge Funktionærloven skal der være tale om meget grove forhold, for at man kan skride til bortvisning, fx kriminelle forhold som at stjæle fra kassebeholdningen.
 
Læs mere:
Spillerforeningen vinder sag om bortvisning af Lennart Lynge Larsen
 
Vejle Boldklub forhaler sag om bortvisning af Lynge Larsen
 
Sag om Vejle BK’s bortvisning af Lennart Lynge Larsen ender i voldgiftsretten
 
Sag om Lennart Lynge Larsen sendt videre til mæglingsmøde
 
Spillerforeningen søger forlig med Vejle BK i bortvisningssag
 
 
For yderligere oplysninger kontakt direktør i Spillerforeningen, Mads Øland på mobil 23 20 07 15.

Back