04. 06. 2009

WADA anklager Jesper Münsberg, DBU og DIF

Fodboldspilleren Jesper Münsberg lider af astma og, som anbefalet af sin læge, benytter han præparatet salbutamol for at nedsætte generne fra sin sygdom. WADA har rejst tiltale mod Jesper Münsberg på trods af, at DIF har valgt at frafalde anklagerne.

Fodboldspilleren Jesper Münsberg lider af astma og, som anbefalet af sin læge, benytter han præparatet salbutamol for at nedsætte generne fra sin sygdom. WADA har rejst tiltale mod Jesper Münsberg på trods af, at DIF har valgt at frafalde anklagerne.

Spillerforeningen og Danmarks Idræts-Forbund, DIF, finder det forkert, at det internationale dopingagentur, WADA, vælger at anklage Jesper Münsberg for at benytte et lægemiddel mod astma efter sin læges forskrifter. Samtidig gør WADA’s regler det uhyre svært for elitesportsudøvere at forsvare sig selv på en rimelig måde.
 
Jesper Münsbergs astma betyder, at han har en nedsat lungekapacitet på 19 %. For at modvirke astmaanfald og kunne dyrke elitefodbold i 1. division, er det derfor nødvendigt for Jesper Münsberg at inhalere salbutamol, som anbefalet af sin læge. Lægens anbefaling er at inhalere præparatet indtil den ønskede effekt opnås. Jesper Münsberg har og havde tilladelse (therapeutic use exemption ”TUE”) til at benytte salbutamol efter behov.
 
I en træningskamp for Næstved mod Brøndbys SAS Liga-hold den 10. februar 2008 blev Jesper Münsberg udtaget til en dopingkontrol sammen med fem andre spillere. Testen viste et indhold af salbutamol på 2.460 ng/ml mod grænseværdien på 1.000 ng/ml i WADA's regler for indehavere af TUE-bevis. Præparatet salbutamol benyttes medicinsk mod astma ved inhalering, men er altså samtidig på WADA’s dopingliste over forbudte præparater.
 
Op til dopingtesten var Jesper Münsberg forkølet og havde en infektion i bronkierne. Dette forværrede hans astma og gjorde, at han i perioden op til dopingtesten indtog en større dosis salbutamol i overensstemmelse med lægernes anbefalinger.
 
Der findes ingen bevist præstationsfremmende effekt i forbindelse med inhalering af salbutamol, og Jesper Münsberg har udelukkende indtaget præparatet af helbredsmæssige årsager for at bekæmpe sin astma.
 
På den baggrund valgte Dopingudvalget under DIF ikke at rejse tiltale mod Jesper Münsberg. Den 6. oktober 2008 besluttede WADA derimod at anke sagen til den internationale sportsdomstol, CAS, og anklage Jesper Münsberg, DBU og DIF.
 
Spillerforeningen og DIF giver Jesper Münsberg sin fulde opbakning i sagen, hvor DBU altså også er anklaget. Divisionsforeningen er desuden orienteret om sagen og støtter ligeledes de anklagede.
 
 
Bekæmpelse af sygdom er ikke doping
Det er paradoksalt, at idrætsudøvere med en lidelse som astma, der hæmmer dem i deres sportsudøvelse, skal optræde i sammenhænge om præstationsfremmende midler. De tager udelukkende medicin for at kunne fungere nogenlunde normalt og dermed på tilnærmelsesvis lige vilkår med de raske atleter. Spillerforeningen finder det ikke i tilstrækkelig grad påvist, at salbutamol kan betragtes som et præstationsfremmende middel, idet det ikke er påvist, at idrætsudøvere opnår en positiv virkning ved stoffet.
 
På denne baggrund er det vores opfattelse, at salbutamol enten skal fjernes fra dopinglisten, eller også skal reglerne tilpasses, så det bliver muligt for astmatikere at dyrke elitesport uden at skulle leve i frygten for en dopinganklage.
 
Svømmeren Mette Jakobsen vandt en lignende sag i maj 2006. Hun var ligeledes anklaget for at have salbutamol i blodet men blev blankt frifundet, fordi hun havde dispensation til at indtage præparatet grundet hendes astma.
 
Allerede i 2006 sendte Danske Elitesportsudøveres Forening, DEF, en opfordring til WADA og Anti Doping Danmark om at overveje stoffets berettigelse på dopinglisten og revidere reglerne.
 
Til frustration for Jesper Münsberg er dette stadig ikke blevet efterkommet, ligesom det kan skade yderligere elitesportsudøvere i fremtiden.
 
