18. 02. 2014

Feriegodtgørelse afregnes af FC Fredericia

FC Fredericias administration af feriegodtgørelse for bonus og sign-on har for perioden 2004-2012 ikke været i overensstemmelse med overenskomsten. Efter aftale med Spillerforeningen afregner FC Fredericia nu.

FC Fredericias administration af feriegodtgørelse for bonus og sign-on har for perioden 2004-2012 ikke været i overensstemmelse med overenskomsten. Efter aftale med Spillerforeningen afregner FC Fredericia nu.Afregningen af feriegodtgørelse, renter og bod sker på baggrund af kendelsen af 11. september 2012 fra Fodboldens Voldgiftsret. FC Fredericia afregner 104.593 kr. eksklusiv renter og bod for perioden 2004 til og med 2011. Med bod og renter bliver det i alt 229.514 kr.
 
Spillerforeningens direktør, Mads Øland, udtaler:
 
- Efter god dialog med FC Fredericia er vi nu enige om efterbetalingen, således at vores medlemmer, der har spillet i klubben, nu får efterbetalt den feriegodtgørelse, de havde krav på efter vores overenskomst.
 
FC Fredericias direktør, Stig Pedersen, udtaler:
 
- FC Fredericia har på baggrund af ”feriepengesagen” erkendt, at vi ikke har afregnet feriegodtgørelse korrekt efter overenskomsten. Efter forhandlinger med Spillerforeningen har vi nu fået bragt orden i sagerne, hvilket vi er tilfredse med.Afregningen af feriegodtgørelse, renter og bod sker på baggrund af kendelsen af 11. september 2012 fra Fodboldens Voldgiftsret. FC Fredericia afregner 104.593 kr. eksklusiv renter og bod for perioden 2004 til og med 2011. Med bod og renter bliver det i alt 229.514 kr.
 
Spillerforeningens direktør, Mads Øland, udtaler:
 
- Efter god dialog med FC Fredericia er vi nu enige om efterbetalingen, således at vores medlemmer, der har spillet i klubben, nu får efterbetalt den feriegodtgørelse, de havde krav på efter vores overenskomst.
 
FC Fredericias direktør, Stig Pedersen, udtaler:
 
- FC Fredericia har på baggrund af ”feriepengesagen” erkendt, at vi ikke har afregnet feriegodtgørelse korrekt efter overenskomsten. Efter forhandlinger med Spillerforeningen har vi nu fået bragt orden i sagerne, hvilket vi er tilfredse med.

Back