11. 09. 2012

Spillerne skal have pension og feriepenge efterbetalt

Fodboldens Voldgiftsret gav Spillerforeningen medhold i de tre prøvesager. Spillerne skal have efterbetalt pension og feriepenge plus renter. Bod til Brøndby IF.

Fodboldens Voldgiftsret gav Spillerforeningen medhold i de tre prøvesager. Spillerne skal have efterbetalt pension og feriepenge plus renter. Bod til Brøndby IF.

Fodboldens Voldgiftsret har netop meddelt deres kendelse i Spillerforeningens sag mod Brøndby IF. Kendelsen danner præcedens for danske klubbers betaling af bl.a. feriepenge og pension. Medlemmer af Spillerforeningen har et efterbetalingskrav imod klubberne for perioden 2004-2012. Spillerforeningen og Divisionsforeningen skal nu i gang med forhandlingerne om efterbetalingen af klubberne til spillerne. Fremadrettet skal klubberne indrette sig efter kendelsen, hvorfor kendelsen også påvirker Spillerforeningens nuværende aktive og kommende medlemmer.
 
Kendelsen kan ikke ankes.
 
Konkret betyder kendelsen, at de tre spillere, som blev udtaget til prøvesager, skal have efterbetalt i alt kr. 2.075.440 i feriepenge, løn og pension af Brøndby IF, hvortil skal lægges renter (opgjort frem til i dag) på i alt kr. 1.594.174. Brøndby IF skal betale 10 % i bod af efterbetalingskravet og renterne, altså i alt kr. 366.961. Samlet skal Brøndby IF betale kr. 4.036.575 for de tre spillere. Spillerforeningen og klubben skal nu i gang med forhandlingerne om efterbetalingen for de øvrige spillere.
  
          
 
         
 
Kort oplistet betyder kendelsen principielt:

 • At der skal ske efterbetaling af pension til alle spillere over 20 år med 2 måneders anciennitet, som ikke har fået oprettet en obligatorisk pensionsordning. Både arbejdsgiverbidraget og lønmodtagerbidraget skal efterbetales
 • At der skal ske efterbetaling af løn og pension til alle spillere, hvor der er oprettet en pensionsordning via en bruttoordning, hvor arbejdsgiverbidraget er modregnet i lønnen. Den manglende løn og det reducerede pensionsbidrag skal efterbetales
 • At der skal ske efterbetaling af feriegodtgørelse på 12,5 % af al bonus
 • At der skal ske efterbetaling af feriegodtgørelse på 12,5 % af alle engangsbetalinger fx sign-on og sign-off fees
 • At der skal betales renter af alle ovenstående efterbetalingsbeløb
 • At der skal betales bod på 10 % til Spillerforeningen af alle ovenstående efterbetalingsbeløb og renter.

Spillerforeningen fik ikke medhold i en påstand om ferietillæg på 1 % af bonus og engangsbetalinger og heller ikke i en påstand om, at udenlandske spillere er blevet særligt forskelsbehandlet. 
 
         
 
         
 
Dommen vækker glæde hos Spillerforeningens direktør, Mads Øland:
 
- Kendelsen er en sejr for spillerne og Spillerforeningen og sikrer den overenskomst, som vi fik på plads i 2004. Sagens kerne er, at spillerne skal have, hvad der er aftalt – hverken mere eller mindre.
 
- Vi vil nu drøfte situationen med Divisionsforeningen, Brøndby IF og de øvrige klubber for at sikre holdbare løsninger. Det er i alles interesse – inklusiv spillernes og Spillerforeningens – at klubberne får efterbetalt, hvad de skylder spillerne, samtidig med at klubberne kan fortsætte driften, slutter Mads Øland.
 
Læs mere om sagen her.
 
Yderligere oplysninger fås på Spillerforeningens pressemøde, der afholdes i dag kl. 16:15 i LO Huset, Islands Brygge 32D, 2300 København S.
  
         
 
         
 
Fotos © Anders Kjærbye / Per Kjærbye / Fodboldbilleder.dk

Fodboldens Voldgiftsret har netop meddelt deres kendelse i Spillerforeningens sag mod Brøndby IF. Kendelsen danner præcedens for danske klubbers betaling af bl.a. feriepenge og pension. Medlemmer af Spillerforeningen har et efterbetalingskrav imod klubberne for perioden 2004-2012. Spillerforeningen og Divisionsforeningen skal nu i gang med forhandlingerne om efterbetalingen af klubberne til spillerne. Fremadrettet skal klubberne indrette sig efter kendelsen, hvorfor kendelsen også påvirker Spillerforeningens nuværende aktive og kommende medlemmer.
 
Kendelsen kan ikke ankes.
 
Konkret betyder kendelsen, at de tre spillere, som blev udtaget til prøvesager, skal have efterbetalt i alt kr. 2.075.440 i feriepenge, løn og pension af Brøndby IF, hvortil skal lægges renter (opgjort frem til i dag) på i alt kr. 1.594.174. Brøndby IF skal betale 10 % i bod af efterbetalingskravet og renterne, altså i alt kr. 366.961. Samlet skal Brøndby IF betale kr. 4.036.575 for de tre spillere. Spillerforeningen og klubben skal nu i gang med forhandlingerne om efterbetalingen for de øvrige spillere.
  
          
 
         
 
Kort oplistet betyder kendelsen principielt:

 • At der skal ske efterbetaling af pension til alle spillere over 20 år med 2 måneders anciennitet, som ikke har fået oprettet en obligatorisk pensionsordning. Både arbejdsgiverbidraget og lønmodtagerbidraget skal efterbetales
 • At der skal ske efterbetaling af løn og pension til alle spillere, hvor der er oprettet en pensionsordning via en bruttoordning, hvor arbejdsgiverbidraget er modregnet i lønnen. Den manglende løn og det reducerede pensionsbidrag skal efterbetales
 • At der skal ske efterbetaling af feriegodtgørelse på 12,5 % af al bonus
 • At der skal ske efterbetaling af feriegodtgørelse på 12,5 % af alle engangsbetalinger fx sign-on og sign-off fees
 • At der skal betales renter af alle ovenstående efterbetalingsbeløb
 • At der skal betales bod på 10 % til Spillerforeningen af alle ovenstående efterbetalingsbeløb og renter.

Spillerforeningen fik ikke medhold i en påstand om ferietillæg på 1 % af bonus og engangsbetalinger og heller ikke i en påstand om, at udenlandske spillere er blevet særligt forskelsbehandlet. 
 
         
 
         
 
Dommen vækker glæde hos Spillerforeningens direktør, Mads Øland:
 
- Kendelsen er en sejr for spillerne og Spillerforeningen og sikrer den overenskomst, som vi fik på plads i 2004. Sagens kerne er, at spillerne skal have, hvad der er aftalt – hverken mere eller mindre.
 
- Vi vil nu drøfte situationen med Divisionsforeningen, Brøndby IF og de øvrige klubber for at sikre holdbare løsninger. Det er i alles interesse – inklusiv spillernes og Spillerforeningens – at klubberne får efterbetalt, hvad de skylder spillerne, samtidig med at klubberne kan fortsætte driften, slutter Mads Øland.
 
Læs mere om sagen her.
 
Yderligere oplysninger fås på Spillerforeningens pressemøde, der afholdes i dag kl. 16:15 i LO Huset, Islands Brygge 32D, 2300 København S.
  
         
 
         
 
Fotos © Anders Kjærbye / Per Kjærbye / Fodboldbilleder.dk

Back