Mads Øland, direktør i Spillerforeningen, udtaler: ”Er du syg, skal du have lov til at tage din lægeordinerede medicin. WADA må se at få ændret reglerne, så andre sportsudøvere ikke kommer i samme urimelige situation.
 
 
De aktives retsstilling – retssikkerhedsgarantier
Dopinganklagede har i de nuværende regler meget vanskeligt ved at forsvare sig selv, idet der er tale om et bevis, der kræver indgående medicinsk kendskab på et meget højt fagligt niveau, ligesom dopingsager ofte er juridisk meget komplicerede sager, hvor flere internationale og nationale retslige instanser og regelsæt overlapper hinanden.
 
Atleten skal således sætte sig ind i indviklede medicinske og juridiske forhold samtidigt med, at atleterne kommer i en meget ressourcekrævende situation, hvor de har brug for omfattende advokathjælp og krævende papirarbejde fra medicinske eksperter. Dette betyder i sidste ende, at kun økonomisk meget velstillede atleter har råd til at kæmpe for deres sag.
 
Samtidigt må det betragtes som ekstremt vanskeligt – for ikke sige umuligt – at foretage kontrolforsøg til modbevis af en dopinganklage eller i forbindelse med reducering/ophævelse af en udelukkelsesperiode, da det ikke er muligt at genskabe de fysiologiske forhold, der var til stede ved dopingtesten. Det gælder f.eks. forkølelse, væskemangel, svækket immunforsvar eller allergi, der var til stede ved den udslagsgivende test. Dermed er atletens retssikkerhed væk.
 
Mads Øland udtaler: ”Den omvendte bevisbyrde og WADA’s mange midler gør det reelt set til Davids kamp mod Goliat for elitesportsudøvere at tage kampen op imod WADA. Der bliver stillet helt urimelige krav til anklagede for at bevise deres uskyld med store økonomiske og personlige konsekvenser til følge.
 
Jesper Münsberg har følgende kommentar: ”Jeg er meget heldig med opbakningen fra Spillerforeningen og DIF. Uden dem var jeg prisgivet i et system, som jeg ikke forstår. Sagen har længe været en stor belastning for mig. Jeg forstår ikke, hvordan jeg kan blive trukket ind i så voldsom en sag ved en domstol i Schweiz, blot fordi jeg dyrker sport og tager medicin mod astma.
 
 
Kronologi
Igennem sin fodboldkarriere har Jesper Münsberg søgt om dispensation (TUE) for at bruge Seretid og Ventolin med det aktive stof salbutamol mod sin astma.

Et sådant TUE-bevis er blevet givet af Anti Doping Danmark.
 
Den 10. februar 2008 blev Jesper Münsberg testet positiv for salbutamol ved en dopingtest i en træningskamp for Næstved mod Brøndbys SAS Liga-hold. Indholdet i A-prøven var 2.400 ng/ml og B-prøven 2.460 ng/ml mod de tilladte 1.000 ng/ml.
 
Den 16. maj 2008 besluttede DIF's Dopingudvalg ikke at rejse tiltale mod Jesper Münsberg.
 
Den 13. juni 2008 anmodede WADA DIF's Dopingudvalg om at igangsætte en disciplinærsag mod Jesper Münsberg, DIF og DBU, og at sanktionere spilleren i henhold til de gældende regler.
 
Den 16. september 2008 oplyste DIF til WADA, at man ikke ville foretage sig yderligere i sagen.
 
Den 6. oktober 2008 appellerede WADA DIF’s afgørelse til den internationale sportsdomstol, CAS og anklagede Jesper Münsberg, DIF og DBU.
 
I december 2008 indgik DIF og Spillerforeningen en aftale om at finansiere sagen i fællesskab og at få advokatfirmaet Kromann Reumert til at forestå sagen.
 
Ved kontrolforsøg i Oslo den 16. og 17. februar 2009, er det blev påvist, at Jesper Münsberg kan opnå et højere indhold af salbutamol i blodet ved inhalering end den tilladte grænseværdi.
 
Vi har i april måned 2009 indhentet ekspertudtalelse fra professor ved lungeafdelingen på Århus Universitetshospital, Ronald Dahl, som klart støtter Jesper Münsbergs forklaring i sagen, og som anbefaler en ændring af WADA’s regler på området.
 
Kromann Reumert har den 12. maj 2009 på vegne af Jesper Münsberg, DIF og DBU indgivet svar til CAS.
 
I dag afventer vi WADA’s stillingtagen og CAS’ beramning af høringen i Lausanne.
 
 
Jesper Münsberg
 
Alder
32 år
 
Fodboldkarriere
Ungdomsspiller for B1901
325 kampe på divisionsniveau for Nykøbing FA, Næstved og Lolland Falster Alliancen
 
Civilt
VVS-montør
 
Lægeligt
Astmatiker med 19 % nedsat lungefunktion

Spillerforeningen og Danmarks Idræts-Forbund, DIF, finder det forkert, at det internationale dopingagentur, WADA, vælger at anklage Jesper Münsberg for at benytte et lægemiddel mod astma efter sin læges forskrifter. Samtidig gør WADA’s regler det uhyre svært for elitesportsudøvere at forsvare sig selv på en rimelig måde.
 
Jesper Münsbergs astma betyder, at han har en nedsat lungekapacitet på 19 %. For at modvirke astmaanfald og kunne dyrke elitefodbold i 1. division, er det derfor nødvendigt for Jesper Münsberg at inhalere salbutamol, som anbefalet af sin læge. Lægens anbefaling er at inhalere præparatet indtil den ønskede effekt opnås. Jesper Münsberg har og havde tilladelse (therapeutic use exemption ”TUE”) til at benytte salbutamol efter behov.
 
I en træningskamp for Næstved mod Brøndbys SAS Liga-hold den 10. februar 2008 blev Jesper Münsberg udtaget til en dopingkontrol sammen med fem andre spillere. Testen viste et indhold af salbutamol på 2.460 ng/ml mod grænseværdien på 1.000 ng/ml i WADA's regler for indehavere af TUE-bevis. Præparatet salbutamol benyttes medicinsk mod astma ved inhalering, men er altså samtidig på WADA’s dopingliste over forbudte præparater.
 
Op til dopingtesten var Jesper Münsberg forkølet og havde en infektion i bronkierne. Dette forværrede hans astma og gjorde, at han i perioden op til dopingtesten indtog en større dosis salbutamol i overensstemmelse med lægernes anbefalinger.
 
Der findes ingen bevist præstationsfremmende effekt i forbindelse med inhalering af salbutamol, og Jesper Münsberg har udelukkende indtaget præparatet af helbredsmæssige årsager for at bekæmpe sin astma.
 
På den baggrund valgte Dopingudvalget under DIF ikke at rejse tiltale mod Jesper Münsberg. Den 6. oktober 2008 besluttede WADA derimod at anke sagen til den internationale sportsdomstol, CAS, og anklage Jesper Münsberg, DBU og DIF.
 
Spillerforeningen og DIF giver Jesper Münsberg sin fulde opbakning i sagen, hvor DBU altså også er anklaget. Divisionsforeningen er desuden orienteret om sagen og støtter ligeledes de anklagede.
 
 
Bekæmpelse af sygdom er ikke doping
Det er paradoksalt, at idrætsudøvere med en lidelse som astma, der hæmmer dem i deres sportsudøvelse, skal optræde i sammenhænge om præstationsfremmende midler. De tager udelukkende medicin for at kunne fungere nogenlunde normalt og dermed på tilnærmelsesvis lige vilkår med de raske atleter. Spillerforeningen finder det ikke i tilstrækkelig grad påvist, at salbutamol kan betragtes som et præstationsfremmende middel, idet det ikke er påvist, at idrætsudøvere opnår en positiv virkning ved stoffet.
 
På denne baggrund er det vores opfattelse, at salbutamol enten skal fjernes fra dopinglisten, eller også skal reglerne tilpasses, så det bliver muligt for astmatikere at dyrke elitesport uden at skulle leve i frygten for en dopinganklage.
 
Svømmeren Mette Jakobsen vandt en lignende sag i maj 2006. Hun var ligeledes anklaget for at have salbutamol i blodet men blev blankt frifundet, fordi hun havde dispensation til at indtage præparatet grundet hendes astma.
 
Allerede i 2006 sendte Danske Elitesportsudøveres Forening, DEF, en opfordring til WADA og Anti Doping Danmark om at overveje stoffets berettigelse på dopinglisten og revidere reglerne.
 
Til frustration for Jesper Münsberg er dette stadig ikke blevet efterkommet, ligesom det kan skade yderligere elitesportsudøvere i fremtiden.
 
Mads Øland, direktør i Spillerforeningen, udtaler: ”Er du syg, skal du have lov til at tage din lægeordinerede medicin. WADA må se at få ændret reglerne, så andre sportsudøvere ikke kommer i samme urimelige situation.
 
 
De aktives retsstilling – retssikkerhedsgarantier
Dopinganklagede har i de nuværende regler meget vanskeligt ved at forsvare sig selv, idet der er tale om et bevis, der kræver indgående medicinsk kendskab på et meget højt fagligt niveau, ligesom dopingsager ofte er juridisk meget komplicerede sager, hvor flere internationale og nationale retslige instanser og regelsæt overlapper hinanden.
 
Atleten skal således sætte sig ind i indviklede medicinske og juridiske forhold samtidigt med, at atleterne kommer i en meget ressourcekrævende situation, hvor de har brug for omfattende advokathjælp og krævende papirarbejde fra medicinske eksperter. Dette betyder i sidste ende, at kun økonomisk meget velstillede atleter har råd til at kæmpe for deres sag.
 
Samtidigt må det betragtes som ekstremt vanskeligt – for ikke sige umuligt – at foretage kontrolforsøg til modbevis af en dopinganklage eller i forbindelse med reducering/ophævelse af en udelukkelsesperiode, da det ikke er muligt at genskabe de fysiologiske forhold, der var til stede ved dopingtesten. Det gælder f.eks. forkølelse, væskemangel, svækket immunforsvar eller allergi, der var til stede ved den udslagsgivende test. Dermed er atletens retssikkerhed væk.
 
Mads Øland udtaler: ”Den omvendte bevisbyrde og WADA’s mange midler gør det reelt set til Davids kamp mod Goliat for elitesportsudøvere at tage kampen op imod WADA. Der bliver stillet helt urimelige krav til anklagede for at bevise deres uskyld med store økonomiske og personlige konsekvenser til følge.
 
Jesper Münsberg har følgende kommentar: ”Jeg er meget heldig med opbakningen fra Spillerforeningen og DIF. Uden dem var jeg prisgivet i et system, som jeg ikke forstår. Sagen har længe været en stor belastning for mig. Jeg forstår ikke, hvordan jeg kan blive trukket ind i så voldsom en sag ved en domstol i Schweiz, blot fordi jeg dyrker sport og tager medicin mod astma.
 
 
Kronologi
Igennem sin fodboldkarriere har Jesper Münsberg søgt om dispensation (TUE) for at bruge Seretid og Ventolin med det aktive stof salbutamol mod sin astma.

Et sådant TUE-bevis er blevet givet af Anti Doping Danmark.
 
Den 10. februar 2008 blev Jesper Münsberg testet positiv for salbutamol ved en dopingtest i en træningskamp for Næstved mod Brøndbys SAS Liga-hold. Indholdet i A-prøven var 2.400 ng/ml og B-prøven 2.460 ng/ml mod de tilladte 1.000 ng/ml.
 
Den 16. maj 2008 besluttede DIF's Dopingudvalg ikke at rejse tiltale mod Jesper Münsberg.
 
Den 13. juni 2008 anmodede WADA DIF's Dopingudvalg om at igangsætte en disciplinærsag mod Jesper Münsberg, DIF og DBU, og at sanktionere spilleren i henhold til de gældende regler.
 
Den 16. september 2008 oplyste DIF til WADA, at man ikke ville foretage sig yderligere i sagen.
 
Den 6. oktober 2008 appellerede WADA DIF’s afgørelse til den internationale sportsdomstol, CAS og anklagede Jesper Münsberg, DIF og DBU.
 
I december 2008 indgik DIF og Spillerforeningen en aftale om at finansiere sagen i fællesskab og at få advokatfirmaet Kromann Reumert til at forestå sagen.
 
Ved kontrolforsøg i Oslo den 16. og 17. februar 2009, er det blev påvist, at Jesper Münsberg kan opnå et højere indhold af salbutamol i blodet ved inhalering end den tilladte grænseværdi.
 
Vi har i april måned 2009 indhentet ekspertudtalelse fra professor ved lungeafdelingen på Århus Universitetshospital, Ronald Dahl, som klart støtter Jesper Münsbergs forklaring i sagen, og som anbefaler en ændring af WADA’s regler på området.
 
Kromann Reumert har den 12. maj 2009 på vegne af Jesper Münsberg, DIF og DBU indgivet svar til CAS.
 
I dag afventer vi WADA’s stillingtagen og CAS’ beramning af høringen i Lausanne.
 
 
Jesper Münsberg
 
Alder
32 år
 
Fodboldkarriere
Ungdomsspiller for B1901
325 kampe på divisionsniveau for Nykøbing FA, Næstved og Lolland Falster Alliancen
 
Civilt
VVS-montør
 
Lægeligt
Astmatiker med 19 % nedsat lungefunktion

Back